Updated 23 september 2015

De PlayStation 3-systeemsoftware bijwerken via het menu Veilige modus

Hier kun je lezen hoe je je PlayStation 3 kunt bijwerken met een USB-opslagapparaat en het menu Veilige modus.

 1. Download de nieuwste systeemsoftware-update naar je USB-opslagmedium
 • Ga naar de pagina voor systeemsoftware-updates op je pc/Mac:
 • Maak een map op het USB-opslagmedium waarin je de gedownloade systeemsoftware-update wilt opslaan:
 • Maak met behulp van een pc/Mac een map op het opslagmedium of USB-apparaat met de naam 'PS3'.
 • Maak in deze nieuwe map 'PS3' een andere map met de naam 'UPDATE'.
 • Het bestand dat je downloadt heet 'PS3UPDAT.PUP'. Sla het bestand nu hier op.

 

 • Als de gegevens niet op de juiste manier worden opgeslagen, herkent het PlayStation 3-systeem het updatebestand niet. De mapnamen moeten in hoofdletters worden geschreven.
 
 

 1. Sluit het USB-opslagmedium aan op het PlayStation 3-systeem

 2. Voer de volgende handelingen uit om de veilige modus op je PlayStation 3 te activeren:

 • Schakel je PlayStation 3 uit door de activeringstoets op de voorkant ingedrukt te houden totdat de activeringsindicator rood is.
 • Houd de activeringstoets ingedrukt (haal je vinger niet van de toets af). Je hoort een pieptoon, wat betekent dat je PlayStation 3 wordt ingeschakeld.
 • Blijf de activeringstoets ingedrukt houden. Na ongeveer 5 seconden hoor je een tweede pieptoon die de videoreset aangeeft.
 • Blijf de activeringstoets ingedrukt houden. Na ongeveer nog eens 5 seconden hoor je een derde pieptoon en wordt het systeem uitgeschakeld (activeringsindicator is rood).
 • Druk de activeringstoets opnieuw in en houd deze ingedrukt (haal je vinger wederom niet van de toets af). Net zoals bij stap 2 hoor je de eerste pieptoon. Dit betekent wederom dat je PlayStation 3 wordt ingeschakeld.
 • Blijf de activeringstoets ingedrukt houden. Na ongeveer 5 seconden hoor je een tweede pieptoon voor de videoreset.
 • Blijf de activeringstoets ingedrukt houden. Na ongeveer nog eens 5 seconden hoor je twee korte pieptonen. Laat op dat moment de activeringstoets los. Als de veilige modus is geactiveerd, verschijnt het volgende bericht op het scherm: "Sluit de controller aan via een USB-kabel en druk op de PS-toets".
 • Sluit de controller aan op je PlayStation 3 via een USB-kabel en druk op de PS-toets om de veilige modus te activeren.

 1. Selecteer [6. Systeemupdate] en druk op Enter
 
 
 1. Druk zoals aangegeven tegelijkertijd op START en SELECT om de update te starten

 1. Het systeem bereidt zich voor op de update:

 • Dit kan 5 à 10 minuten duren.
 • Na de voorbereiding zal het systeem automatisch opnieuw opstarten.

 
 

 1. Volg de instructies op het scherm om de installatie van de systeemsoftware te activeren en bevestigen:

 • Het PlayStation 3-systeem herkent het bestand niet als het verkeerd is genoemd. (Kijk in dit geval nog eens naar punt 1)
 • Voer de volgende stappen op het scherm uit om de installatie van de systeemsoftware te starten

 1. Nadat de installatie is voltooid, start het PlayStation 3-systeem automatisch opnieuw op.

Mogelijk ontvang je een systeembericht met de melding dat je een andere optie uit het menu Veilige modus moet gebruiken

Volg de weergegeven instructies.

 • De database op de systeemopslag reconstrueren: Met deze optie worden berichten, afspeellijsten etc. verwijderd. Deze bewerking kan afhankelijk van het type en het aantal gegevens een paar minuten duren.
 • Het bestandssysteem op de systeemopslag herstellen: Met deze optie wordt getracht alle gebieden op de harde schijf waar bestanden kunnen worden opgeslagen te repareren. Beschadigde gegevens worden mogelijk verwijderd als deze niet kunnen worden hersteld.
 • De systeempartitie van de systeemopslag formatteren: Met deze optie wordt getracht alle gegevens van de systeemopslag te verwijderen.

Als het USB-opslagmedium niet wordt herkend, wordt mogelijk het bericht "Er zijn geen bruikbare updatedata aangetroffen" weergegeven.

Controleer of de mappen en het gedownloade bestand op de juiste locatie zijn opgeslagen en de juiste naam hebben.

 • Locatie: opslaan in de map 'PS3' > map 'UPDATE'.
 • Bestandsnaam: opslaan als 'PS3UPDAT.PUP'

Controleer of het opslagmedium is aangesloten op het PlayStation 3-systeem en voer het updateproces hierboven nog een keer uit.

Controleer of het USB-apparaat als FAT 32 of FAT 16 is geformatteerd. Het PlayStation 3-systeem herkent geen NFST-bestandsindeling.

Het PlayStation 3-systeem heeft mogelijk een afzonderlijk hardwareprobleem dat gerepareerd moet worden.