Updated 19 oktober 2015

Een PlayStation Network-gebruiker blokkeren of deblokkeren - PlayStation 4

 
 

Als je wilt voorkomen dat een andere PlayStation Network-gebruiker je berichten stuurt, kun je die gebruiker op lijst met geblokkeerde personen plaatsen. Dit betekent dat die persoon je wel berichten kan versturen, maar dat je die niet ontvangt.

Master-accounts en sub-accounts kunnen allebei gebruikers blokkeren.

Blokkeren

  1. Selecteer je lokale gebruikersaccount en druk op de toets omhoog op het bedieningspad om het menu Functies te openen en ga vervolgens naar  [Vrienden].
    Zoek op online-id of selecteer de gebruiker die je wilt blokkeren in de vriendenlijst en druk op (X-toets).
  2. Selecteer [Opties] > [Blokkeren] om de gebruiker toe te voegen aan je lijst met 'geblokkeerde spelers'.
  3. Je ontvangt dan geen tekstberichten meer van die gebruiker, tenzij je de betreffende persoon verwijdert van de lijst met 'geblokkeerde spelers'.

Deblokkeren

Je kunt gebruikers wanneer je maar wilt deblokkeren. Dit betekent dat je vanaf dat moment weer berichten van ze ontvangt.

  1. Ga naar  [Vrienden] > [Geblokkeerde spelers].
  2. Selecteer de speler die je wilt deblokkeren, selecteer deblokkeren en druk op de (X-toets).
  3. Verstuur een nieuw vriendschapsverzoek als je deze speler weer wilt toevoegen aan je vriendenlijst.