PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

FIFA 18 Store Offer

 

1.             Een beperkt aantal houders van een Sony Entertainment Network-account ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network ('PSN') ontvangt 500 FIFA 18 Ultimate Team-punten ('FIFA-punten') gratis gedurende de periode vanaf 26 oktober 2017 tot en met 3 november 2017.

 

2.             De selectie van de SEN-accounts die de FIFA-punten ontvangen is geheel naar goeddunken van de organisator. Er kan niet worden gecorrespondeerd over de vraag of een bepaalde SEN-account wel of geen FIFA-punten ontvangt op grond van deze promotie.  SEN-accounts die FIFA-punten hebben of zullen ontvangen op grond van deze promotie krijgen uiterlijk op 27 oktober 2017 een systeemmelding. Alle FIFA-punten worden uiterlijk op 3 november 2017 toegekend.

 

3.             Er wordt geen contant geld of ander alternatief geboden voor de FIFA-punten. De FIFA-punten zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden verkocht.

 

4.             FIFA-punten hebben geen vervaldatum maar zijn alleen te gebruiken in versies van FIFA 18. Alle andere FIFA-titels zijn uitgesloten.

 

5.             FIFA-punten zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, waaronder sectie 3 en 6 van de gebruikersovereenkomst van EA.

 

6.             FIFA-punten worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

 

7.             Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

8.             Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er frauduleus is gehandeld, mag de organisator naar eigen goeddunken de toekenning van FIFA-punten weigeren.

 

9.             De organisator is niet aansprakelijk als het een ontvanger van FIFA-punten op grond van deze promotie ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan persoon zelf of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of FIFA-punten te ontvangen of in te wisselen

 

10.          De organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

11.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

12.          De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

13.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk

 

14.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.