Voorwaarden en Bepalingen
Competitie Gran Turismo World Series 2024

Overzicht:

1. De Competitie Gran Turismo™ World Series 2024 ('Competitie') is een gamewedstrijd die online plaatsvindt middels Gran Turismo™ 7 ('Game') en een PlayStation®5-console ('PS5') of een PlayStation®4-console ('PS4').

2. De Competitie bestaat uit twee (2) verschillende Cups (elk een 'Cup'):

a. GT World Series Nations Cup (de 'Nations Cup'): De Nations Cup is een kampioenschap waarin landen en gebieden tegen elkaar racen voor de winst. Het land of gebied waarvoor de speler uitkomt, wordt automatisch vastgesteld op basis van het land of gebied van diens account voor PlayStation™Network. Er zijn geen restricties wat betreft het land/gebied van herkomst van de auto's waarmee wordt gereden; en

b. GT World Series Manufacturers Cup (de 'Manufacturers Cup'): De Manufacturers Cup is een kampioenschap waaraan Deelnemers meedoen met auto's van één fabrikant. De Deelnemers racen tegen elkaar namens hun fabrikant om uit te maken wie de beste is en nemen het dan op tegen Deelnemers die andere fabrikanten vertegenwoordigen. De Deelnemers kiezen hun fabrikant uit een vooraf opgestelde lijst van zevenentwintig (27) fabrikanten.

c. Elke Cup bestaat uit één Online Kwalificatie en vier Live Events.

De details van elke Cup worden uiteengezet in respectievelijk Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturers Cup).

3. Let op: De data en tijdstippen die in de Voorwaarden worden genoemd, zijn gebaseerd op de gecoördineerde wereldtijd (UTC). Vergelijk ze met je plaatselijke tijd en data.

4. De Competitie is onderhevig aan deze Voorwaarden en Bepalingen, inclusief de bijgevoegde Schema's (de 'Voorwaarden').

 Deelnamevoorwaarden:

5. Aan de Competitie mag iedereen meedoen die voldoet aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) en woonachtig is in de landen of gebieden zoals uiteengezet in de volgende tabel (samen de 'Deelnemende Landen of Gebieden', waarvan elk land en gebied een 'Deelnemend Land of Gebied' is), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Promotor en diens naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven, en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Competitie ('Deelnemers'). De 'Organisator' voor de verschillende Deelnemende Landen of Gebieden is vermeld in de volgende tabel.

Organisator

Deelnemende Landen of Gebieden

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Australië, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (exclusief Nagaland), Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), IJsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

Sony Interactive Entertainment LLC

Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, Verenigde Staten

Sony Interactive Entertainment Inc.

Japan en Azië.

Onder 'Azië' wordt verstaan: China, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea

6. Dit is de ‘Minimumleeftijdsvereiste’:

a. Om mee te doen aan de Online Kwalificatie van de Nations Cup en/of de Online Kwalificatie van de Manufacturers Cup moeten Deelnemers zeven (7) jaar of ouder zijn, behalve Deelnemers die woonachtig zijn in Japan, die zes (6) jaar of ouder moeten zijn, op of voor de Openingsdatum. Daarnaast hebben de volgende Deelnemers toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te nemen: Deelnemers die jonger zijn dan achttien (18) jaar, Deelnemers die jonger zijn dan negentien (19) jaar en woonachtig zijn in Zuid-Korea en Deelnemers die jonger zijn dan eenentwintig (21) jaar en woonachtig zijn in Saoedi-Arabië, Koeweit of de Verenigde Arabische Emiraten. (‘Minimumleeftijdsvereiste onlinekwalificatie’).

b. Om mee te doen aan een Live Event van de Nations Cup en/of de Manufacturers Cup moeten Deelnemers op of voor de datum van het Live Event achttien (18) jaar of ouder zijn, behalve Deelnemers die woonachtig zijn in Zuid-Korea, die negentien (19) jaar of ouder moeten zijn, en Deelnemers die woonachtig zijn in Saoedi-Arabië, Koeweit of de Verenigde Arabische Emiraten, die eenentwintig (21) jaar of ouder moeten zijn ('Minimumleeftijdsvereiste Live Event').

7. De aanmelding voor de Competitie is gratis en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PS4 of PS5 en een exemplaar van de Game. Daarnaast moeten de Deelnemers tijdens de Competitie beschikken over een snelle internetverbinding en een PlayStation®Plus-lidmaatschap. De Voorwaarden en Bepalingen van PlayStation®Plus zijn van toepassing: https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms.

8. Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten zeven (7) jaar of ouder zijn, behalve gebruikers die woonachtig zijn in Japan, die zes (6) jaar of ouder moeten zijn. Daarnaast hebben de volgende Deelnemers toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te nemen: Deelnemers die jonger zijn dan achttien (18) jaar, Deelnemers die jonger zijn dan negentien (19) jaar en woonachtig zijn in Zuid-Korea en Deelnemers die jonger zijn dan eenentwintig (21) jaar en woonachtig zijn in Saoedi-Arabië, Koeweit of de Verenigde Arabische Emiraten. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - https://www.playstation.com/legal/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd.

9. Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network ('PSN'). Het land of gebied waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld wordt beschouwd als diens verblijfplaats. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN (inclusief de gedragscode) https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service en het privacybeleid van PSN https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

10. Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie. Deelnemers uit Japan moeten een optredenovereenkomst ondertekenen om mee te kunnen doen aan de GT World Series Live Events en het World Finals Live Event.

11. Door mee te doen aan de Competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze Voorwaarden.

Meedoen:

12. De Competitie is geopend vanaf 17 april 2024 om 00:01 uur UTC ('Openingsdatum') en de laatste inzendingen moeten binnen zijn voor 25 mei 2024 om 23:59 uur UTC ('Sluitingsdatum'). Zie Schema 1 en Schema 2 voor meer informatie. De periode van de Openingsdatum tot de Sluitingsdatum heet de 'Competitiedeelnameperiode'.

13. Om mee te doen aan de Competitie, moeten Deelnemers tijdens de Competitiedeelnameperiode de volgende stappen doorlopen via de Game:

a. Ga op de wereldkaart naar het paviljoen 'Sport';

b. Ga naar 'Gran Turismo™ World Series 2024’ en selecteer tijdens de Competitieperiode de gewenste Competitie-events voor het begin van elke race; en

c. Bevestig de aanvaarding van de Voorwaarden, die na het deelnamescherm worden getoond.

 Elke Deelnemer die deze stappen volgt, wordt geacht zich te hebben opgegeven voor 'Deelname'.

14. Deelnemers moeten zich op deze manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum melden voor de Competitie. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.

15. Om twijfel te voorkomen: de Toyota GR GT Cup is een ander toernooi dan deze Competitie.

16. Elke Deelnemer mag één (1) Deelname per Cup versturen. Om twijfel te voorkomen, vinden de races van de racekalenders van elke Cup op verschillende tijdstippen plaats. De Deelnemers kunnen dus aan beide Cups meedoen en de winnaar van de Nations Cup kan ook deel uitmaken van het winnende team van de Manufacturers Cup.

Winnaars en Runners-Up:

17. De Competitiewinnaars worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturers Cup), in overeenstemming met de relevante Cup (ieder een 'Winnaar'). De Runners-Up van de Competitie worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturers Cup), in overeenstemming met de relevante Cup (ieder een 'Runner-Up'). Opmerking: Dit is een internationale Competitie en Winnaars en Runners-Up kunnen worden gekozen uit elk van de Deelnemende Landen en Gebieden. Voor Kroatië gelden in beide Cups andere prijzen.

Prijzen:

18. De Prijzen, zoals gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturers Cup), waar van toepassing, moeten worden aangenomen zoals aangegeven en kunnen niet worden uitgesteld, overgedragen, doorverkocht of ingewisseld voor een voorwerp van waarde. Er kan geen vervangend geldbedrag worden gevraagd, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde. Voor Deelnemers uit Brazilië geldt dat wanneer een Prijs wordt vervangen, de Organisator de Deelnemers daarvan binnen redelijke tijd op de hoogte brengt. Alle Prijzen worden verstuurd naar de bevestigde Winnaar(s) en Runner(s)-Up door de Organisator. Mogelijk moeten Deelnemers uit Canada op een afgesproken, voor beide partijen schikkend tijdstip, zonder hulp, binnen een bepaalde tijd, met succes een wiskundige vaardigheidstest uitvoeren voor zij tot Winnaar of Runner-Up worden uitgeroepen.

19. Elke Winnaar en Runner-Up kan in overeenstemming met lokale belastingregels worden gevraagd om belasting te betalen over een gewonnen Prijs en is verantwoordelijk voor bijkomende belastingverplichtingen waar dit het geval is. Deelnemers uit het Gebied Noord-Amerika die een Prijs ter waarde van minstens $600 winnen, ontvangen Federal Tax Form 1099.

20. Als een Winnaar of Runner-Up een Prijs niet tijdig of op de aangegeven wijze claimt, vervalt de claim van de Winnaar of Runner-Up en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Prijs tijdsgebonden is en er een Winnaar/Runner-Up moet worden gevonden voor de tijd voor het claimen van de Prijs is verstreken, kan de Organisator de datum vermelden waarop er contact wordt opgenomen met de Winnaar (zie de Schema's). De Organisator neemt contact op met deze Winnaar/Runner-Up via het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account voor PSN van de Winnaar/Runner-Up. Er worden redelijke pogingen gedaan om contact op te nemen met de Winnaar/Runner-Up. Als er voor de opgegeven datum geen contact kan worden gemaakt met een Winnaar/Runner-Up behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden.

21. Als een Prijs niet werkt of kapot of beschadigd is bij ontvangst, moet de Organisator binnen zeven (7) dagen na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Ontvanger geacht de Prijs te accepteren zoals deze is ontvangen. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Winnaar en/of Runner-Up (als die van toepassing zijn).

Publiciteit:

22. Elke Winnaar en Runner-Up gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Voor Deelnemers uit alle landen/gebieden met uitzondering van Japan: Om van dergelijke publiciteit af te zien, dient de Winnaar en/of dienen de Runners-Up de Organisator hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de Organisator via contact-competitions@polyphony.co.jp.

23. De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Runners-Up publiceren op de website(s) van de Organisator. Voor Deelnemers uit alle landen/gebieden met uitzondering van Japan en Azië: De namen van Winnaars en Runner-Ups worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die binnen zes (6) weken na de Sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘Gran Turismo™ World Series 2024 Competition’ erop sturen naar het volgende adres:

Regionale Organisator

Adres

Sony Interactive Entertainment Europe

 

 

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404 United States

Voor Deelnemers uit alle landen/gebieden met uitzondering van Japan: Als een Winnaar of Runner-Up bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator via contact-competitions@polyphony.co.jp. Let op: De Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.

24. Door deel te nemen aan deze Competitie geeft elke Deelnemer, voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, de Organisator (inclusief diens moederbedrijven, geaffilieerde bedrijven, vertegenwoordigers, licentiehouders, rechtverkrijgenden, medewerkers en opvolgers) een gratis, niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie voor het gebruik van diens naam, afbeelding, gelijkenis, PSN online-ID, avatar en enige andere in verband met de Competitie aan de Organisator geleverde content (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van beelden van diens gameplay en diens afbeelding/gelijkenis in uitzendingen van de Competitie, en op social media of blogposts in verband met de Competitie), om te adverteren voor andere toernooien van de Organisator of andere producten of diensten van PlayStation. De Organisator verricht geen verdere betalingen aan de Deelnemer en het gebruik van deze toestemmingen geschiedt zonder verdere berichtgeving aan of goedkeuring van de Deelnemer. 

Privacy:

25. De persoonlijke gegevens die Deelnemers verstrekken aan de Organisator door mee te doen, worden bewaard en gebruikt door de Organisator en diens bedrijvengroep om de Competitie te beheren volgens het Privacybeleid van de Organisator (https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy/) en zoals verder uitdrukkelijk is overeengekomen met een Deelnemer. De persoonlijke gegevens die door de Deelnemers worden verstrekt, mogen alleen worden verstuurd aan dochterondernemingen, dienstverleners of bedrijven die gerelateerd zijn aan de Organisator en/of naar aanleiding van een rechterlijke verplichting, of zoals anderszins toegestaan door de wet. Onder geen beding mogen de persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden overgedragen aan niet-betrokken derden, tenzij dit in overeenstemming is met de wet (bijvoorbeeld in geval van toestemming van de Deelnemers, mits van toepassing). Deelnemers mogen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de Organisator, inclusief hun recht op het verkrijgen van toegang tot hun persoonlijke gegevens of het vinden van contactgegevens in het privacybeleid van de Organisator, zoals hierboven gemeld. Als een Deelnemer afziet van de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit artikel komt hij of zij niet in aanmerking voor het deelnemen aan of bijwonen van de Live Events.

26. Aanvullende voorwaarde, exclusief voor Deelnemers uit Argentinië: De hierboven genoemde persoonlijke gegevens kunnen alleen worden geleverd, gebruikt en bewaard door de Organisator, diens dochterondernemingen, bedrijven, dienstverleners en aannemers om de Competitie te administreren, of zoals voorts beschreven in het privacybeleid van de Organisator, waarmee de Deelnemers instemmen middels het aanvaarden van deze Voorwaarden. Onder geen beding mogen de persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden overgedragen aan niet-betrokken derden, tenzij dit in overeenstemming is met de wet (bijvoorbeeld in geval van toestemming van de Deelnemers, mits van toepassing). Deelnemers mogen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die worden verwerkt door de Organisator, inclusief hun recht op het verkrijgen van toegang tot hun persoonlijke gegevens of het vinden van contactgegevens in het betreffende privacybeleid, zoals hierboven gemeld. De eigenaar van de persoonlijke gegevens heeft het recht om deze gratis in te zien met intervallen van niet minder dan zes (6) maanden, tenzij er sprake is van een legitiem belang met betrekking daarop, zoals bepaald in artikel 14, lid 3 van wet nr. 25.326. HET NATIONALE DIRECTORAAT VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS, Controleorgaan van wet nr. 25.326.

Gedrag:

27. De Organisator verwacht dat de Deelnemers de Competitie respecteren en zich voor de duur van de Competitie te allen tijde gedragen in de geest van 'fair play'. De Deelnemers moeten inclusiviteit en respect uitdragen en zich houden aan alle geldende wetten. In het geval dat de Organisator op de hoogte wordt gebracht van oneerlijk of onsportief gedrag van een Deelnemer, ofwel in de Game ofwel op social media, kan de Organisator naar eigen goeddunken beslissen om de betreffende Deelnemer te verwijderen uit de Competitie of te waarschuwen. Onder oneerlijk of onsportief gedrag wordt onder meer verstaan: het gebruik van scheldwoorden, beschimpingen, beledigingen en andere bewoordingen die in strijd zijn met de Gedragscode in de Servicevoorwaarden voor PSN (https://www.playstation.com/legal/psn-terms-of-service/#code-of-conduct).

28. Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts voor PSN aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de Competitie te vergroten of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race. In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren voor de Competitie.

29. In het geval van een geschil is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

Ongeschiktheid voor deelname:

30. Als er een reden is om te denken dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden, waaronder Schema 1 en/of Schema 2, of meerdere accounts gebruikt en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, mag hij of zij niet meedoen aan de Competitie en wordt de deelname nietig verklaard.

Annulering:

31. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, deels of in zijn geheel, te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen. Een voorbeeld is een wijziging van de locatie van een Live Event wegens het coronavirus.

Commerciële rechten:

32. Alle commerciële rechten (inclusief, zonder beperking, alle marketing- en mediarechten) met betrekking tot de Competitie behoren toe aan de Organisator en diens licentieverleners.

33. De Deelnemers zullen zich op geen enkele commerciële wijze associëren met de Competitie of de Organisator, noch intellectuele-eigendomsrechten van die partijen gebruiken, noch derden in staat stellen dat te doen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, waarbij toestemming naar hun goeddunken kan worden verleend of geweigerd.

34. Deelnemers die promotie- of marketingactiviteiten willen uitvoeren met betrekking tot de Competitie dienen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator of de betreffende rechthebbenden te hebben, waarbij toestemming naar hun goeddunken kan worden verleend of geweigerd.

35. De opname en verspreiding van afbeeldingen of bewegende beelden van de Competitie voor commerciële doeleinden door of namens Deelnemers is strikt verboden.

36. ‘PlayStation’, het ‘PlayStation-familielogo’, ‘PS5’, ‘PS4’ en ‘Gran Turismo’ zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

Aansprakelijkheidsbeperking:

37. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is de Organisator niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van deelname of overige aan de Competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware of -software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.

38. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is de Organisator niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Prijs en/of de Competitie. Voor Deelnemers uit alle landen/gebieden met uitzondering van Japan poogt de Organisator niet diens aansprakelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van diens nalatigheid. Voor Deelnemers uit Japan poogt de Organisator niet diens aansprakelijkheid te beperken of ontlopen in geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

39. Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Prijs en/of de Competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

Geldend recht, geschillenbeslechting en jurisdictie:

40. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving worden deze Voorwaarden en geschillen die ontstaan afgehandeld in overeenkomst met de onderstaande tabel.

Regionale Organisator

Geldend recht en jurisdictie

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Voor Deelnemers uit de volgende Deelnemende Landen of Gebieden zijn de wetten van Engeland en Wales van toepassing op deze Voorwaarden, maar zij worden aanvullend beschermd door de bindende wetten van de landen waarin zij wonen. De bindende wetten van de landen waarin de Deelnemers wonen hebben voorrang op de wetten van Engeland en Wales:

Australië, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (exclusief Nagaland), Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), IJsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

In geval van een geschil zullen de Partijen zich onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Engeland en Wales.

Sony Interactive Entertainment LLC

Voor Deelnemers uit de volgende Deelnemende Landen of Gebieden zijn de wetten van de staat Californië, in de Verenigde Staten, van toepassing op deze Voorwaarden, zonder inachtneming van collisieregels:

Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, Verenigde Staten

Geschillen die niet onderhevig zijn aan arbitrage en niet zijn opgestart in een lagere rechtbank kunnen door beide partijen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank van de Superior Courts voor de staat Californië in en voor de County San Mateo, of in het United States District Court van Noord-Californië, en de partijen (Deelnemer en Opdrachtgever) gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie en vestiging van deze gerechtshoven en afstand te doen van bezwaren met betrekking tot jurisdictie, vestiging of forumbedinging.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Voor Deelnemers uit de volgende Deelnemende Landen of Gebieden zijn de wetten van Japan van toepassing op deze Voorwaarden, zonder inachtneming van collisieregels:

China, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea

In geval van een geschil zullen de Partijen zich onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven van Tokio.

Schema 1 – Nations Cup 2024

1. De Nations Cup 2024

                  1.1.         De Deelnemers doen mee aan de Nations Cup via het speltype Sport in de Game. Voor elke race moeten de Deelnemers hun deelname aan de Nations Cup selecteren en bevestigen.

De Nations Cup bestaat uit de volgende online en live race-events verspreid over vijf Regio's:

                                1.1.1.         De Online Kwalificatie vindt tegelijkertijd plaats in vijf Regio's en bestaat uit zes (6) ronden, zoals hieronder uiteengezet:

Kalender Online Kwalificatie Nations Cup 2024

Ronde 1

17 APRIL 2024

Ronde 2

20 APRIL 2024

Ronde 3

24 APRIL 2024

Ronde 4

27 APRIL 2024

Ronde 5

01 MEI 2024

Ronde 6

04 MEI 2024

                                1.1.2.         Drie (3) GT World Series Live Events, te:

                                             1.1.2.1.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 6 juli 2024 in Montreal in de regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika.

                                             1.1.2.2.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 10 augustus 2024 in Praag in de regio EMEA.

                                             1.1.2.3.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 28 september 2024 in Tokio in de regio Azië-Oceanië.

                                1.1.3.         Het World Finals Live Event, dat plaatsvindt in december 2024 in de regio EMEA (de exacte locatie wordt uiterlijk 1 september 2024 onthuld op http://www.gran-turismo.com/).

                                1.1.4.         Dit zijn de vijf Regio's:

Regio

Deelnemende Landen of Gebieden

Noord-Amerika

Canada, Verenigde Staten

Midden- en Zuid-Amerika

Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay

EMEA

Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (exclusief Nagaland), Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), IJsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

Azië

China, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea

Oceanië

Australië, Nieuw-Zeeland

Belangrijk: Vanwege het coronavirus zijn de locaties van de Live Events onderhevig aan verandering of annulering. Mogelijk worden de Live Events vervangen door online events. De nieuwste informatie over de locatie en indeling van de GT World Series Live Events en het World Finals Live Event vind je op www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Sterspelers

                                1.2.1.         De volgende Deelnemers komen in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler:

                                             1.2.1.1.         de zesendertig (36) Deelnemers die hebben meegedaan aan de World Finals van de Gran Turismo World Series - Nations Cup 2023 (gehouden op 3 december 2023); en

                                             1.2.1.2.         de twaalf (12) hoogst geklasseerde spelers van de Online Kwalificatie 2024 die de drie GT World Series Live Events van 2024 bijwonen (zie clausule 2.5).

                                1.2.2.         Als een Deelnemer voldoet aan een van de in clausule 1.2.1 van dit Schema 1 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij een bericht in de Game (Gran Turismo™ 7) dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar www.gran-turismo.com te gaan. De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

                                1.2.3.         Geregistreerde sterspelers (hierna: 'Sterspelers') krijgen de coureursbeoordeling ‘S’.

                                1.2.4.         De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-ID's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de GT World Series Live Events en het World Finals Live Event.

                                1.2.5.         Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgende Serie aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

2. Nations Cup - Online Kwalificatie

                  2.1.         De races van de Online Kwalificatie zijn onderverdeeld in de volgende Leagues, op basis van de coureursbeoordeling van de Deelnemer:

League

Coureursbeoordeling

GT1 League

A en hoger

GT2 League

B

GT3 League

C en lager

                                2.1.1.         De coureursbeoordeling van de Deelnemers aan het begin van de eerste Ronde van elke Serie bepaalt in welke League de Deelnemer uitkomt.

                                2.1.2.         Deelnemers in dezelfde League nemen het gedurende de hele Serie tegen elkaar op.

                                2.1.3.         Deelnemers gaan niet naar een andere League, ook niet als hun coureursbeoordeling gedurende de Serie verandert.         

De 'coureursbeoordeling' is een indicatie van je 'snelheid'. Er zijn in totaal zeven verschillende beoordelingen: E, D, C, B, A, A+ en S. E is de laagste beoordeling en S de hoogste. De coureursbeoordeling stijgt naarmate je meer goede prestaties neerzet in races van het speltype Sport. Als je er niet in slaagt om een bepaald resultatenniveau te behalen, daalt je beoordeling. Maar let op: Als je sportiviteitsbeoordeling in de Game niet voldoet aan de vereiste standaard, stijgt je coureursbeoordeling niet, hoe goed je resultaten ook zijn. Iedereen begint met een coureursbeoordeling van E. Op basis van je resultaten kan je beoordeling stijgen naar A+. Alleen als je je registreert als Sterspeler* kun je de S-beoordeling krijgen (zie clausule 1.2).

                  2.2.         De Deelnemers moeten meedoen aan races in de Online Kwalificatie van de Nations Cup om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen.

                  2.3.         Deelnemers aan de Online Kwalificatie van de Nations Cup krijgen punten op basis van:

                                2.3.1.         hun eindposities in elke race; en

                                2.3.2.         de gemiddelde coureursbeoordeling van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

                  2.4.         Om de eindklassering van de Deelnemers te bepalen, wordt in de Online Kwalificatie het aantal punten na de laatste Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de 'Eindscore'):

Online Kwalificatie: De Eindscore wordt berekend op basis van de helft van de beste Ronden van de Deelnemer van het totale aantal Ronden waaraan de Deelnemer heeft meegedaan.

Voorbeeld:

·       Na twee ronden worden de punten van de beste ronde bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

·       Na drie ronden worden de punten van de beste twee ronden bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

·       Na alle zes de ronden worden de punten van de beste drie ronden bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht welke Ronde het is, naar eigen inzicht.

                  2.5.         Binnen zeven (7) dagen na afloop van de Online Kwalificatie worden de volgende Deelnemers op de hoogte gesteld van hun selectie:

                                2.5.1.         de vijf (5) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de GT1 League in de Regio EMEA;

                                2.5.2.         de twee (2) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de GT1 League in de Regio Midden- en Zuid-Amerika;

                                2.5.3.         de twee (2) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de GT1 League in de Regio Noord-Amerika;

                                2.5.4.         de twee (2) hoogst geklasseerde Deelnemers uit de GT1 League in de Regio Azië;

                                2.5.5.         de ene (1) hoogst geklasseerde Deelnemer uit GT1 League in de Regio Oceanië.

samen zijn deze twaalf (12) geselecteerde Deelnemers de 'Nations Cup Live Event Finalisten', en zij ontvangen het volgende:

                                2.5.6.         een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan alle drie (3) de GT World Series Live Events op de data die uiteen zijn gezet in clausule 1.1.2;

Na aanvaarding van de uitnodiging ontvangen de 'Nations Cup Live Event Finalisten' het GT World Series Live Event-reispakket:

                                2.5.7.         retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar alle drie (3) de GT World Series Live Events (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

                                2.5.8.         accommodatie voor de duur van de drie (3) GT World Series Live Events (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

                                2.5.9.         vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

                             2.5.10.         vervoer van de accommodatie naar de locatie van de drie (3) GT World Series Live Events en terug; en

                             2.5.11.         alle maaltijden tijdens de drie (3) GT World Series Live Events.

De geschatte waarde van het GT World Series Live Event-reispakket voor elke Nations Cup Live Event Finalist is $3000,00 USD. Er wordt een reisverzekering georganiseerd voor alle drie (3) de events voor alle Nations Cup Live Event Finalisten. Iedere Nations Cup Live Event Finalist is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle benodigde visaverplichtingen.

3. Nations Cup - GT World Series Live Events

                  3.1.         De GT World Series Live Events vinden plaats op de data die uiteen zijn gezet in clausule 1.1.2. Voor deelname aan de GT World Series Live Events gelden aanvullende voorwaarden en bepalingen die zullen worden gedeeld door Polyphony Digital Inc namens de Organisator. De Organisator en/of Polyphony Digital Inc. leveren namens de Organisator per e-mail informatie over de GT World Series Live Events aan de Nations Cup Live Event Finalisten via hun aan het betreffende account voor PSN gekoppelde e-mailadres, uiterlijk veertien (14) dagen voor de GT World Series Live Events.

                  3.2.         Elk van de GT World Series Live Events is een race waarin de beste twaalf (12) coureurs uit GT League 1 uitkomen namens hun land/gebied. Er worden maximaal twaalf (12) Deelnemende Landen of Gebieden ('Naties') geselecteerd, verspreid over de vijf (5) Regio's, inclusief: maximaal twee (2) Naties uit Noord-Amerika, maximaal twee (2) Naties uit Midden- en Zuid-Amerika, maximaal vijf (5) Naties uit EMEA, maximaal twee (2) Naties uit Azië en maximaal een (1) Natie uit Oceanië. De Nations Cup Live Event Finalisten worden geselecteerd na afloop van de Online Kwalificatie van de Nations Cup (zie clausule 2.5 van dit schema). Er is geen landenlimiet per Regio.

                  3.3.         Als twee of meer Deelnemers na afloop van de Online Kwalificatie gelijkstaan met evenveel punten, bepalen de volgende criteria welke Deelnemer doorgaat:

                                3.3.1.         de Deelnemer aan de Online Kwalificatie van de Nations Cup met de hoogste score in alle Ronden;

                                3.3.2.         en in geval van een gelijke stand, de Deelnemer aan de Online Kwalificatie van de Nations Cup met de hoogste score in één Ronde.

                  3.4.         In het geval dat een Nations Cup Live Event Finalist niet in staat is om de GT World Series Live Events bij te wonen, kan de Deelnemer met de eerstvolgende hoogste puntenscore worden uitgenodigd om deel te nemen aan de GT World Series Live Events en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

                  3.5.         GT World Series Live Event Finalisten krijgen punten voor hun klassering in elke race. De punten die alle Finalisten verdienen, worden opgeteld bij hun score. De GT World Series Live Event Finalist met de meeste punten nadat alle races zijn voltooid, is de Winnaar van het GT World Series Live Event (de ‘Winnaar van het GT World Series Live Event’). De twee (2) daaropvolgend hoogst geklasseerde Finalisten worden uitgeroepen tot de Runners-Up van het GT World Series Showdown Live Event (de 'Runners-Up van het GT World Series Live Event').

                  3.6.         De punten die de finalisten van het GT World Series Live Event verdienen op basis van hun eindklassering, tellen mee voor het klassement van het World Finals Live Event, zoals hieronder uiteengezet:

·       1e plaats: 6 punten

·       2e plaats: 5 punten

·       3e plaats: 4 punten

·       4e plaats: 3 punten

·       5e plaats: 2 punten

·       6e plaats: 1 punt

                  3.7.         De Winnaars en Runners-Up van de Nations Cup GT World Series Live Events winnen de volgende Prijs:

●      1e plaats: een Trofee (ter waarde van $250 USD)

●      2e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

●      3e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

                  3.8.         Binnen zeven (7) dagen na afloop van de GT World Series Live Events worden de Nations Cup Live Event Finalisten op de hoogte gesteld van hun klassering en ontvangen ze:

                                3.8.1.         een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan het World Finals Live Event op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.1.3;

Na aanvaarding van de uitnodiging ontvangen deze Deelnemers (de 'World Finalisten') het World Finals-reispakket:

                                3.8.2.         retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar het World Finals Live Event (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

                                3.8.3.         accommodatie voor de duur van het World Finals Live Event (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

                                3.8.4.         vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

                                3.8.5.         vervoer van de accommodatie naar de locatie van het World Finals Live Event en terug; en

                                3.8.6.         alle maaltijden tijdens het World Finals Live Event.

De geschatte waarde van het World Finalisten-reispakket is $3000,00 USD. Er wordt een reisverzekering afgesloten voor deze reis met dekking voor alle World Finalisten. Iedere World Finalist is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle benodigde visaverplichtingen.

4. Nations Cup - World Finals Live Event

                  4.1.         Het World Finals Live Event vindt plaats op de data en locatie die zijn uiteengezet in clausule 1.1.3. De World Finalisten zijn: De twaalf (12) hoogst geklasseerde spelers van de GT World Series Nations Cup Events. Voor deelname aan het World Finals Live Event gelden aanvullende voorwaarden en bepalingen die zullen worden gedeeld door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator. De Organisator en/of Polyphony Digital Inc. leveren namens de Organisator per e-mail informatie over het World Finals Live Event aan de World Finalisten via hun aan het betreffende account voor PSN gekoppelde e-mailadres, uiterlijk veertien (14) dagen voor het World Finals Live Event.

                  4.2.         De World Finalisten zullen deelnemen aan een reeks races. Op basis van de uitslagen daarvan wordt bepaald wie de Winnaar en de twee Runners-Up zijn. De hoogst geklasseerde Deelnemer wordt uitgeroepen tot de Winnaar van het World Finals Live Event (de 'Winnaar van de World Finals'). De twee (2) daaropvolgend hoogst geklasseerde Deelnemers worden uitgeroepen tot de Runners-Up van het World Finals Live Event (de 'Runners-Up van de World Finals').

                  4.3.         De Winnaar van de World Finals en de Runners-Up van de World Finals van het Nations Cup World Finals Live Event winnen de volgende Prijs:

●      1e plaats: een Trofee (ter waarde van $250 USD)

●      2e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

●      3e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

                  4.4.         Exclusieve prijs voor Deelnemers uit Kroatië: De hoogst geklasseerde Deelnemer uit Kroatië na afloop van de World Finals ('Kroatische Winnaar') wint daarnaast een T-shirt van de GT World Series met een geldwaarde van niet meer dan $50,00 USD. De Kroatische Winnaar wordt hiervan binnen een (1) dag na de Sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht en heeft vanaf dat moment zeven (7) dagen om de prijs te aanvaarden. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan het account voor PSN van de Kroatische Winnaar. Als de Kroatische Winnaar niet reageert, doet hij of zij afstand van de prijs en wordt er contact opgenomen met de eerstvolgende hoogst geklasseerde Deelnemer uit Kroatië.

5. Uitzendingen van de Nations Cup GT World Series Live Events en het Nations Cup World Finals Live Event

                  5.1.         Door deel te nemen aan deze Competitie staan Deelnemers hierbij toe dat de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, beelden van hun gameplay en hun afbeelding/gelijkenis gebruikt in uitzendingen van de Nations Cup GT World Series Live Events en het Nations Cup World Finals Live Event en op social media of blogposts die gerelateerd zijn aan de Competitie en in Gran Turismo™ Cups of kampioenschappen van de komende jaren, wereldwijd, onder dezelfde voorwaarden van clausule 24 ('Publiciteit') van de bovenstaande Voorwaarden. Neem contact op met de Organisator via contact-competitions@polyphony.co.jp om deze toestemming in te trekken.

                  5.2.         Door deel te nemen aan deze competitie bevestigen Deelnemers dat ze niet in het openbaar zullen communiceren of informatie zullen bespreken over de Competitie, waaronder, maar niet beperkt tot: uitslagen, afbeeldingen/video's van de races, livestreams van de races, etc.

                  5.3.         Deelnemers aan de Nations Cup GT World Series Live Events en het Nations Cup World Finals Live Event dienen mogelijk een toestemmingsformulier in te vullen, aangezien de Live Events mogelijk worden opgenomen.

Schema 2 – Manufacturers Cup 2024

1. De Manufacturers Cup

                  1.1.         De Deelnemers doen mee aan de Manufacturers Cup door de optie Manufacturers Cup te selecteren via het speltype Sport in de Game en te bevestigen dat ze deel willen nemen, en voor welke fabrikant ze willen uitkomen, voor aanvang van elke race.

De Manufacturers Cup bestaat uit de volgende online en live race-events, verspreid over drie Regio's:

                                1.1.1.         De Online Kwalificatie vindt tegelijkertijd plaats in de drie Regio's en bestaat uit zes (6) ronden, zoals hieronder uiteengezet:

Kalender Online Kwalificatie Manufacturers Cup 2024

Ronde 1

08 MEI 2024

Ronde 2

11 MEI 2024

Ronde 3

15 MEI 2024

Ronde 4

18 MEI 2024

Ronde 5

22 MEI 2024

Ronde 6

25 MEI 2024

                                1.1.2.         Drie (3) GT World Series Live Events, te:

                                             1.1.2.1.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 6 juli 2024 in Montreal in de regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika;

                                             1.1.2.2.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 10 augustus 2024 in Praag in de regio EMEA;

                                             1.1.2.3.         Eén (1) Live Event vindt plaats op 28 september 2024 in Tokio in de regio Azië-Oceanië.

                                1.1.3.         Het World Finals Live Event, dat plaatsvindt in december 2024 in de regio EMEA (de exacte locatie wordt uiterlijk 1 september 2024 onthuld op http://www.gran-turismo.com/).

                                1.1.4.         Dit zijn de drie Regio's:

Regio

Deelnemende Landen of Gebieden

Noord- en Zuid-Amerika

Argentinië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Paraguay, Uruguay, Verenigde Staten

EMEA

Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, India (exclusief Nagaland), Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Libanon, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), IJsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

Azië-Oceanië

Australië, China, Hongkong, Indonesië, Japan, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, Taiwan, Thailand, Zuid-Korea

Belangrijk: Vanwege het coronavirus zijn de locaties van de Live Events onderhevig aan verandering of annulering. Mogelijk worden de Live Events vervangen door online events. De nieuwste informatie over de locatie en indeling van de GT World Series Live Events en het World Finals Live Event vind je op www.gran-turismo.com.

                  1.2.         Deelnemers vertegenwoordigen één (1) van de volgende zeventwintig (27) fabrikanten (elk een 'Fabrikant'): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Suzuki, Toyota en Volkswagen.

                  1.3.         Sterspelers

                                1.3.1.         De volgende Deelnemers komen in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler:

                                             1.3.1.1.         de zesendertig (36) Deelnemers aan de World Finals van de Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup 2023 (gehouden op 2 december 2023)

                                             1.3.1.2.         de zesendertig (36) hoogst geklasseerde spelers van de Online Kwalificatie 2024 (zie clausule 2.5).

                                1.3.2.         Als een Deelnemer voldoet aan een van de in clausule 1.3.1 van Schema 2 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij in Gran Turismo™ 7 een bericht dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar www.gran-turismo.com te gaan. De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

                                1.3.3.         Geregistreerde sterspelers (hierna: 'Sterspelers') krijgen de coureursbeoordeling ‘S’.

                                1.3.4.         De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-ID's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de GT World Series Live Events en het World Finals Live Event.

                                1.3.5.         Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgende Serie aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

2. Online Kwalificatie

                  2.1.         De races van de Online Kwalificatie zijn onderverdeeld in de volgende Leagues, op basis van de coureursbeoordeling van de Deelnemer:

League

Coureursbeoordeling

GT1 League

A en hoger

GT2 League

B

GT3 League

C en lager

                                2.1.1.         De coureursbeoordeling van de Deelnemers aan het begin van de eerste Ronde van elke Serie bepaalt in welke League de Deelnemer uitkomt.

                                2.1.2.         Deelnemers in dezelfde League nemen het gedurende de hele Serie tegen elkaar op.

                                2.1.3.         Deelnemers gaan niet naar een andere League, ook niet als hun coureursbeoordeling gedurende de Serie verandert. 

De 'coureursbeoordeling' is een indicatie van je 'snelheid'. Er zijn in totaal zeven verschillende beoordelingen: E, D, C, B, A, A+ en S. E is de laagste beoordeling en S de hoogste. De coureursbeoordeling stijgt naarmate je meer goede prestaties neerzet in races van het speltype Sport. Als je er niet in slaagt om een bepaald resultatenniveau te behalen, daalt je beoordeling. Maar let op: Als je sportiviteitsbeoordeling in de Game niet voldoet aan de vereiste standaard, stijgt je coureursbeoordeling niet, hoe goed je resultaten ook zijn. Iedereen begint met een coureursbeoordeling van E. Op basis van je resultaten kan je beoordeling stijgen naar A+. Alleen als je je registreert als Sterspeler* kun je de S-beoordeling krijgen (zie clausule 1.3).

                  2.2.         De Deelnemers moeten meedoen aan races in de Online Kwalificatie om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen.

                  2.3.         Deelnemers aan de Online Kwalificatie krijgen punten op basis van:

                                2.3.1.         hun eindposities in elke race; en

                                2.3.2.         de gemiddelde coureursbeoordelingen van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

                  2.4.         Om de eindklassering van de Deelnemers te bepalen, wordt in de Online Kwalificatie het aantal punten na de laatste Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de 'Eindscore'):

Online Kwalificatie: De Eindscore wordt berekend op basis van de helft van de beste Ronden van de Deelnemer van het totale aantal Ronden waaraan de Deelnemer heeft meegedaan.

Voorbeeld:

·       Na twee ronden worden de punten van de beste ronde bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

·       Na drie ronden worden de punten van de beste twee ronden bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

·       Na alle zes de ronden worden de punten van de beste drie ronden bij elkaar opgeteld voor de eindscore.

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht welke Ronde het is, naar eigen inzicht.

                  2.5.         Na afloop van de Online Kwalificatie ontvangen de drie (3) hoogst geklasseerde Deelnemers (een (1) Deelnemer per Regio) van de GT1 League voor de Top 12 Fabrikanten ('Manufacturers Cup Live Event Finalisten'):

                                2.5.1.         een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan een van de drie (3) GT World Series Live Events op de data die uiteen zijn gezet in clausule 1.1.2;

                                             2.5.1.1.         de hoogst geklasseerde Deelnemer uit de Regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan het GT World Series Live Event in de Regio Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, zoals uiteengezet in clausule 1.1.2.1

                                             2.5.1.2.         de hoogst geklasseerde Deelnemer uit de Regio EMEA ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan het GT World Series Live Event in de Regio EMEA, zoals uiteengezet in clausule 1.1.2.2

                                             2.5.1.3.         de hoogst geklasseerde Deelnemer uit de Regio Azië-Oceanië ontvangt een uitnodiging om mee te doen aan het GT World Series Live Event in de Regio Azië-Oceanië, zoals uiteengezet in clausule 1.1.2.3

Na aanvaarding van de uitnodiging ontvangen deze Manufacturers Cup Live Event Finalisten het reispakket:

                                2.5.2.         retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar het GT World Series Live Event (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

                                2.5.3.         accommodatie voor de duur van het GT World Series Live Event (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

                                2.5.4.         vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

                                2.5.5.         vervoer van de accommodatie naar de locatie van het betreffende GT World Series Live Event en terug; en

                                2.5.6.         alle maaltijden tijdens het GT World Series Live Event.

De geschatte waarde van het GT World Series Live Event-reispakket voor elke Manufacturers Cup Live Event Finalist is $3000,00 USD. Er wordt een reisverzekering afgesloten voor deze reis met dekking voor alle Manufacturers Cup Live Event Finalisten. Iedere Finalist is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle benodigde visaverplichtingen.

3. Manufacturers Cup GT World Series Live Events

                  3.1.         De GT World Series Live Events vinden plaats op de data die uiteen zijn gezet in clausule 1.1.2. Voor deelname aan de GT World Series Live Events gelden mogelijk aanvullende voorwaarden en bepalingen die zullen worden gedeeld door Polyphony Digital Inc namens de Organisator. De Organisator en/of Polyphony Digital Inc. leveren namens de Organisator per e-mail informatie over de GT World Series Live Events aan de Manufacturers Cup Live Event Finalisten via hun aan het betreffende account voor PSN gekoppelde e-mailadres, uiterlijk veertien (14) dagen voor de GT World Series Live Events.

                  3.2.         De selectie van de Manufacturers Cup Live Event Finalisten wordt bepaald door een combinatie van de volgende criteria:

                                3.2.1.         De Top 12 Fabrikanten uit de Online Kwalificatie (geselecteerd in overeenstemming met clausule 3.3); en

                                3.2.2.         De Deelnemers met de hoogste score uit de GT1 League van de Online Kwalificatie uit de drie Regio's (Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, EMEA, Azië-Oceanië);

                  3.3.         In totaal twaalf (12) Fabrikanten nemen deel aan de GT World Series Live Events.

Drie (3) van de Fabrikanten zijn Genesis, Toyota en Mazda, en de overige negen (9) worden geselecteerd aan de hand van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit):

                                3.3.1.         De officiële Fabrikantpartners van de Competitie; en

                                3.3.2.         het Internationale Fabrikantklassement (zoals uiteengezet in clausule 3.4 hieronder)

Samen zijn deze Fabrikanten de 'Top 12 Fabrikanten'.

                  3.4.         Na afloop van de Online Kwalificatie wordt een Internationaal Fabrikantklassement opgezet, via de volgende procedure:

                                3.4.1.         De Fabrikanten die worden vertegenwoordigd door de Deelnemers met de hoogste scores na afloop van elke Ronde van de Online Kwalificatie krijgen Fabrikantklasseringspunten toebedeeld op basis van de onderstaande tabel, wat een Fabrikantklassement per organiserende Regio oplevert, zoals hier uiteengezet:

Fabrikantspositie

Fabrikantklasseringspunten

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

26

0

27

0

Na afloop van de Online Kwalificatie worden de Fabrikantklasseringspunten uit alle drie (3) de regio's opgeteld om het Internationale Fabrikantklassement te berekenen. Het Internationale Fabrikantklassement wordt gepubliceerd op https://www.gran-turismo.com/gb/gt7/sportmode/ en in het speltype Sport van de Game.

Als twee of meer coureurs uit de Online Kwalificatie van verschillende Fabrikanten na afloop van een Ronde gelijkstaan met evenveel punten, dan worden de Fabrikantklasseringspunten evenredig verdeeld onder hun Fabrikanten.

Als twee of meer Fabrikanten gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, dan bepalen de volgende criteria welke Fabrikant doorgaat:

●      de Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle drie de Regio's en alle Ronden; en

●      in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de Regio's van die fabrikant; en

●      in het geval van een gelijke stand, de Fabrikant met het hoogste aantal individuele punten in alle ronden van de hoogst geklasseerde coureurs uit alle drie de Regio's van die fabrikant.

                  3.5.         In het geval dat een Manufacturers Cup Live Event Finalist niet in staat is om het GT World Series Live Event van zijn of haar Regio bij te wonen, kan de Deelnemer – die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt – met de hoogste Seriescore uit de Regio en de eerstvolgende hoogste puntenscore uit dezelfde Regio worden uitgenodigd om deel te nemen aan de GT World Series Live Events en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

                  3.6.         Op basis van de uitslagen daarvan wordt een eindklassement van de Top 12 Fabrikantenfinalisten opgesteld, dat bepaalt wie de Winnaars en de twee Runners-Up zijn. De hoogst geklasseerde Finalist wordt uitgeroepen tot de Winnaar van het GT World Series Manufacturers Cup Live Event (de 'Winnaar van het GT World Series Manufacturers Cup Live Event'). De twee (2) daaropvolgende hoogst geklasseerde Finalisten worden uitgeroepen tot de Runners-Up van het GT World Series Manufacturers Cup Live Event (de 'Runners-Up van het GT World Series Manufacturers Cup Live Event').

                  3.7.         De punten worden toegekend aan de Fabrikanten op basis van de eindklassering van de GT World Series Live Event Finalisten die hen vertegenwoordigen en tellen mee voor het klassement van het World Finals Live Event, zoals hieronder uiteengezet:

·       1e plaats: 6 punten

·       2e plaats: 5 punten

·       3e plaats: 4 punten

·       4e plaats: 3 punten

·       5e plaats: 2 punten

·       6e plaats: 1 punt

                  3.8.         De Winnaars en Runners-Up van de Manufacturers Cup GT World Series Live Events winnen het volgende:

●      1e plaats: een Trofee (ter waarde van $250 USD)

●      2e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

●      3e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

                  3.9.         Binnen zeven (7) dagen na afloop van de GT World Series Live Events worden alle zesendertig (36) Manufacturers Cup Live Event Finalisten op de hoogte gesteld van hun klassering en ontvangen ze:

                                3.9.1.         een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan het World Finals Live Event op de data die zijn uiteengezet in clausule 1.1.3;

Na aanvaarding van de uitnodiging ontvangen deze Deelnemers (de “World Finalisten”) het World Finals-reispakket:

                                3.9.2.         retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar het World Finals Live Event (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

                                3.9.3.         accommodatie voor de duur van het World Finals Live Event (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

                                3.9.4.         vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

                                3.9.5.         vervoer van de accommodatie naar de locatie van het World Finals Live Event en terug; en

                                3.9.6.         alle maaltijden tijdens het World Finals Live Event.

De geschatte waarde van het World Finalisten-reispakket is $3000,00 USD. Er wordt een reisverzekering afgesloten voor deze reis met dekking voor alle World Finalisten. Iedere World Finalist is verantwoordelijk voor het voldoen aan alle benodigde visaverplichtingen.

4. Manufacturers Cup World Finals Live Event

                  4.1.         Het World Finals Live Event vindt plaats op de data en locatie die zijn uiteengezet in clausule 1.1.3. De World Finalisten zijn: De zesendertig (36) hoogst geklasseerde spelers van het Manufacturers Cup GT World Series Live Event (zie clausule 1.1.2). Voor deelname aan het World Finals Live Event gelden aanvullende voorwaarden en bepalingen die zullen worden gedeeld door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator. De Organisator en/of Polyphony Digital Inc. leveren namens de Organisator per e-mail informatie over het World Finals Live Event aan de World Finalisten via hun aan het betreffende account voor PSN gekoppelde e-mailadres, uiterlijk veertien (14) dagen voor het World Finals Live Event.

                  4.2.         In het geval dat een World Finalist niet in staat is om het World Finals Live Event bij te wonen, kan de daarop volgende hoogst geklasseerde Deelnemer – die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt – uit dezelfde Regio worden uitgenodigd om deel te nemen aan het World Finals Live Event en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

                  4.3.         De World Finalisten zullen deelnemen aan een reeks races. Op basis van de uitslagen daarvan wordt bepaald wie de Winnaars en de twee Runners-Up zijn. Het hoogst geklasseerde team wordt uitgeroepen tot het winnende team van het World Finals Live Event (de 'Winnaar van de World Finals'). De twee (2) daaropvolgend hoogst geklasseerde teams worden uitgeroepen tot de Runners-Up van het World Finals Live Event (de 'Runners-Up van de World Finals').

                  4.4.         De Winnaar van de World Finals en de Runners-Up van de World Finals van het Manufacturers Cup World Finals Live Event winnen het volgende:

●      1e plaats: een Trofee (ter waarde van $250 USD)

●      2e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

●      3e plaats: een Trofee (ter waarde van $150 USD)

                  4.5.         Exclusieve prijs voor Deelnemers uit Kroatië: De hoogst geklasseerde Deelnemer uit Kroatië na afloop van de World Finals ('Kroatische Winnaar') wint daarnaast een T-shirt van de GT World Series met een geldwaarde van niet meer dan $50,00 USD. De Kroatische Winnaar wordt hiervan binnen een (1) dag na de Sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht en heeft vanaf dat moment zeven (7) dagen om de prijs te aanvaarden. Hiervoor wordt het e-mailadres gebruikt dat is gekoppeld aan het account voor PSN van de Kroatische Winnaar. Als de Kroatische Winnaar niet reageert, doet hij of zij afstand van de prijs en wordt er contact opgenomen met de eerstvolgende hoogst geklasseerde Deelnemer uit Kroatië.

5. Uitzendingen van de Manufacturers Cup GT World Series Live Events en het Manufacturers Cup World Finals Live Event

                  5.1.         Door deel te nemen aan deze Competitie staan Deelnemers hierbij toe dat de Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, beelden van hun gameplay en hun afbeelding/gelijkenis gebruikt in uitzendingen van de Manufacturers Cup GT World Series Live Events en het Manufacturers Cup World Finals Live Event en op social media of blogposts die gerelateerd zijn aan de Competitie en in Gran Turismo™ Cups of kampioenschappen van de komende jaren, wereldwijd, onder dezelfde voorwaarden van clausule 24 ('Publiciteit') van de bovenstaande Voorwaarden. Neem contact op met de Organisator via contact-competitions@polyphony.co.jp om deze toestemming in te trekken.

                  5.2.         Door deel te nemen aan deze competitie bevestigen Deelnemers dat ze niet in het openbaar zullen communiceren of informatie zullen bespreken over de Competitie, waaronder, maar niet beperkt tot: uitslagen, afbeeldingen/video's van de races, livestreams van de races, etc.

                  5.3.         Deelnemers aan de Manufacturers Cup GT World Series Live Events en het Manufacturers Cup World Finals Live Event dienen mogelijk een toestemmingsformulier in te vullen, aangezien de Live Events mogelijk worden opgenomen.