PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'Ultiem PlayStation Plus-prijzenpakket'-wedstrijd

 

1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd , kunnen aan de 'Ultiem PlayStation Plus-prijzenpakket'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2. Je kunt van 01.01 uur Nederlandse tijd op 12-12-2014 ('openingsdatum') tot en met 06-01-2015 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de deelname en er is ook geen aankoop nodig voor de wedstrijd, maar deelnemers moeten wel bestaande PlayStation®Plus-leden zijn gedurende de wedstrijdperiode. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren: 

 

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling voor de 'Ultiem PlayStation Plus-prijzenpakket'-wedstrijd;

c)     voer het e-mailadres in behorende bij het Sony Entertainment Network ('SEN')-account in het daarvoor bestemde veld;

d)    klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord de drie (3) meerkeuzevragen zo snel mogelijk en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de klok te stoppen; en

f)     voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                                           i.    bevestiging van e-mailadres;

                                          ii.    volledige naam;

                                         iii.    geboortedatum; en

                                         iv.    land van inwoning.

 

5. Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6. Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7. Er worden tien (10) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Elke winnaar wordt als volgt bepaald:

a)     Elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenkomt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken ('tijd').  De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    De winnaars zijn de deelnemers met de tien (10) hoogste scores.  In het geval dat meer dan tien (10) deelnemers dezelfde hoogste score behalen, zijn de deelnemers met de hoogste score binnen de snelste tijd de winnaars; en

c)     In het geval dat meer dan tien (10) deelnemers de hoogste score behalen in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaars te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven.  Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er tien (10) winnaars overblijven.

 

8. De organisator brengt elke winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum per e-mail naar het aan het SEN-account van de winnaar gekoppelde e-mailadres van de uitslag op de hoogte.

 

9. Iedere winnaar ontvangt:

 

a)     één (1) PlayStation®4 20th Anniversary Edition-systeem;

b)    één (1) DUALSHOCK®4 draadloze controller;

c)     één (1) verticale standaard;

d)    één (1) PlayStation®Camera;

e)     één (1) PlayStation®Plus-abonnement van 12 maanden;

f)     één (1) voucher ter waarde van £ 50 om je PSN-portemonnee mee op te waarderen (of het equivalent in de lokale valuta);

g)    één (1) exemplaar van Far Cry®4 op PlayStation®4; en

h)     één (1) exemplaar van Assassin’s Creed® Unity op PlayStation®4,

met een totale waarde van ongeveer AUD 1090,00 / EUR 750,00 / CZK 20.750,95 / DKK 5578 / NZD 1195,00 / NOK 6380,00 / PLN 3161,00 / RUB 44.054 / SEK 6948 / CHF 900 / GBP 600,00 ('prijs').

 

10. Om de prijs op te eisen, moet elke winnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres en geboortedatum verstrekken.

 

11. Vouchers met code zijn onderhevig aan algemene voorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden. Klik hier voor instructies voor het inlossen.

 

12. PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot snel internet. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/verzorger vereist - eu.playstation.com/legal.  Content en services van PlayStation®Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – eu.playstation.com/gameservers.  De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Aan het einde van je abonnement (als je geen actie onderneemt) wordt je abonnement automatisch verlengd conform de servicevoorwaarden van SEN en wordt het bijbehorende bedrag in rekening gebracht op het saldo van je SEN-portemonnee.  De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de servicevoorwaarden van SEN op eu.playstation.com/legal.

 

13. Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar elke winnaar te versturen.

 

18. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

19. Elke winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de websites van de organisator publiceren.  De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PlayStation Plus Ultimate Prize Pack Competition' opsturen naar: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

21. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als deelnemers niet voldoen aan clausules 4, 5, 6 en 10, zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

 

22. Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

23. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24. De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

25. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.