Updated 23 september 2015

Problemen met het downloaden en installeren van de update van de PlayStation 3-systeemsoftware

Als je problemen ondervindt bij het downloaden of installeren van de systeemsoftware-update voor het PlayStation 3-systeem, kan dit artikel je verder helpen.

 
 

Cookies en de cache wissen in de internetbrowser van het PlayStation 3-systeem

 1. Ga in het Startmenu van je PlayStation 3  naar Netwerk en selecteer [Internetbrowser]. Druk op (X-toets).
 2. Druk als de internetbrowser wordt weergegeven (zelfs als er een foutmelding wordt weergegeven) op de (Triangle-toets).
 3. Selecteer [Extra] in het optiemenu. Druk op de (X-toets).
 4. Selecteer [Cookies wissen] en druk op de (X-toets). Selecteer [Ja] om te bevestigen.
 5. Herhaal stap 1 t/m 3 en selecteer [Cache wissen] > [Ja].
 6. Herhaal stap 1 t/m 3 en selecteer [Verificatie-informatie wissen] > [Ja].
 7. Herhaal de bovenstaande stappen voor alle gebruikers van het systeem.
 
 

Schakel de optie Mediaserververbinding uit

De mediaserververbinding uitschakelen

 1. Ga in het Startmenu naar [Instellingen] en selecteer [Netwerkinstellingen]. Druk op de  (X-toets).
 2. Selecteer [Mediaserververbinding] en druk op de (X-toets).
 3. Selecteer [Uitschakelen] en druk op de (X-toets) om te bevestigen.

Start alle netwerkapparaten opnieuw op

Opnieuw opstarten betekent eenvoudigweg dat je de apparatuur gedurende twee volledige minuten uitschakelt en deze vervolgens opnieuw inschakelt. Neem voor meer informatie contact op met je internetprovider.

Reset het systeem

Het PlayStation 3-systeem resetten

 1. Hou de drukgevoelige activeringstoets op de voorzijde van het PlayStation 3-systeem (niet de MAIN POWER-schakelaar op de achterzijde) gedurende 10 seconden ingedrukt. De activiteitsindicator wordt rood.
 2. Start het PlayStation 3-systeem opnieuw op door op de voorzijde nogmaals op de (drukgevoelige)activeringstoets te drukken.