PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

specifieke regels voor de ‘PlayStation®Plus Winterspelen’-wedstrijd

 

1.             De ‘PlayStation®Plus Winterspelen’-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 12.00 uur (Nederlandse tijd) op 14 december 2015 (de 'openingsdatum') t/m 23.59 uur (Nederlandse tijd) op 24 december 2015 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             De wedstrijd zal bestaan uit elf (11) verschillende uitdagingen (elk een ‘dagelijkse uitdaging’). Er zal elke dag een dagelijkse uitdaging geplaatst worden om 12.00 uur (Nederlandse tijd) gedurende elf (11) opeenvolgende dagen tijdens de wedstrijdperiode (de ‘opeenvolgende dagen’). Elke dagelijkse uitdaging moet beantwoord worden voor 23.59 uur (Nederlandse tijd) op de opeenvolgende dag waarop het geplaatst is (de ‘sluitingstijd’).

 

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Deelnemers moeten echter wel een actief abonnement hebben op PlayStation®Plus gedurende de wedstrijdperiode. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

5.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    klik op het topic 'Wedstrijd – PlayStation®Plus Winterspelen' http://community.eu.playstation.com/t5/ PS-Plus/Wedstrijd-PS-Plus-Winterspelen/td-p/23850705, waar je de dagelijkse uitdaging voor de opeenvolgende dagen kan terugvinden ('topic');

e)     Speel de online game en voer de taken uit die in het topic staan:

I.      voor elke dagelijkse uitdaging op opeenvolgende dagen 14, 15, 17, 18, 19 en 21 december 2015, plaats je een antwoord in het topic met vermelding van je SEN Online ID en voer je de dagelijkse uitdaging uit (‘antwoord’); en

II.     voor elke dagelijkse uitdaging op opeenvolgende dagen 16, 20, 22, 23 en 24 december 2015, maak je een foto of screenshot (‘afbeelding’) en plaats je de afbeelding in het topic. De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden ingediend en mag niet groter zijn dan 1000 kilobyte. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun online-id voor SEN duidelijk leesbaar is in de ingediende afbeelding; en

III.    deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande topics niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

6.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

7.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen per opeenvolgende dag en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) per opeenvolgende dag in aanmerking.

 

8.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

9.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

10.          Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

11.          Iedere winnaar wordt als volgt bepaald:

a)     de winnaar is de deelnemer met de een (1) snelste tijd;

b)    in het geval van een gelijkspel krijgen de betreffende deelnemers één (1) tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen ('antwoord') en de winnaar wordt geselecteerd uit de meest creatieve en originele antwoorden door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

12.          Er is een (1) winnaar (de 'winnaar') voor elke opeenvolgende dag met een totaal van elf (11) winnaars (elk een ‘winnaar’).

a)      Voor elke dagelijkse uitdaging op opeenvolgende dagen 14, 15, 17, 18, 19 en 21 december 2015, is de winnaar de deelnemer die het antwoord met de snelste tijd plaatste; in het geval dat meer dan een (1) deelnemer de exact snelste tijd behaald heeft, zullen deze deelnemers opnieuw een antwoord plaaten om zo de winnaar te bepalen, in overeenstemming met het rangschikkingsmechanisme dat hierboven beschreven werd. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er een (1) winnaar overblijft.

b)    Voor elke dagelijkse uitdaging op opeenvolgende dagen 16, 20, 22, 23 en 24 december 2015, is de winnaar de deelnemer die de afbeelding met de snelste tijd plaatste; in het geval dat meer dan een (1) deelnemer de exact snelste tijd behaald heeft, zullen deze deelnemers een nieuwe afbeelding maken om zo de winnaar te bepalen, in overeenstemming met het rangschikkingsmechanisme dat hierboven beschreven werd. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er een (1) winnaar overblijft.

 

13.          De organisator brengt de winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

14.          Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moet iedere winnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar gediskwalificeerd worden.

 

15.          Iedere winnaar wint een (1) prijs. Er zal een andere prijs zijn voor elke opeenvolgende dag (elk een ‘eerste prijs’), zoals hieronder beschreven:

 

Opeenvolgende dag

Eerste prijs

14 december 2015

Een (1) ‘PlayStation Since ’94’ omkeerbare rugzak met een totale waarde van ongeveer EUR 39,49

15 december 2015

Een (1) PS Plus lidmaatschap van 1 maand, een (1) Bloodborne ‘PlayStation 4 sticker’ met een totale waarde van ongeveer EUR 10,00

16 december 2015

Een (1) Gauntlet DLC code; een (1) Gauntlet PS4 lichtbalk; een (1) Gauntlet gesigneerde poster met een totale waarde van ongeveer EUR 15,00

17 december 2015

Een (1) Bloodborne PlayStation 4 sticker; een (1) PlayStation F.C. UEFA Champions league drinkbeker; een (1) PlayStation F.C. sleutelhanger met een totale waarde van ongeveer EUR 15,00

18 december 2015

Een (1) PS Plus lidmaatschap van 1 maand, een (1) Bloodborne ‘PlayStation 4 sticker’ met een totale waarde van ongeveer EUR 10,00

19 december 2015

Een (1) Final Fantasy XIII steelbook, game niet inclusief met een totale waarde van ongeveer EUR 10,00

20 december 2015

Een (1) Gauntlet DLC code; een (1) Gauntlet PS4 lichtbalk; een (1) Gauntlet gesigneerde poster; en een (1) Gauntlet pin met een totale waarde van ongeveer EUR 20,00

21 december 2015

Een (1) Bloodborne PlayStation 4 sticker; een (1) PlayStation F.C. UEFA Champions league drinkbeker; een (1) PlayStation F.C. sleutelhanger met een totale waarde van ongeveer EUR 15,00

22 december 2015

Een (1) ‘Tearaway Unfolded’ onesie met een totale waarde van ongeveer EUR 20,00

23 december 2015

Een (1) Gauntlet DLC code; een (1) Gauntlet PS4 lichtbalk; een (1) Gauntlet gesigneerde poster; en een (1) gesigneerde stripboek met een totale waarde van ongeveer EUR 20,00

24 december 2015

Een (1) Originele PlayStation-portemonnee met een totale waarde van ongeveer EUR 15,00

 

16.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden: per aangetekende post, de eerste prijs aan iedere winnaar binnen vier (4) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

17.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

18.          Vouchers met code zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

 

19.          PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de PlayStation®Store en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd - eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de abonnementsperiode tegen de huidige PS Store-prijs. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.

 

20.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

21.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

22.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

23.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

24.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van een winnaar.

 

25.          Iedere winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

26.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en/of 14, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

27.          Iedere winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

28.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van iedere winnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van iedere winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PlayStation®Plus Winterspelen’-wedstrijd opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

30.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

31.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.