PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Voorwaarden en bepalingen “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” Competitie Regio Europa, Midden-Oosten, Afrika

Competitie en deelnamevereisten

1.               Aan de “FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020” (“Competitie”) mag iedereen meedoen die aan de minimumleeftijd (zoals hieronder gedefinieerd) voldoet en woonachtig is te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland (“Deelnemende Landen”), behalve medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en diens naaste familie, met de Organisator geassocieerde bedrijven en iedereen die op professionele wijze verbonden is aan de Competitie (“Deelnemers). Samen vormen de Deelnemende Landen de Regio EMEA.

2.               Voor Deelnemers die woonachtig zijn te Bahrein, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Koeweit, Libanon, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Qatar, Rusland, Saoedi-Arabië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden of Zwitserland geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en voor Deelnemers die woonachtig zijn te Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten geldt een minimumleeftijd van 21 jaar (de “Minimumleeftijdvereiste”).

3.               Deelnemers zijn verplicht mee te doen aan de Competitie met hun accounts voor PlayStation™Network (“PSN”). Het land waaraan het account voor PSN van een Deelnemer is gekoppeld wordt beschouwd als het land van vestiging. Registratie bij PSN is onderhevig aan de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van PSN en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/)

4.               Deze Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor Deelnemers die woonachtig zijn in een van de Deelnemende Landen, behalve Frankrijk.

5.               Mogelijk moeten Deelnemers schriftelijk bewijs overhandigen van hun geschiktheid voor deelname aan de Competitie. Als een Deelnemer dit bewijs op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Deelnemer diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.

6.               De Competitie is geopend van 15 februari 2020 om 01:00 uur (CET) ("Openingsdatum") en de laatste inzendingen moeten binnen zijn voor 19 september 2020 om 00:59 (CET) uur ("Sluitingsdatum").  Zie Schema 1 en Schema 2 voor meer informatie.  De periode van de Openingsdatum tot en met de Sluitingsdatum heet de “Competitieperiode.

7.               Om mee te doen aan de Competitie, moeten Deelnemers: (1) het registratieformulier van het speltype GT Sport invullen, dat in de Game aan de Deelnemers wordt aangeboden aan de mensen die het speltype GT Sport selecteren; (2) voor het begin van elke race moeten de Deelnemers, tijdens de Competitieperiode, aangeven aan welk Kampioenschap ze willen meedoen; en (3) alle Voorwaarden van de Competitie accepteren. Elke Deelnemer die deze instructies opvolgt, wordt geacht een “Registratie” te hebben gedaan.

8.               Deelnemers moeten zich melden voor de Competitie op de aangegeven manier en voor de aangegeven Sluitingsdatum. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot diskwalificatie.

9.               De Competitie bestaat uit twee (2) verschillende kampioenschappen (elk een “Kampioenschap”):

a.  FIA GT Championships Nations Cup (hierna: “Nations Cup”): de Nations Cup is een kampioenschap waarin landen en gebieden tegen elkaar racen voor de winst. Het land en de regio waarvoor de spelers uitkomen worden automatisch vastgesteld op basis van het land of gebied van hun account voor PSN. Er zijn geen restricties wat betreft het land van herkomst van de auto's waarmee wordt gereden; en

b.  FIA GT Championships Manufacturer Series (hierna: “Manufacturer Series”): de Manufacturer Series is een kampioenschap waaraan Deelnemers meedoen met auto's van één merk. De Deelnemers racen tegen elkaar namens hun merk om uit te maken wie de beste is en nemen het dan op tegen Deelnemers die andere merken vertegenwoordigen. De Deelnemers kiezen hun merk uit een vooraf opgestelde lijst van vijfentwintig (25) merken.

De details van elk Kampioenschap worden uiteengezet in respectievelijk Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series). 

10.            Het is gratis om je aan te melden voor de Competitie en er is geen aankoop voor nodig, maar de Deelnemers moeten in het bezit zijn van of toegang hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Gran Turismo™ Sport voor PlayStation®4 (“Game”). De Deelnemers moeten een lopend PlayStation®Plus-abonnement hebben tijdens de Competitieperiode. Door mee te doen aan de Competitie aanvaarden Deelnemers dat ze zijn gebonden aan deze voorwaarden en bepalingen, waaronder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Schema 1 en Schema 2 ("Voorwaarden").

11.            Het PlayStation®Plus (“PS Plus”)-abonnement is alleen verkrijgbaar voor personen met een account voor PSN, toegang tot PlayStation™Store (“PS Store”) en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en taal- en landbeperkingen. PS Plus-content en -services variëren op basis van de leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar hebben ouderlijke toestemming nodig. In Duitsland moeten gebruikers 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games kunnen worden ingetrokken na voorafgaande waarschuwing - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-lidmaatschap is doorlopend en wordt maandelijks, jaarlijks of eens per drie maanden in rekening gebracht, afhankelijk van het abonnement dat voor de dan geldende prijs in PS Store is afgesloten, tenzij het wordt geannuleerd. Gratis proefperiodes van PS Plus gaan automatisch over in een betaald abonnement, tenzij dit wordt geannuleerd. Volledige voorwaarden van toepassing: PSN-gebruiksvoorwaarden op eu.playstation.com/legal.

12.            Elke Deelnemer mag één (1) Registratie per Kampioenschap versturen.  Om twijfel te voorkomen, vinden de races van de racekalenders van elk Kampioenschap op verschillende tijdstippen plaats.  De Deelnemers kunnen dus aan beide Kampioenschappen meedoen en de winnaar van de Nations Cup kan ook deel uitmaken van het winnende team van de Manufacturer Series.

13.            Het is de Deelnemer(s) niet toegestaan meerdere accounts aan te maken om mee te doen of om de kans op kwalificatie of doorstroming in de Competitie te vergroten of om de prestaties van een andere Deelnemer tijdens een race te verstoren. Het is ook verboden om iemand anders namens een Deelnemer te laten racen en om met opzet van positie te wisselen tijdens een race.  In dergelijke gevallen behoudt de Organisator zich het recht voor om de betreffende Deelnemer(s) te diskwalificeren.

14.            De Competitiewinnaars worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Winnaar”). De Tweede Plaatsen van de Competitie worden gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), in overeenstemming met het relevante Kampioenschap (ieder een “Tweede Plaats”).

15.            De Prijzen, zoals gedefinieerd in Schema 1 (Nations Cup) en Schema 2 (Manufacturer Series), waar van toepassing, moeten worden aangenomen zoals aangegeven en kunnen niet worden uitgesteld, overgedragen of verkocht. Er kan geen vervangend geldbedrag worden gevraagd, maar de Organisator behoudt zich het recht voor om een Prijs te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde. Tenzij anders aangegeven bevatten Prijzen geen overstappen, zakgeld en andere vergoedingen (zoals maaltijden of privé-uitgaven en upgrades), afhankelijk van de situatie. Deze zaken zijn de volledige verantwoordelijkheid van een Winnaar. Als een aspect van de Prijs een reis naar het buitenland behelst, is de Winnaar er verantwoordelijk voor om beschikbaar te zijn voor de reis en de benodigde visums en andere reispapieren die vereist zijn voor de reis op de relevante reisdata. Als een Winnaar de vereiste reispapieren voor de relevante reisdata op verzoek niet kan leveren, kan de Organisator deze Winnaar diskwalificeren voor deelname aan de Competitie en/of zijn of haar Prijs weigeren.

16.            Elke Winnaar en Tweede Plaats kan in overeenstemming met lokale belastingregels worden gevraagd om belasting te betalen over een gewonnen prijs en is verantwoordelijk voor bijkomende belastingverplichtingen.

17.            Als een Winnaar een Prijs niet tijdig of op de aangegeven wijze claimt, vervalt de claim van de Winnaar en behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Prijs tijdsgebonden is en er een Winnaar moet worden gevonden voor de tijd voor het claimen van de Prijs is verstreken, kunnen de Voorwaarden de datum vermelden waarop er contact wordt opgenomen met de Winnaar. De Organisator neemt contact op met deze Winnaar via het e-mailadres dat de Winnaar heeft opgegeven via het registratieformulier voor het relevante Kampioenschap in GT Sport. Er worden redelijke pogingen gedaan om contact op te nemen met de Winnaar(s). Als er voor de opgegeven datum geen contact kan worden gemaakt met een Winnaar behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs aan te bieden aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt voor de Prijs volgens de Voorwaarden. Als de Winnaar de Prijs niet claimt op de aangegeven manier en binnen de aangegeven tijd, dan is de Organisator niet verplicht de Prijs uit te reiken aan de volgende Deelnemer die in aanmerking komt, tenzij anders aangegeven.

18.            De Organisator is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of het onjuist registreren van een aanmelding voor de Competitie of overige aan de Competitie gerelateerde communicatie als gevolg van een fout betreffende het netwerk of computerhardware- of software. Bewijs van versturing wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Aanmeldingen door vertegenwoordigers, derden of georganiseerde groepen en aanmeldingen die automatisch door een computer worden gegenereerd worden niet geaccepteerd.

19.            De Organisator is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of letsel, direct of indirect veroorzaakt door de Prijs en/of de Competitie. Echter, de Organisator poogt niet zijn verantwoordelijkheid te beperken of ontlopen in geval van dood of letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

20.            Alle voorwaarden, garanties en vertegenwoordigingen die de wet uitdrukt of impliceert of op andere wijze betrekking hebben op de Prijs en/of de Competitie worden uitgesloten voor zover de wet dit toestaat.

21.            Als een Prijs niet werkt of kapot of beschadigd is bij ontvangst, moet de Organisator binnen zeven (7) dagen na ontvangst op de hoogte worden gesteld, anders wordt de Ontvanger geacht de Prijs te accepteren zoals deze is ontvangen.  Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de Winnaar en/of Tweede Plaats (als die van toepassing zijn).

22.            Elke Winnaar en Tweede Plaats gaat ermee akkoord om mee te werken aan redelijke promotieactiviteiten voor de Organisator. Als de Winnaar of Tweede Plaats niet mee wenst te werken aan dergelijke activiteiten, moet hij of zij de Organisator hiervan op de hoogte stellen.

23.            De persoonlijke gegevens die Deelnemers verstrekken voor het aanmelden, worden alleen bewaard en gebruikt door de Organisator, zijn bedrijvengroep en zijn leveranciers en opdrachtnemers om de Competitie te beheren volgens het privacybeleid van de Organisator, dat te vinden is op https://www.playstation.com/nl-nl/legal/privacy-policy/ en waaraan de Deelnemers expliciet hun goedkeuring aan hebben gegeven.

24.            De Organisator mag naar eigen goeddunken de namen van Winnaars en Tweede Plaatsen publiceren op de website(s) van de Organisator. De namen van Winnaars en Tweede Plaatsen worden bij redelijke verzoeken beschikbaar gesteld aan individuen die binnen zes (6) weken na de Sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met ‘FIA Gran Turismo™ Championships 2020’ erop sturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom. Als een Winnaar of Tweede Plaats bezwaar aantekent tegen de publicatie of openbaarmaking van zijn of haar naam, dient hij of zij contact op te nemen met de Organisator. Let op: de Organisator is mogelijk verplicht deze gegevens door te geven aan een wetgevende instantie.

25.            In het geval van een dispuut is de beslissing van de Organisator bindend. Daarover wordt niet gecorrespondeerd of gediscussieerd.

26.            De Organisator behoudt zich het recht voor om de Competitie, deels of in zijn geheel, te annuleren of deze Voorwaarden op elk moment te veranderen als hij dat nodig acht of als omstandigheden buiten zijn macht veranderen.

27.            Als er een reden is om te denken dat een van deze Voorwaarden is geschonden, of dat er foutieve, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of onjuiste informatie is opgegeven, mag de Organisator naar eigen goeddunken weigeren om een aanmelding te verwerken of een Prijs te overhandigen. Als een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden, waaronder Schema 1 en/of Schema 2, of meerdere accounts gebruikt en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, mag hij of zij niet meedoen aan de Competitie en wordt de deelname nietig verklaard.

28.            De "Organisator" is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

29.            Voor zover dat is toegestaan door de geldende wetten, worden deze voorwaarden gezien en geïnterpreteerd onder de Engelse wetten en het contract tussen elke Deelnemer en de Organisator wordt beschouwd alsof die is gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

Schema 1 – Nations Cup 2020

1.              Online Serie van de Nations Cup

1.1             De Deelnemers doen mee aan de Nations Cup door de races van de Online Serie van de Nations Cup te rijden via het speltype Sport in de Game. Voor elke race moeten de Deelnemers hun deelname aan de Nations Cup selecteren en bevestigen.

1.2             De Online Serie van de Nations Cup zal bestaan uit vier (4) Fases met elk tien (10) Ronden, voorafgegaan door een voorseizoen, dat uit acht (8) Ronden bestaat, zoals hier uiteengezet:

Kalender FIA Gran Turismo Championship 2020 Nations Cup

Voorseizoen

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Ronde 1: 18 februari

Ronde 1: 17 maart

Ronde 11: 25 april

Ronde 21: 16 juni

Ronde 31: 8 augustus

Ronde 2: 22 februari

Ronde 2: 21 maart

Ronde 12: 28 april

Ronde 22: 20 juni

Ronde 32: 11 augustus

Ronde 3: 25 februari

Ronde 3: 24 maart

Ronde 13: 2 mei

Ronde 23: 23 juni

Ronde 33: 15 augustus

Ronde 4: 29 februari

Ronde 4: 28 maart

Ronde 14: 5 mei

Ronde 24: 27 juni

Ronde 34: 18 augustus

Ronde 5: 3 maart

Ronde 5: 31 maart

Ronde 15: 9 mei

Ronde 25: 30 juni

Ronde 35: 22 augustus

Ronde 6: 7 maart

Ronde 6: 4 april

Ronde 16: 12 mei

Ronde 26: 4 juli

Ronde 36: 25 augustus

Ronde 7: 10 maart

Ronde 7: 7 april

Ronde 17: 16 mei

Ronde 27: 18 juli

Ronde 37: 29 augustus

Ronde 8: 14 maart

Ronde 8: 11 april

Ronde 18: 30 mei

Ronde 28: 21 juli

Ronde 38: 5 september

 

Ronde 9: 14 april

Ronde 19: 2 juni

Ronde 29: 25 juli

Ronde 39: 19 september

 

Ronde 10: 18 april*

Ronde 20: 6 juni*

Ronde 30: 1 augustus*

Ronde 40: 26 september*

1.3             Racedata met een * geven de “Top 16 Superstars”-races aan (zoals beschreven in paragraaf 1.8 van dit Schema 1).

1.4             Deelnemers krijgen punten op basis van:

1.4.1 hun eindpositie in elke race; en

1.4.2 de gemiddelde coureursbeoordeling van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

1.5             De Deelnemers moeten meedoen aan races in de Online Serie van de Nations Cup om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen. De algemene klassering van elke Deelnemer bepaalt of ze worden uitgenodigd voor live-evenementen en doorstromen in de Nations Cup.

Het Voorseizoen is er alleen om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de status “Sterspeler” in Fase 1. De Voorseizoen-score is een optelsom van de beste twee (2) Rondescores van de Deelnemer aan het eind van acht (8) Ronden. Aan het einde van het Voorseizoen worden de punten gereset.

Om de eindklassering van de Deelnemers te bepalen, wordt in elke Fase het aantal punten na de tien (10) Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de “Eindscore”):

Fase 1: de Eindscore is een optelsom van de beste drie (3) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

Fase 2: de Eindscore is een optelsom van de beste vijf (5) ronden van de Deelnemer van in totaal twintig (20) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 20).

Fase 3: de Eindscore is een optelsom van de beste acht (8) Ronden van de Deelnemer van in totaal dertig (30) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 30).

Fase 4: de Eindscore is een optelsom van de beste tien (10) Ronden van de Deelnemer van in totaal veertig (40) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 40).

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht de Ronde en Fase, naar eigen inzicht. Echter, alleen de punten die zijn verdiend in de laatste race van de dag tellen mee voor de Online Klassering voor die Ronde. (Voorbeeld: als een Deelnemer op 7 april 2020 aan drie races meedoet in Ronde 7 tellen alleen de in de laatste race van de drie races verdiende punten mee.)

1.6             De Eindscore van elke Fase bepaalt de positie van elke Deelnemer in het Online Klassement van de betreffende Fase.

1.7             Sterspelers

1.7.1       Onderhevig aan paragrafen 1.7.2 en 1.7.3 hieronder komen de Deelnemers in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler als ze ofwel:

1.7.1.1  in de top 200 van het Voorseizoen en/of in de top 200 van het Online Klassement staan na afloop van de voorgaande Fase; of

1.7.1.2  in de top 10 van het Online Klassement staan in hun Deelnemende Land.

1.7.2       Zodra een Deelnemer voldoet aan een van de in paragraaf 1.7.1 van Schema 1 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij in Gran Turismo™ Sport een bericht dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar gran-turismo.com te gaan.  De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

1.7.3       Geregistreerde sterspelers (hierna: “Sterspelers”) krijgen de coureursbeoordeling ‘S’ en komen in aanmerking voor deelname aan de “Top 16 Superstars”-race, zoals beschreven in paragraaf 1.8 van dit Schema 1.

1.7.4       De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-id's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de “Top 16 Superstars”-races.

1.7.5       Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgende Fase van de Online Serie aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

1.8             Top 16 Superstars-race

1.8.1       Top 16 Superstars-races vinden geregeld plaats tijdens de Online Serie van de Nations Cup. In overeenstemming met paragraaf 1.3 zijn Superstars-races gemarkeerd met een * in het raceschema van paragraaf 1.2.

1.8.2       Deelnemers die meedoen aan de “Top 16 Superstars”-races komen in aanmerking voor het winnen van bonuspunten tijdens de Online Serie van de Nations Cup.

1.8.3       Elke Deelnemer moet een Sterspeler zijn om zich te kunnen registreren voor een “Top 16 Superstars”-race.

1.8.4       De Deelnemers kunnen zich tot vijftien (15) minuten voor de geplande aanvang van elke race registreren voor deelname aan een “Top 16 Superstars”-race.

1.8.5       Voor elke “Top 16 Superstars”-race geldt dat de 16 hoogst beoordeelde Sterspelers die zich voor de betreffende race hebben aangemeld, worden uitgekozen om mee te doen. Deze klassering kan gebaseerd zijn op de coureursbeoordeling van elke Deelnemer of het totale aantal punten dat in het betreffende seizoen is verdiend. De manier waarop Sterspelers worden geklasseerd voor de selectie van de “Top 16 Superstars”-race wordt voor de start van elke “Top 16 Superstars”-race gedefinieerd.

1.8.6      Voor de Nations Cup kunnen er niet meer dan drie (3) Sterspelers per Deelnemend Land meedoen aan een “Top 16 Superstars”-race.

1.8.7       Als voor de start van een “Top 16 Superstars”-race blijkt dat er minder dan 16 Sterspelers zijn geselecteerd, zijn de in de paragrafen 1.8.5 en 1.8.6 uiteengezette beperkingen niet langer van kracht. In dat geval worden de Sterspelers geselecteerd op basis van hun Online Klassering, zoals van toepassing.

1.9             Na afloop van elke Fase gaan tien (10) Deelnemers uit de Regio EMEA door naar het Nations Cup World Tour Live Event (elk een “World Tour-finalist”).

1.10           Nations Cup World Tour-finalisten winnen:

1.10.1   een uitnodiging voor het bijwonen van en meedoen aan het volgende World Tour Live Event (zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1 van dit Schema 1);

1.10.2   retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar het Nations Cup World Tour Live Event (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

1.10.3   accommodatie voor de duur van het Nations Cup World Tour Live Event (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

1.10.4   vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

1.10.5   vervoer van de accommodatie naar de locatie van het betreffende Nations Cup World Tour Live Event en terug; en

1.10.6   alle maaltijden tijdens het betreffende Nations Cup World Tour Live Event.

Informatie over de reis en de accommodatie worden bevestigd door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, via een e-mail na afloop van elke Fase (zoals uiteengezet in paragraaf 1.2) (samen de “Prijzen van de Online Serie”, elk een “Prijs van de Online Serie”). De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Nations Cup World Tour-finalisten via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven in het registratieformulier voor de Nations Cup in het speltype GT Sport.

2.                Nations Cup World Tour Live Events

2.1.              De Nations Cup World Tour Live Events bestaan uit vijf (5) Live Events waarin de World Tour-finalisten tegen elkaar uitkomen om te bepalen wie de Nations Cup World Tour-winnaar van de Regio EMEA is (elk een “Nations Cup World Tour Live Event”).

2.2.             Het Nations Cup World Tour Live Event vindt plaats op een datum en een locatie die zullen worden bevestigd door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, via een e-mail na afloop van elke Fase. Naar verwachting vinden de Nations Cup World Tour Live Events plaats in februari, mei, juli, september, oktober en november 2020 in verschillende internationale steden.

2.3.             De regels van elk Nations Cup World Tour Live Event worden voorafgaand aan de start van elk event uiteengezet door Polyphony Digital.

2.4.             Voor de Nations Cup World Tour-finalisten geldt dat:

2.4.1. ze voor World Tour 1 bestaan uit vierentwintig (24) Deelnemers die zijn geselecteerd uit Deelnemers aan de Nations Cup-races van de Wereldfinale van de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 (gehouden op 22-24 november 2019 in Monaco), op volgorde van klassering.

2.4.2. ze voor World Tour 2, 3, 4 en 5, onderhevig aan de Landelijke Limiet, zoals gedefinieerd in paragraaf 2.5, en onderhevig aan paragraaf 2.6 hieronder, bestaan uit de Deelnemers met de tien (10) hoogste Online Klasseringen behaald via deelname aan de Online Serie van de Nations Cup, ten tijde van:

World Tour 2: op basis van de Online Klassering na Fase 1.

World Tour 3: op basis van de Online Klassering na Fase 2.

World Tour 4: op basis van de Online Klassering na Fase 3.

World Tour 5: op basis van de Online Klassering na Fase 4.

2.5.             Er zullen maximaal twee (2) World Tour-finalisten per Deelnemend Land (de “Landelijke Limiet”) zijn, met maximaal tien (10) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA. Als een Deelnemer als derde is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar de EMEA Nations Cup World Tour. Dit betekent dat een Deelnemer die als 3e of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen World Tour-finalist kunnen worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van een Deelnemer die in de top 2 van een ander Deelnemend Land staat.

2.6.             In het geval dat een World Tour Live Event wordt georganiseerd in een land in de Regio EMEA worden twee (2) extra EMEA-Deelnemers uit die regio uitgenodigd voor dat World Tour Live Event, op basis van hun posities in het Online Klassement, en wordt de Landelijke Limiet verhoogd van twee (2) naar drie (3) Deelnemers.

2.7.             Als twee of meer Deelnemers na afloop van een Fase gelijkstaan met evenveel punten, bepalen de volgende criteria welke Deelnemer doorgaat:

2.7.1. de Deelnemer met de hoogste score in alle Ronden; en

2.7.2. in geval van een gelijke stand, de Deelnemer met de hoogste score in één Ronde.

2.8.             In het geval dat een World Tour-finalist uit de Regio EMEA niet in staat is om deel te nemen aan het World Tour Live Event, kan de Deelnemer met de eerstvolgende hoogste Online Klassering (die niet reeds World Tour-finalist is) worden uitgenodigd om mee te doen aan het Nations Cup World Tour Live Event voor de Regio EMEA, onderhevig aan de Landelijke Limiet zoals uiteengezet in paragraaf 2.5, en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc namens de Organisator.

2.9.             De “Winnaar van de Nations Cup World Tour-finale” van elk Nations Cup World Tour Live Event is de World Tour-finalist met de hoogste score van alle betreffende races van de Nations Cup World Tour Live Events. De “Tweede Plaatsen” zijn de World Tour-finalisten met de op een na en op twee na hoogste scores van alle betreffende races van de Nations Cup World Tour Live Events.

2.10.             De World Tour-finalisten met de meeste World Tour-zeges van de Nations Cup World Tour Live Events (ieder een “Nations Cup-wereldfinalist”) gaan door naar de Nations Cup-wereldfinale. De Nations Cup-wereldfinalisten worden na elk World Tour Live Event op de hoogte gesteld van hun uitverkiezing.

2.11. Elke Winnaar van de Nations Cup World Tour wint:

2.11.1. een trofee voor de winnaar van een World Tour Live Event

2.11.2. een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan de Nations Cup-wereldfinale; en

2.11.3. afhankelijk van acceptatie van de uitnodiging:

a)    retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar de Wereldfinales (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

b)    accommodatie voor de duur van de Wereldfinales (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

c)    vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

d)    vervoer van de accommodatie naar de locatie van de Wereldfinales en terug; en

e)    alle maaltijden tijdens de Wereldfinales.

2.12.             De prijzen die in paragraaf 2.11 worden genoemd, zijn de “World Tour-prijzen”.

2.13.             De Tweede Plaatsen krijgen een trofee van het World Tour Live Event.

2.14.             Bovendien verdienen de Nations Cup World Tour-winnaars, naast de hierboven beschreven World Tour-prijs, mits ze de uitnodiging voor de Nations Cup-wereldfinale accepteren, punten voor hun individuele klassering voor de Nations Cup-wereldfinale 2020, op basis van hun posities:

·        1e plaats: 3 punten

·        2e plaats: 2 punten

·        3e plaats: 1 punt

2.15.             Elke Winnaar van de Nations Cup World Tour moet de uitnodiging voor de Nations Cup-wereldfinale prompt accepteren. Binnen twee (2) weken vanaf de datum van de notificatiemail van de Organisator moet elke Nations Cup World Tour-winnaar een reactie versturen met vermelding van zijn of haar volledige naam, geboortedatum en woonadres.

2.15.1. Let op: als het woonadres van een Nations Cup World Tour-finalist of een Nations Cup World Tour-winnaar niet in het Deelnemende Land ligt waar hij of zij voor uitkomt, kan die Winnaar worden gediskwalificeerd.

3.               Selectie voor de Wereldfinale van de Nations Cup

3.1.             De Nations Cup-wereldfinale, een Live Event, wordt verreden als aparte competitie tijdens de Wereldfinales van de Gran Turismo™ Championships 2020 (waar de Wereldfinale van de Manufacturer Series ook plaatsvindt) (“Wereldfinales”), die naar verwachting plaatsvinden in november 2020. De voorwaarden van de Nations Cup-wereldfinale worden voor aanvang van het evenement beschikbaar gesteld aan iedere Nations Cup-wereldfinalist.

3.2.             Er zullen twaalf (12) Nations Cup-wereldfinalisten zijn (zoals gedefinieerd in paragraaf 2.10 van Schema 1) in de Regio EMEA. Hieronder vallen Nations Cup-wereldfinalisten, geselecteerd zoals uiteengezet in paragraaf 2.10 van dit Schema 1, en Deelnemers die na afloop van Ronde 40 de hoogste Online Klassering hebben bemachtigd.

3.3.             Er zullen maximaal drie (3) Nations Cup-wereldfinalisten per Deelnemend Land (de “Landelijke Limiet”) zijn, met maximaal twaalf (12) Deelnemers in totaal uit de Regio EMEA. Als een Deelnemer als vierde is geklasseerd in zijn of haar Deelnemende Land, gaat de hoogst geklasseerde Deelnemer uit een ander Deelnemend Land door naar de Wereldfinale. Dit betekent dat een Deelnemer die als 4e of lager is geklasseerd van de Deelnemers uit zijn of haar Deelnemende Land geen Nations Cup-wereldfinalist kunnen worden, ook al is zijn of haar score hoger dan die van een Deelnemer die in de top 3 van een ander Deelnemend Land staat.

3.4.             In het geval dat een Nations Cup-wereldfinalist niet in staat is om deel te nemen aan de Wereldfinale kan de World Tour-finalist met de eerstvolgende hoogste Online Klassering worden uitgenodigd om Nations Cup-wereldfinalist te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator, of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator.

3.5.             De Organisator zal per e-mail informatie leveren over de Nations Cup-wereldfinale (zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1 van dit Schema 1) aan de Nations Cup-wereldfinalisten via het e-mailadres dat door de betreffende Deelnemers is opgegeven in het registratieformulier voor de Nations Cup in het speltype GT Sport.

 

Schema 2 – Manufacturer Series 2020

1.               Online Serie van de Manufacturer Series

1.1.             De Deelnemers doen mee aan de Manufacturer Series door de optie Manufacturer Series te selecteren via het speltype Sport in de Game, voor aanvang van elke race.

1.2.  De Online Serie van de Manufacturer Series zal bestaan uit vier (4) Fases met elk tien (10) Ronden, voorafgegaan door een voorseizoen, dat uit acht (8) Ronden bestaat, zoals hier uiteengezet:

Kalender FIA Gran Turismo Championship 2020 Manufacturer Series

Voorseizoen

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Ronde 1: 19 februari

Ronde 1: 18 maart

Ronde 11: 26 april

Ronde 21: 17 juni

Ronde 31: 9 augustus

Ronde 2: 23 februari

Ronde 2: 22 maart

Ronde 12: 29 april

Ronde 22: 21 juni

Ronde 32: 12 augustus

Ronde 3: 26 februari

Ronde 3: 25 maart

Ronde 13: 3 mei

Ronde 23: 24 juni

Ronde 33: 16 augustus

Ronde 4: 1 maart

Ronde 4: 29 maart

Ronde 14: 6 mei

Ronde 24: 28 juni

Ronde 34: 19 augustus

Ronde 5: 4 maart

Ronde 5: 1 april

Ronde 15: 10 mei

Ronde 25: 1 juli

Ronde 35: 23 augustus

Ronde 6: 8 maart

Ronde 6: 5 april

Ronde 16: 13 mei

Ronde 26: 5 juli

Ronde 36: 26 augustus

Ronde 7: 11 maart

Ronde 7: 8 april

Ronde 17: 17 mei

Ronde 27: 19 juli

Ronde 37: 30 augustus

Ronde 8: 15 maart

Ronde 8: 12 april

Ronde 18: 31 mei

Ronde 28: 22 juli

Ronde 38: 6 september

 

Ronde 9: 15 april

Ronde 19: 3 juni

Ronde 29: 26 juli

Ronde 39: 20 september

 

Ronde 10: 19 april*

Ronde 20: 7 juni*

Ronde 30: 2 augustus*

Ronde 40: 27 september*

1.3.             Racedata met een * geven de “Top 16 Superstars”-races aan (zoals beschreven in paragraaf 1.15 van dit Schema 2).

1.4.             Deelnemers vertegenwoordigen één (1) van de volgende vijfentwintig (25) merken (elk een “Fabrikant”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota en Volkswagen.

1.5.             Deelnemers uit de volgende vijf (5) regio's doen mee: (a) EMEA; (b) Noord-Amerika; (c) Midden- en Zuid-Amerika; (d) Azië; en (e) Oceanië (elk een “Regio”)). Dit Schema heeft alleen betrekking tot Deelnemers uit de Regio EMEA.

1.6.             Deelnemers krijgen punten op basis van:

1.6.1.   hun eindposities in elke race; en

1.6.2.   de gemiddelde coureursbeoordelingen van de Deelnemers tegen wie ze racen in elke race.

1.7.             De Deelnemers moeten meedoen aan races in de Online Serie van de Manufacturer Series om punten te verdienen die worden gebruikt om hun algemene klassering te berekenen. De algemene klassering van elke Deelnemer bepaalt, gedeeltelijk, of hij of zij wordt uitgenodigd voor Live Events en doorstroomt in de Manufacturer Series.

Het Voorseizoen is er alleen om te bepalen wie er in aanmerking komt voor de status “Sterspeler” in Fase 1.  De Voorseizoen-score is een optelsom van de beste twee (2) Rondescores van de Deelnemer aan het eind van acht (8) Ronden. Aan het einde van het Voorseizoen worden de punten gereset.

Om de algemene klassering van de Deelnemers te berekenen wordt in elke Fase het aantal punten na een serie Ronden bij elkaar opgeteld zoals hier uiteengezet (de “Eindscore”):

Fase 1: de Eindscore is een optelsom van de beste drie (3) ronden van de Deelnemer van in totaal tien (10) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

Fase 2: de Eindscore is een optelsom van de beste vijf (5) ronden van de Deelnemer van in totaal twintig (20) ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 20).

Fase 3: de Eindscore is een optelsom van de beste acht (8) Ronden van de Deelnemer van in totaal dertig (30) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 30).

Fase 4: de Eindscore is een optelsom van de beste tien (10) Ronden van de Deelnemer van in totaal veertig (40) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 40).

De Deelnemers mogen aan alle races meedoen, ongeacht de Ronde en Fase, naar eigen inzicht.  Echter, alleen de punten die zijn verdiend in de laatste race van de dag tellen mee voor de Online Klassering voor die Ronde. (Voorbeeld: als een Deelnemer op 8 april 2020 aan drie races meedoet in Ronde 7 tellen alleen de in de laatste race van de drie races verdiende punten mee.)

1.8.             De Eindscore van elke Fase bepaalt de positie van elke Deelnemer in het Online Klassement van de betreffende Fase.

1.9.             Sterspelers

1.9.1.   Onderhevig aan paragrafen 1.14.2 en 1.14.3 hieronder komen de Deelnemers in aanmerking om zich te registreren als Sterspeler als ze ofwel:

1.9.1.1.    in de top 200 van het Voorseizoen en/of in de top 200 van het Online Klassement staan na afloop van de voorgaande Fase; of

1.9.1.2.    in de top 10 van het Online Klassement staan voor hun Fabrikant.

1.9.2.   Zodra een Deelnemer voldoet aan een van de in paragraaf 1.14.1 van dit Schema 2 uiteengezette voorwaarden, ontvangt hij of zij een bericht in de game dat dit bevestigt. Zodra de Deelnemer dit bericht heeft ontvangen, mag hij of zij zich registreren als Sterspeler door naar gran-turismo.com te gaan. De verantwoordelijkheid voor de registratie als Sterspeler ligt bij de Deelnemer.

1.9.3.   Geregistreerde sterspelers (hierna: “Sterspelers”) krijgen de coureursbeoordeling ‘S’ en komen in aanmerking voor deelname aan de “Top 16 Superstars”-race, zoals beschreven in paragraaf 1.15 van dit Schema 2.

1.9.4.   De echte namen van Sterspelers alsmede hun PSN online-id's zijn zichtbaar tijdens de uitzending van de “Top 16 Superstars”-races.

1.9.5.   Zodra een Deelnemer een Sterspeler-coureursbeoordeling heeft, wordt zijn of haar beoordeling voor slechts één opeenvolgende Fase van de Online Serie aan zijn of haar raceprofiel verbonden.

1.10.             Top 16 Superstars-race

1.10.1. Top 16 Superstars-races vinden geregeld plaats tijdens de Online Serie. In overeenstemming met paragraaf 1.3 zijn Superstars-races gemarkeerd met een * in het raceschema van paragraaf 1.2.

1.10.2. Deelnemers die meedoen aan de “Top 16 Superstars”-races komen in aanmerking voor het winnen van bonuspunten tijdens de Online Serie.

1.10.3. Elke Deelnemer moet een Sterspeler zijn om zich te kunnen registreren voor een “Top 16 Superstars”-race.

1.10.4. De Deelnemers kunnen zich tot vijftien (15) minuten voor de geplande aanvang van elke race registreren voor deelname aan een “Top 16 Superstars”-race.

1.10.5. Voor elke “Top 16 Superstars”-race geldt dat de 16 hoogst beoordeelde Sterspelers die zich voor de betreffende race hebben aangemeld, worden uitgekozen om mee te doen. Deze klassering kan gebaseerd zijn op de coureursbeoordeling van elke Deelnemer of het totale aantal punten dat in het betreffende seizoen is verdiend. De manier waarop Sterspelers worden geklasseerd voor de selectie van de “Top 16 Superstars”-race wordt voor de start van elke “Top 16 Superstars”-race gedefinieerd.

1.10.6. Voor de Manufacturer Series kunnen er niet meer dan twee (2) Sterspelers per Fabrikant meedoen aan een “Top 16 Superstars”-race.

1.10.7. Als voor de start van een “Top 16 Superstars”-race blijkt dat er minder dan 16 Sterspelers zijn geselecteerd, zijn de in de paragrafen 1.10.5 en 1.10.6 uiteengezette beperkingen niet langer van kracht. In dat geval worden de Sterspelers geselecteerd op basis van hun Online Klassering, zoals van toepassing.

1.11.             Na afloop van Fase 1 (of Ronde 10), mag één (1) Deelnemer door naar het Live Event van Manufacturer Series World Tour 2, indien diens Fabrikant en Regio zijn geselecteerd (zoals uiteengezet in paragraaf 3 van dit Schema 2), (een “Live Event-finalist”).

1.12.             Na afloop van Fase 2 (of Ronde 20), mag één (1) Deelnemer door naar het Live Event van Manufacturer Series World Tour 3, indien diens Fabrikant en Regio zijn geselecteerd (zoals uiteengezet in paragraaf 3 van dit Schema 2), (een “Live Event-finalist”).

1.13.             Na afloop van Fase 3 (of Ronde 30), mag één (1) Deelnemer door naar het Live Event van Manufacturer Series World Tour 4, indien diens Fabrikant en Regio zijn geselecteerd (zoals uiteengezet in paragraaf 3 van dit Schema 2), (een “Live Event-finalist”).

1.14.             Na afloop van Fase 4 (of Ronde 40), mag één (1) Deelnemer door naar: (a) het Live Event van Manufacturer Series World Tour 5, indien diens Fabrikant en Regio zijn geselecteerd (zoals uiteengezet in paragraaf 3 van dit Schema 2), (een “Live Event-finalist”); en (b) de Manufacturer Series-wereldfinale, indien diens Fabrikant en Regio zijn geselecteerd (een “Wereldfinalist”).

1.15.             Manufacturer Series World Tour-finalisten winnen:

1.15.1. een uitnodiging voor het bijwonen van en meedoen aan het volgende World Tour Live Event (zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1 van Schema 2); en

1.15.2. afhankelijk van acceptatie van de uitnodiging:

1.15.2.1. retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar het World Tour Live Event (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

1.15.2.2. accommodatie voor de duur van het World Tour Live Event (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

1.15.2.3. vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

1.15.2.4. vervoer van de accommodatie naar de locatie van het betreffende World Tour Live Event en terug; en

1.15.2.5. alle maaltijden tijdens het betreffende World Tour Live Event.

Informatie over de reis en de accommodatie worden bevestigd door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, via een e-mail na afloop van elke Fase (zoals uiteengezet in paragraaf 1.2) (samen de “Prijzen van de Online Serie”, elk een “Prijs van de Online Serie”). De Organisator, en/of Polyphony Digital Inc. namens de Organisator, neemt contact op met de Manufacturer Series World Tour-finalisten via het e-mailadres dat zij hebben opgegeven in het registratieformulier voor de Manufacturer Series in het speltype GT Sport. 

1.16.             De Winnaars en Tweede Plaatsen van de Manufacturer Series World Tour winnen ook een trofee.

1.17.             Manufacturer Series-wereldfinalisten winnen:

1.17.1. een uitnodiging voor het bijwonen van en deelnemen aan de Manufacturer Series-wereldfinale; en

1.17.2. afhankelijk van acceptatie van de uitnodiging:

1.17.2.1.    retourvluchten in de economyklasse, buskaartjes of treinkaartjes naar de wereldfinale (zoals van toepassing, naar goeddunken van de Organisator);

1.17.2.2.    accommodatie voor de duur van het Wereldfinale (accommodatiekeuze naar goeddunken van de Organisator);

1.17.2.3.    vervoer van en naar het vliegveld, bus- of treinstation (zoals van toepassing) en naar de accommodatie op de datum van de aankomst en het vertrek van het vliegtuig, de bus of de trein;

1.17.2.4.    vervoer van de accommodatie naar de locatie van de Wereldfinale en terug; en

1.17.2.5.    alle maaltijden tijdens de Wereldfinale.

1.18.             World Tour-finalisten en/of Wereldfinalisten moeten de uitnodiging voor de Manufacturer Series World Tour en/of de Manufacturer Series-wereldfinale prompt accepteren. Binnen twee (2) weken vanaf de datum van de notificatiemail van de Organisator moet elke World Tour-finalist en/of Wereldfinalist een reactie versturen met vermelding van zijn of haar volledige naam, geboortedatum en woonadres. Let op: als het woonadres niet in het Deelnemende Land ligt waar hij of zij voor uitkomt, kan die Deelnemer worden gediskwalificeerd.

1.19.             De prijzen die in paragraaf 1.17 worden genoemd, zijn de “World Tour-prijzen”.

2.               Manufacturer Series World Tour Live Events

2.1.             De Manufacturer Series World Tour Live Events bestaan uit vijf (5) Live Events waarin de World Tour-finalisten tegen elkaar uitkomen om te bepalen wie de Manufacturer Series World Tour-winnaar en Tweede Plaats is (elk een “Manufacturer Series World Tour Live Event”).

2.2.             Het Manufacturer Series World Tour Live Event vindt plaats op een datum en een locatie die zullen worden bevestigd door de Organisator en/of Polyphony Digital Inc., namens de Organisator, via een e-mail na afloop van elke Fase. Naar verwachting vinden de Manufacturer Series World Tour Live Events plaats in februari, mei, juli, september, oktober en november 2020 in verschillende internationale steden.

2.3.             De regels van elk Manufacturer Series World Tour Live Event worden voorafgaand aan de start van elk event uiteengezet door Polyphony Digital.

2.4.             Voor de Manufacturer Series World Tour-finalisten geldt dat:

World Tour 1: zesendertig (36) Deelnemers die zijn geselecteerd uit Deelnemers aan de Manufacturer Series-races van de Wereldfinale van de FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2019 (gehouden op 22-24 november 2019 in Monaco)

World Tour 2: zesendertig (36) Deelnemers die zich kwalificeren na afloop van Fase 1 (Ronde 10) (zoals uiteengezet in paragraaf 1.11 hierboven)

World Tour 3: zesendertig (36) Deelnemers die zich kwalificeren na afloop van Fase 2 (Ronde 20) (zoals uiteengezet in paragraaf 1.12 hierboven)

World Tour 4: zesendertig (36) Deelnemers die zich kwalificeren na afloop van Fase 3 (Ronde 30) (zoals uiteengezet in paragraaf 1.13 hierboven)

World Tour 5: zesendertig (36) Deelnemers die zich kwalificeren na afloop van Fase 4 (Ronde 40) (zoals uiteengezet in paragraaf 1.14 hierboven)

2.5.             De fabrikanten die meedoen aan de Manufacturer Series-wereldfinale 2020 ontvangen punten die meetellen voor het algemene klassement, op basis van de posities van de Winnaars en Tweede Plaatsen van de World Tour die de fabrikanten hebben vertegenwoordigd tijdens alle Manufacturer Series World Tour Live Events:

·        1e plaats: 3 punten

·        2e plaats: 2 punten

·        3e plaats: 1 punt

3.               Selectie van World Tour-finalisten en Wereldfinalisten

3.1.             De selectie van World Tour-finalisten en Wereldfinalisten wordt bepaald door een combinatie van de volgende criteria:

3.1.1.     de Deelnemers met de hoogste score (de “Vertegenwoordigende Coureurs”);

3.1.2.     de Top 12 Fabrikanten (geselecteerd in overeenstemming met paragraaf 3.3);

3.1.3.     de drie Vertegenwoordigende Regio's (zoals uiteengezet in paragraaf 3.6).

3.2.             Een totaal van drie (3) World Tour-finalisten of Wereldfinalisten (zoals van toepassing) zal elke Fabrikant vertegenwoordigen tijdens een World Tour Live Event en/of de Wereldfinale (zoals van toepassing); elk namens een Vertegenwoordigende Regio.

3.3.             Een totaal van twaalf (12) Fabrikanten neemt deel aan elk World Tour Live Event, geselecteerd aan de hand van de volgende criteria (in volgorde van prioriteit) (de “Top 12 Fabrikanten”):

3.3.1.   de officiële Fabrikantpartner of het "Fabrieksteam" van de Competitie; en

3.3.2.   het Internationale Fabrikantklassement (zoals uiteengezet in paragraaf 3.4 hieronder).

3.4.             Na afloop van elke Fase wordt een “Internationaal Fabrikantklassement opgezet, via de volgende procedure:

3.4.1.   De Fabrikanten die worden vertegenwoordigd door de Deelnemers met de hoogste scores na afloop van elke Ronde van elke Fase krijgen Fabrikantklasseringspunten toebedeeld op basis van de onderstaande tabel, wat een Regionaal Fabrikantklassement oplevert, zoals hier uiteengezet:

Fabrikantspositie

Fabrikantklasseringspunten

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

3.4.2.   De Regionale Fabrikantklassering voor elke Fase wordt vastgesteld door het optellen van de Fabrikantklasseringspunten die na afloop van een reeks Ronden, in elke fase, zijn toebedeeld aan elke Fabrikant, zoals hier uiteengezet:

Fase 1: de Regionale Fabrikantklassering van elke Fabrikant is een optelsom van de beste drie (3) Ronden van de tien (10) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 10).

Fase 2: de Regionale Fabrikantklassering van elke Fabrikant is een optelsom van de beste vijf (5) Ronden van de twintig (20) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 20).

Fase 3: de Regionale Fabrikantklassering van elke Fabrikant is een optelsom van de beste acht (8) Ronden van de dertig (30) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 30).

Fase 4: de Regionale Fabrikantklassering van elke Fabrikant is een optelsom van de beste tien (10) Ronden van de veertig (40) Ronden (cumulatief van Ronde 1 tot en met Ronde 40).

3.4.3.   Na afloop van elke Fase wordt de Regionale Fabrikantklassering berekend voor alle vijf (5) de regio's. De drie (3) Regio's met de hoogste Regionale Fabrikantklasseringen voor elke Fabrikant worden bij elkaar opgeteld om het “Internationaal Fabrikantklassement” te bepalen.

3.5.             Na afloop van elke Fase wordt het Internationale Fabrikantklassement berekend en de Top 12 Fabrikanten vastgesteld. Dit wordt gepubliceerd op https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ en in het speltype Sport van de game.

3.6.             De drie (3) Regio's met de hoogste Regionale Fabrikantklassering (elk een “Vertegenwoordigende Regio”) voor elk van de Top 12 Fabrikanten gaat door naar een World Tour Live Event of de Wereldfinales.

3.7.              Als twee of meer Vertegenwoordigende Coureurs van verschillende Fabrikanten na afloop van een Ronde gelijkstaan met evenveel punten, dan worden de Fabrikantklasseringspunten evenredig verdeeld onder hun Fabrikanten.

3.8.              Als twee of meer Fabrikanten gelijkstaan met evenveel punten in het Internationale Fabrikantklassement, dan bepalen de volgende criteria welke Fabrikant doorgaat:

a)     de Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle vijf de Regio's;

b)     de Fabrikant met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten van alle vijf de Regio's en alle Ronden; en

c)     in het geval van een gelijke stand wordt het de Fabrikant met het hoogste aantal deelnames dat voor die Fabrikant is geregistreerd na afloop van de betreffende Fase of deze Manufacturer Series.

3.9.              Als twee of meer regio's gelijkstaan met evenveel punten in het internationale fabrikantklassement, bepalen de volgende criteria welke regio doorgaat:

a)     de Regio met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten in alle Ronden; en

b)     in geval van een gelijke stand, de Regio met het hoogste aantal Fabrikantklasseringspunten in één Ronde; en

c)     in geval van een gelijke stand, de Regio met de Vertegenwoordigende Coureur die de meeste punten heeft verdiend.

3.10.              In het geval dat een Live Event-finalist of Wereldfinalist niet in staat is om deel te nemen aan een World Tour Live Event of aan Wereldfinales (zoals van toepassing) kan de Deelnemer die de Fabrikant vertegenwoordigt met de hoogste Fasescore uit de Regio met de eerstvolgende hoogste puntenscore worden uitgenodigd om een World Tour-finalist of Wereldfinalist (zoals van toepassing) te worden en zal hij of zij daarvan op de hoogte worden gesteld door de Organisator of door Polyphony Digital Inc. namens de Organisator. Als er in de 4e en 5e Regio geen vervanging wordt gevonden, wordt de Deelnemer geselecteerd die dezelfde Fabrikant vertegenwoordigt en de eerstvolgende hoogste Fasescore heeft in de Regio van de Deelnemer die oorspronkelijk niet in staat was om deel te nemen.

3.11.              World Tour-finalisten en Wereldfinalisten worden op de hoogte gesteld van de uitverkiezing en kunnen er na afloop van de Online Serie voor kiezen hun Prijs te verzilveren. De Organisator zal per e-mail informatie leveren over de Live Events aan de Deelnemer via het e-mailadres dat is opgegeven in het registratieformulier voor het speltype Sport.