PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Voorwaarden en bepalingen

Aanbiedingsprijs PlayStation Now

Meerdere landen - September, oktober 2018

«  Geschiktheidsvereisten »

Alle onderstaande eisen:

moet 18 jaar of ouder zijn

moet woonachtig zijn in een van de deelnemende landen

« Toepasselijk(e) product(en) »

1 maand PlayStation®Now-abonnement kost €9,99. Prijsgarantie voor maximaal 12 maanden.

Het abonnement is voor onbepaalde tijd en de kosten worden maandelijks in rekening gebracht tot je het abonnement opzegt. De eerste 12 maandelen wordt maandelijks de aanbiedingsprijs van €9,99 in rekening gebracht en na 12 maanden worden de dan in PlayStation® Store geldende kosten maandelijks in rekening gebracht.

« Toepasselijke winkel»

De winkel van het PlayStation®4-systeem en de online winkel, beter bekend als PlayStation® Store, dus geen andere aankoopmethode, andere PlayStation®-winkels en winkels in games.

« Startdatum»

25-09-2018 om 13.00 uur

« Einddatum»

24-10-2018 om 13.00 uur

« Deelnemende landen»

Ierland, Duitsland, Nederland

« Stappen»

In aanmerking komende personen moeten gedurende de aanbiedingsperiode:

a. inloggen op PSN; en

b. het van toepassing zijnde product kopen in de van toepassing zijnde winkel.

« Aanbieder»

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

1.             Dit aanbod ('aanbod') is open voor gebruikers die een account hebben voor het PlayStation™Network ('PSN') en die voldoen aan de geschiktheidsvereisten ('in aanmerking komende personen').

2.             Dit aanbod gaat in op de startdatum en eindigt op de einddatum. De periode van de startdatum tot de einddatum wordt de 'aanbiedingsperiode' genoemd. 

3.              

Om op dit aanbod in te gaan, moeten in aanmerking komende personen de stappen doorlopen. Dit aanbod geldt alleen op de aankoop van toepasselijke producten in toepasselijke winkels tijdens de aanbiedingsperiode en alle andere PlayStation®Now-abonnementen zijn uitgezonderd. PlayStation®Now-abonnementen die tijdens de aanbiedingsperiode automatisch worden verlengd, profiteren niet van de aanbieding.

4.             Aanbod alleen beschikbaar via toepasselijke winkels.

5.             Registratie voor PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

6.             Retournering van een toepasselijk product vindt plaats volgens het annuleringsbeleid van PlayStation Store. 

7.             PlayStation®Now-abonnement alleen beschikbaar voor gebruikers met een PSN-account met toegang tot PlayStation®Store en breedbandinternet. PSN, PS Store en PS Now zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en zijn niet in alle landen en talen beschikbaar. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen binnen redelijke termijn na kennisgeving worden ingetrokken – www.playstation.com/gameservers. Goedgekeurde betaalmethode vereist om PlayStation®Now-abonnementen te kopen. Volledige voorwaarden zijn van toepassing: PSN-servicevoorwaarden op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Now-abonnementen worden voor onbepaalde tijd afgesloten tot opzegging tegen de terugkerende abonnementskosten die dan gelden voor PlayStation®Now: de kosten van een abonnement van 1 maand worden elke maand in rekening gebracht via de portemonnee van de gebruiker, mits het portemonneesaldo van de gebruiker hoog genoeg is of een geldige betaalmethode aan het account is gekoppeld.

·         Terugkerende PlayStation®Now-abonnementskosten: € 14,99, tot anderszins wordt medegedeeld via het e-mailadres waaraan je account is gekoppeld.

·         PlayStation®Now-betalingsfrequentie: maandelijks.

·         Duur PlayStation®Now-abonnement: doorlopend, tot opzegging.

Een gebruiker kan het PlayStation®Now-abonnement op elk moment opzeggen, waarna het verloopt op de volgende betalingsdatum. Daardoor worden toekomstige afschrijvingen van de abonnementskosten tegengehouden, maar de betalingen die al zijn gedaan, worden niet teruggestort.

Instructies voor het opzeggen van je abonnement vind je op https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Als een gebruiker een abonnement koopt, schakelen we de automatische afschrijving in voor het account. Dat betekent dat het verschuldigde bedrag in rekening wordt gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd voor het account (mits beschikbaar) als er te weinig geld in de portemonnee zit om aan de abonnementskosten te voldoen, tenzij de automatische overschrijving is uitgeschakeld. Schakel de automatische overschrijving uit via [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Instellingen portemonnee].

8.             Het kopen van meerdere abonnementen voegt telkens één (1) extra maand op, tegen een prijs van €9,99 per aankoop. In aanmerking komende personen met een PlayStation®Now-abonnement van 12 maanden die op het aanbod in willen gaan, verlengen hun PlayStation Now-abonnement per aankoop met nog eens één (1) maand. Dit abonnement gaat in op de datum van de reguliere volgende afschrijvingsdatum en de bijbehorende kosten worden vanaf dat moment maandelijks afgeschreven tot opzegging.

9.             Internet vereist voor streamen en downloaden. In aanmerking komende personen zijn verantwoordelijk voor de internetkosten.

10.          Als er reden is om te geloven dat er inbreuk is gemaakt op deze voorwaarden en bepalingen of dat ze incorrect, onleesbaar, frauduleus of op enige andere wijze ongeldig zijn of dat er onjuiste informatie is geleverd, dan kan de aanbieder eenzijdig besluiten het aanbod niet te leveren.

11.          De aanbieder behoudt zich het recht voor om naar eigen, redelijk inzicht het aanbod te weigeren aan personen wier gedrag in tegenstelling staat tot de aard van deze voorwaarden bepalingen of de intentie van het aanbod.

12.          De aanbieder draagt er geen verantwoordelijkheid voor als een in aanmerking komende persoon geen PSN-account kan creëren of ermee kan inloggen of geen e-mail met het aanbod kan ontvangen of de vereiste stappen niet kan doorlopen als gevolg van een fout in het netwerk, de hardware of de software van de in aanmerking komende persoon of derden. 

13.          De aanbieder behoudt zich het recht voor om zich te beroepen op het recht om dit aanbod te wijzigen of bij te werken en/of deze voorwaarden en bepalingen te wijzigen, op enig moment, als dit zijns inziens noodzakelijk is of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

14.          In het geval van een dispuut is de beslissing van de aanbieder definitief. Verdere correspondentie of discussie is dan niet mogelijk.

15.          Tot zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toestaat, worden deze voorwaarden en bepalingen opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en de contracten tussen elke in aanmerking komende persoon en de aanbieder worden geïnterpreteerd als contracten die in Engeland zijn opgesteld en uitgevoerd.