Updated 13 februari 2017

Degenen die contact met je kunnen opnemen via PlayStation Network beperken - PlayStation 4

 
 

Houders van een master-account en sub-account kunnen via 'Privacy-instellingen' bepalen hoe zichtbaar ze zijn voor andere gebruikers op PlayStation Network en van wie zij berichten ontvangen. De aspecten die kunnen worden gewijzigd zijn:

 • Berichten
 • Vriendschapsverzoeken
 • Voicechat- en videochatuitnodigingen
 • Uitnodigingen om online te spelen
 • Trofeeën

PlayStation 4 heeft meer sociale opties in de vorm van een aantal extra instellingen die zijn gegroepeerd in vier gebieden. Deze extra instellingen omvatten:

 • Activiteiten (kies op welke activiteitenfeed je verschijnt)
 • Vrienden van vrienden (geef aan of vrienden van vrienden je echte naam en profiel mogen zien)
 • Spelers die je misschien kent (geef aan of we je bij andere spelers mogen aanbevelen als nieuwe vriend)
 • Games (geef aan wie je echte naam en volledige profiel mogen zien wanneer je online speelt)

Als je de houder van een master-account bent, kun je geen ouderlijk toezicht instellen op je gekoppelde sub-accounts om deze aspecten van PlayStation Network te beperken. Privacy-instellingen kunnen alleen worden gewijzigd via het sub-account zelf.

Er zijn nog enkele andere manieren om te communiceren en je informatie te delen op PlayStation 4, dus zorg dat je alle vier opties in het menu Privacy-instellingen inschakelt.

 1. Selecteer je lokale gebruikersaccount, druk op de toets omhoog op het bedieningspad om het menu Functies te openen en ga naar [Instellingen] > [PlayStation Network] > [Privacy-instellingen] en druk op de (X-toets).
 2. Voer je wachtwoord in.
 3. Selecteer het soort communicatie dat je wilt beperken en druk op de (X-toets).
 4. Kies tot hoever je de communicatie wilt beperken via de vervolgkeuzelijst: Vrienden, Vrienden van vrienden of Niemand, selecteer Bevestigen en druk op de (X-toets).

Als je Niemand selecteert, betekent dit dat je geen uitnodigingen of verzoeken van andere gebruikers ontvangt, ook niet van die in je lijst met vrienden.