PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden — specifieke regels voor de 'PlayStation® griezelige giveaway'-wedstrijd

 

1.            Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'PlayStation® griezelige giveaway'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden,  en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10:00 uur Nederlandse tijd op 25 oktober 2017 ('openingsdatum') tot en met 23 november 2017 om 00:59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren: 

a)      ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op https://www.playstation.com/nl-nl/sign-in-and-connect/competitions/;

b)    klik op de koppeling voor de 'PlayStation® griezelige giveaway'-wedstrijd;

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Start om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord alle meerkeuzevragen, geef antwoord op de tiebreakvraag ('tiebreakvraag'), voer de unieke captcha-code in die op de pagina verschijnt en klik op Verzenden; en

f)     voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'). De winnaar wordt als volgt bepaald:

a) elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b) de winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval van een gelijkspel, is de winnaar de deelnemer die de hoogste score heeft behaald en het juiste antwoord heeft gegeven op de tiebreakvraag;

c) als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt; en

d) in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft.

 

7.             De organisator brengt de winnaar op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt.

 

9.             De winnaar krijgt:

a)     Eén (1) PlayStation®VR-headset;

b)    Eén (1) PS4 Pro-systeem (1 TB);

c)     Eén (1) PS Camera;

d)    Eén (1) set van twee PS Move-bewegingscontrollers;

e)     Eén (1) exemplaar van Arizona Sunshine, Dying Reborn PS VR, Resident Evil 7: Biohazard, The Brookhaven Experiment, Until Dawn: Rush of Blood, Weeping Doll, Here they lie, Paranormal Activity: The Lost Soul, Don’t Knock Twice, Bloody Zombies in de vorm van één (1) tegoedboncode, die moet worden ingewisseld bij de PlayStation®Store, met een geschatte totale waarde van EUR 1050 / GBP 940 / AUD 1500 / CHF 1200 / CZK 27.000 / DKK 7800 / NOK 9800 / NZD 1700 / RUB 71.000 / SEK 10.000 ('eerste prijs').

 

10.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de eerste prijs binnen tien (10) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar de winnaar te versturen.

 

11.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

12.          Tegoedboncodes zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor tegoedboncodes geldt een vervaldatum die tegelijk met de tegoedboncode wordt verzonden.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

18.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4 en 8, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

20.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam op de website(s) van de organisator bekendmaken.  De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'Win de toekomst van gamen' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.