Updated 23 september 2015

De Memory Card (geheugenkaart)-adapter voor het PlayStation 3-systeem gebruiken.

Ontdek hier hoe je de PlayStation 3 Memory Card kan gebruiken om opgeslagen data te beheren.

 
 
  1. Sluit de Memory Card (geheugenkaart)-adapter aan op een van de USB-aansluitingen op het PlayStation 3-systeem.
  2. Plaats een Memory Card (geheugenkaart) (8MB) (voor PlayStation 2) of een PlayStation Memory Card (geheugenkaart) in de Memory Card (geheugenkaart)-adapter.
  3. Ga naar het pictogram Game in het Startmenu van je PlayStation 3. Blader omlaag naar de menu-optie [Diensten voor Memory Card (PS/PS2)] en druk op  (X-toets).
  4. Op het scherm wordt een pictogram weergegeven waarmee de geheugenkaart in de Memory Card (geheugenkaart)-adapter wordt aangegeven. Dit pictogram heet [Memory Card (PS2)] of [Memory Card (PS)], afhankelijk van het type kaart dat je gebruikt.
  5. Selecteer het kaartpictogram en druk vervolgens op  (X-toets) om de content van de kaart naar de harde schijf van je PlayStation 3 te kopiëren.
  6. Op het scherm wordt het volgende bericht weergegeven: "De opgeslagen data op de geselecteerde Memory Card worden gekopieerd naar de harde schijf. Wil je doorgaan?" Selecteer [Ja] en druk op  (X-toets) om door te gaan.
  7. Op het volgende scherm wordt de naam weergegeven die wordt toegewezen aan de interne Memory Card die je gaat creëren. De naam is [Interne Memory Card] en wordt mogelijk wel of niet door een cijfer gevolgd. Plaats om deze naam aan te passen de cursor op de woorden [Interne Memory Card] en druk op (X-toets) om het toetsenbord op het scherm weer te geven. Voer de gewenste naam in en druk op de START-toets om naar het vorige scherm terug te keren. Ga om naar dit scherm te gaan met de cursor naar het woord [OK] en druk op  (X-toets).
  1. Nu wordt de content van je geheugenkaart naar de harde schijf van je PlayStation 3-systeem gekopieerd. Een gele balk geeft de voortgang van het kopiëren aan. Schakel het PlayStation 3-systeem niet uit en verwijder de geheugenkaart of de Memory Card (geheugenkaart)-adapter niet totdat het proces is voltooid.
  2. Als het kopiëren is voltooid, wordt het volgende bericht op je scherm weergegeven: "U kunt de interne Memory Card pas gebruiken na toewijzing aan een sleuf. Als u een sleuf wilt toewijzen, selecteert u de interne Memory Card in [Diensten voor Memory Card] en wijst u een sleuf toe via het optiemenu."

Druk op  (Circle-toets) om dit scherm te verlaten.

Opmerking: het hier vermelde optiemenu wordt weergegeven als je op (Triangle-toets) drukt terwijl je een interne Memory Card in het Startmenu van je PlayStation 3 bekijkt onder Game > [Diensten voor Memory Card (PS/PS2)].

De gekopieerde content van je fysieke geheugenkaart staat nu op een van de interne Memory Cards van het PlayStation 3-systeem. Je kunt de content van je interne Memory Cards bekijken in het Startmenu van je PlayStation 3 onder Game > [Diensten voor Memory Card (PS/PS2)].