Updated 14 februari 2017

Aan- en afmelden bij PlayStation Network op PlayStation 4

In dit artikel wordt uitgelegd wanneer, waarom en hoe je je bij PlayStation Network moet aan- en afmelden.

 
 

Waarom zou ik me bij PlayStation Network afmelden?

Het is mogelijk dat je je wilt afmelden van PlayStation Network als je een PlayStation-systeem deelt. De reden hiervoor kan zijn omdat een jonger iemand het systeem gebruikt en je niet wilt dat deze persoon toegang heeft tot jouw content met leeftijdsrestrictie en/of omdat je er zeker van wilt zijn dat er geen transacties plaatsvinden op je SEN-account zonder dat je daar weet van hebt.

Aanmelden

  1. Druk op de toets omhoog op het bedieningspad om het menu Functies te openen en ga vervolgens naar [Instellingen] > [PlayStation Network] > [Aanmelden].
  2. Voer je aanmeldings-id (e-mailadres) en wachtwoord in en selecteer Bevestigen.
  3. Als het PlayStation 4-systeem niet al is geactiveerd als je primaire PlayStation 4 dan wordt je gevraagd of je het wilt activeren. Selecteer Ja of Niet activeren.

Afmelden

  1. Druk op de toets omhoog op het bedieningspad om het menu Functies te openen en ga vervolgens naar [Instellingen] > [PlayStation Network] > [Afmelden].
  2. Houd de PS-toets ingedrukt, selecteer Afmelden en druk op (X-toets) om je af te melden bij je lokale gebruikersaccount.

Let op: als je je afmeldt bij je lokale gebruikersaccount (stap 2) zonder je af te melden bij PlayStation Network (stap 1), wordt je automatisch aangemeld met je lokale gebruikersaccount bij PlayStation Network wanneer deze wordt geselecteerd. Dit betekent dat als een andere gebruiker zich bij jouw lokale gebruikersaccount aanmeldt, deze via jouw account toegang heeft tot PlayStation Network en de PlayStation Store.

Aanmelden met 2-stapsverificatie

Als 2-stapsverificatie actief is op je account, moet je een extra verificatiestap uitvoeren om je aan te melden. Kom meer te weten over 2-stapsverificatie.