PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
 
 

Benelux PS VR Backpacker Competitie

Terms and Conditions

Specifieke voorwaarden voor  “Benelux PS VR Backpacker Competitie”

 

Competitienaam            PS VR Backpacker Competitie

Begindatum                  29/10/2018

Einddatum                    07/12/2018

Competitieperiode         Inschrijvingsperiode

Week 1                         29/10/2018 – 4/11/2018

Week 2                         5/11/2018 - 11/11/2018

Week 3                         12/11/2018 - 18/11/2018

Week 4                         19/11/2018 - 25/11/2018

Week 5                         26/11/2018 - 2/12/2018

Week 6                         3/12/2018 – 07/12/2018

 

Deelnemende landen     Nederland en België, beperkt tot Vlaanderen.

Inschrijvingsmethode    Deelnemers moeten zich inschrijven middels een motivatie via de registratiepagina: https://competition.eu.playstation.com/vrbackpacker/nl_NL of https://competition.eu.playstation.com/vrbackpacker/nl_BE. In de motivatie moet worden omschreven waarom zij vinden dat ze het best geschikt zijn om een PS VR avond te hosten.

Selectiemethode winnaars         Tijdens elke competitieweek worden 3 (drie) deelnemers van alle inzendingen geselecteerd middels een jury om een PS VR avond te hosten.

 

Als onderdeel van de PS VR avond zullen de geselecteerde winnaars worden bezocht door de PS VR Backpacker. In Nederland zal dit Damian Makkink en/of Carré Albers zijn. In Vlaanderen zullen de winnaars worden bezocht door de Belgische PS VR Backpacker Tom Syryn.

 

 

Elke competitieweek zal de desbetreffende Backpacker 1 (één) ultieme winnaar uit de drie winnaars van de week selecteren. De winnaar van de week krijgt een prijs.

Aantal winnaars van de week     Er is een maximum van 6 (zes) winnaars per land, één winnaar elke competitieweek per land.

Benaderingswijze          E-mail naar het e-mailadres dat is opgegeven bij de inschrijving op de registratiepagina.

Prijs                             1 x PS4 Pro Console en 1 x PS VR Starter Pack en 12 maanden PlayStation Plus

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

1.             De competitie (“Competitie”) is open voor personen van 18 jaar of ouder, die tevens woonachtig zijn in het desbetreffende Deelnemende land. Uitgezonderd van de competitie zijn medewerkers, vertegenwoordigers, aannemers of consultants van de Promotor (zoals hieronder gedefinieerd) en de naaste familieleden, de geassocieerde bedrijven van de Promotor en anderen die professioneel verbonden zijn met de competitie (“Deelnemers).

 

2.             De competitie is open voor inschrijvingen vanaf de Begindatum en sluit op de Einddatum. Naar de periode tussen de begindatum en de einddatum zal worden verwezen als “Competitieperiode”.

 

3.             De wedstrijd is gratis en er is geen enkele aankoop van enige aard vereist. Door mee te doen aan de wedstrijd, accepteren deelnemers en zijn ze gebonden aan deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") en de specifieke voorwaarden.

 

4.             Mogelijk moet u een bewijsstuk tonen waaruit blijkt dat u in aanmerking komt om deel te nemen. Als u op verzoek niet in staat bent om dit bewijs te leveren, kan de Promotor u van de promotie diskwalificeren en / of uw prijs onthouden.

 

5.             De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van een postfout, netwerk-, computerhardware- of softwarefout van welke aard dan ook. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst. Geen inschrijvingen van agenten, derde partijen, georganiseerde groepen of inschrijvingen die automatisch door de computer worden gegenereerd, worden geaccepteerd.

 

6.             Om deel te nemen aan de Competitie, moeten Deelnemers de Inschrijvingsmethode succesvol doorlopen.

 

7.             Elke deelnemer mag zich maximaal één (1) maal per dag inschrijven en komt alleen in aanmerking voor het winnen van één (1) prijs (zoals hieronder gedefinieerd).

 

8.             Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd door afbeeldingen, video's of andere media in te dienen, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Je inzendingen moeten allemaal je eigen werk zijn en mogen niks bevatten wat valt onder:

a) pornografie, naaktheid of seksueel expliciete beelden;

b) beledigende, aanstootgevende of hatelijke beelden of taal;

c) intimiderende of lasterlijke inhoud;

d) inhoud die de privacy of veiligheid van uzelf of anderen schaadt;

e) inhoud die een bepaald geslacht, seksuele geaardheid, handicap, religie, etniciteit of nationaliteit verlaagt;

f) gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en / of

g) spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn om geen inbreuk te maken op het auteursrecht van derden. De Promotor aanvaardt geen aansprakelijkheid als Deelnemers deze Voorwaarden negeren en elke Deelnemer stemt ermee in de Promotor volledig te vrijwaren voor eventuele claims van derden die voortvloeien uit een schending van deze Voorwaarden.

10.          Winnaars worden geselecteerd met behulp van de Selectiemethode voor winnaars.

 

11.          Elke Winnaar van de week wint een Prijs. Prijzen zijn beperkt tot het aantal Winnaars van de week.

 

12.          De Promotor zal elke Winnaar van de week binnen 3 weken na de Einddatum op de hoogte brengen via de Benaderingswijze van zijn selectie.

 

13.          Om hun prijs te claimen (zoals hieronder gedefinieerd), moet elke winnaar binnen 3 dagen na de datum van de e-mail met de kennisgeving van de Promotor op de juiste manier reageren op de e-mail / PM van de Promotor, en hun volledige naam, postadres en geboortedatum opgeven. Als de winnaar niet gecontacteerd kan worden of er kan geen succesvol contact worden gemaakt op de opgegeven datum, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijs aan te bieden aan de volgende in aanmerking komende deelnemers die zijn geselecteerd in overeenstemming met de specifieke regels.

 

14.          De Promotor onderneemt redelijke inspanningen om elke prijs binnen 2 (twee) weken na het ontvangen van de details van een winnaar per aangetekende post naar de winnaar te sturen. Houd rekening met 2 weken voor bezorging.

 

15.          De Promotor behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te diskwalificeren als uw gedrag in strijd is met de geest van de algemene regels, eventuele specifieke regels of de intentie van de promotie.

 

16.          Prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet opnieuw worden verkocht en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De Promotor behoudt zich het recht voor om elke prijs te vervangen door een prijs van gelijke of hogere waarde. Er worden geen geldalternatieven aangeboden.

 

17.          Prijzen moeten worden aangenomen zoals vermeld en mogen niet worden uitgesteld. Er zijn geen geldalternatieven; de Promotor behoudt zich echter het recht voor om elke prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare waarde.

 

18.          De Promotor kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor technische storingen op elk gebied of problemen die ertoe kunnen leiden dat een inzending voor de wedstrijd of andere correspondentie verloren gaat of niet correct wordt geregistreerd.

 

19.          In het geval van een geschil is de beslissing van de Promotor definitief en wordt er geen correspondentie of discussie gevoerd.

 

20.          De Promotor behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren of deze voorwaarden in elk stadium te wijzigen, indien dit naar zijn mening noodzakelijk wordt geacht of indien zich omstandigheden voordoen die buiten zijn macht liggen.

 

21.          Als een prijs na ontvangst ongeldig, defect of beschadigd wordt bevonden, moet de Promotor hiervan binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte worden gebracht, anders wordt de prijs geacht te zijn geaccepteerd als ontvangen. Dit heeft geen invloed op de wettelijke rechten van een Winnaar van de week (indien aanwezig).

 

22.          Winnaars begrijpen dat de Promotor mogelijk verplicht is zijn naam en district te delen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van prijspromotie, indien hierom wordt gevraagd.

 

23.          Als er een reden is om aan te nemen dat er sprake is van een schending van deze Voorwaarden of als er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, kan de Promotor naar eigen goeddunken weigeren een inzending te verwerken of een prijs te vervullen. Als een Deelnemer niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden of meerdere accounts en / of een geautomatiseerd systeem gebruikt om zich in te schrijven, of als er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt voor de inzending van een Deelnemer op enigerlei wijze is betaald of gestimuleerd, door een deelnemer of een derde partij, zullen zij worden uitgesloten van de competitie en hun deelname zal ongeldig worden verklaard.

 

24.          Elke winnaar kan worden verplicht om belasting te betalen over elke gewonnen prijs in overeenstemming met de belastingwetgeving van hun rechtsgebied en is verantwoordelijk voor alle gerelateerde belastingverplichtingen.

 

25.          Alle voorwaarden, garanties en verklaringen uitgedrukt of geïmpliceerd door de wet of anderszins met betrekking tot de prijs en / of de promotie zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.

 

26.          De Promotor is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel dat u lijdt als een direct of indirect gevolg van de prijs en / of de promotie. De Promotor probeert echter niet zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid.

 

27.          De naam van elke Winnaar wordt op een redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan diegene die een zelf-geadresseerde enveloppe met de Competitienaam bijvoegt naar het volgende adres: Marathon 2, 1213 PH Hilversum, Nederland.

 

28.          De "Promotor" is Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street London W1F 7LP

 

29.              Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zullen deze voorwaarden worden uitgelegd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en het contract tussen elke deelnemer en de Promotor wordt geacht te zijn gevormd en uitgevoerd in Engeland.