PlayStation.com

Er verschijnt geen beeld op het scherm van het PS Vita-systeem

 
 

 

Controleer de volgende onderdelen.

  • Heb je het systeem ingeschakeld?

    Hou de activeringstoets gedurende 5 seconden ingedrukt als je het PS Vita-systeem voor het eerst aanzet. Als het systeem wordt ingeschakeld, licht de PS-toets blauw op en verschijnt vervolgens het scherm met de startinstellingen.  Klik hier als de PS-toets niet blauw oplicht.

    Probeer het volgende te doen als het scherm niet verschijnt, zelfs als de PS-toets wel blauw oplicht.
  • Schakel het systeem uit

    Druk op de activeringstoets en hou deze langer dan 30 seconden ingedrukt om het systeem volledig uit te schakelen. Laat de activeringstoets vervolgens los, druk deze opnieuw in en hou de toets 5 seconden ingedrukt om je systeem opnieuw op te starten.

    Laat als het systeem niet wordt ingeschakeld of als het scherm nog steeds niet verschijnt het systeem een paar uur met rust en neem zodra het scherm wordt uitgeschakeld contact op met de PlayStation-klantenservice.