Updated 17 juni 2016

Automatisch updaten/downloaden instellen op je PlayStation TV

In dit artikel wordt uitgelegd hoe je Automatisch downloaden en updaten inschakelt op je PlayStation TV en welke features dan beschikbaar zijn.

 
 

Wat is automatisch updaten?

Wanneer Automatisch updaten/downloaden is ingeschakeld, wordt je PlayStation-systeem automatisch ingeschakeld vanuit de stand-bymode en wordt er gezocht naar PlayStation Network-content om te updaten. Welke content in aanmerking komt voor automatisch updaten, wordt in de onderstaande tabel aangeduid:

Systeemupdate Zonder extra kosten
Gamepatch downloaden Zonder extra kosten (detecteren en downloaden)
Op afstand downloaden Zonder extra kosten (detecteren)
Online opslag Uitsluitend leden van PlayStation Plus
Trofeeën synchroniseren Uitsluitend leden van PlayStation Plus

Welke features zijn beschikbaar voor Automatisch downloaden?

  • Game-updates (patches) en systeemsoftware-updates worden automatisch gedownload en geïnstalleerd. Mogelijk moet je het downloaden en installeren zelf uitvoeren.
  • Games die via de webbrowser zijn gekocht bij de PlayStation Store, worden automatisch gedownload en geïnstalleerd als je ervoor hebt gekozen deze op afstand te downloaden. Mogelijk moet je het downloaden en installeren zelf uitvoeren.
  • Opgeslagen games worden automatisch opgeslagen in PlayStation Network, zodat je op een ander PlayStation-systeem verder kunt gaan waar je was gebleven. Deze feature is alleen beschikbaar voor PlayStation Plus-abonnees.
  • Trofeeën worden automatische gesynchroniseerd met PlayStation Network.

Hoe schakel ik Automatisch updaten in?

Je moet twee instellingen inschakelen om Automatisch downloaden te kunnen gebruiken. Je hebt tevens een geheugenkaart nodig met voldoende vrije ruimte voor het downloaden nodig.

  1. Automatisch downloaden

Ga naar [Instellingen] > [PlayStation Network] > [Instellingen voor automatisch updaten] en vink alle features aan die je wilt gebruiken.

  1. Stand-bymodus inschakelen

Selecteer [Stroom] op het beginscherm of houd de PS-toets op de controller ingedrukt en selecteer [Stand-by]. De stroomindicator aan de voorkant van het systeem gaat uit en je systeem wordt in de stand-bymode gezet.