PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – specifieke regels voor de '#wipEoutPS4'-wedstrijd

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 13 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers'), kunnen aan de '#wipEoutPS4'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen. Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Deelnemers tussen 13 en 17 jaar moeten toestemming van hun ouders/voogd krijgen voordat ze aan de wedstrijd meedoen.

 

3.             Je kunt van 17:00 uur Nederlandse tijd op 12 juli 2017 ('openingsdatum') tot en met 12 augustus om 17:00 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook.  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

5.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     bezoek de PlayStation Europe SoundCloud-website op https://soundcloud.com/playstationeu;

b)    meld je aan bij je SoundCloud-account (als je nog geen SoundCloud-account hebt, kun je er een maken door te klikken op 'Account maken');

c)     klik op 'Afspeellijsten' en ga naar de afspeellijst 'Addiktion "Shake It (WipEout Instrumental Edit)"';

d)    beweeg over de stems van de afspeellijst ('Addiktion-stems'), klik op '…(Meer)' en klik vervolgens op 'Downloaden';

e)     maak je eigen remix met een digitaal audiowerkstation op basis van een of meer van de Addiktion-stems plus je eigen audiostems. (Opmerking: je mag alleen audiostems gebruiken die uitsluitend uit geluidsopnames bestaan die in je eigen bezit of exclusief in je eigen beheer zijn, of waarvoor je alle relevante rechten voor alle doeleinden met betrekking tot deze wedstrijd hebt verkregen – deelnemers die schuldig worden bevonden aan inbreuk op het copyright van derden, worden voor de wedstrijd gediskwalificeerd.) ('Remix');

f)     ga naar https://wetransfer.com/, klik op 'Voeg bestanden toe' en selecteer je remix. Je kunt alleen .wav-bestanden uploaden; en

g)    voer het e-mailadres siee.wipeoutps4@sony.com in het vak 'E-mail naar' in, voeg jouw e-mailadres in het veld 'Uw e-mail' in, typ je volledige naam in het vak 'Bericht' en klik op 'Overdragen'.

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7.  De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.            De organisator verleent deelnemers het recht om de Addiktion-stems en daarmee samenhangende geluidsopnamen of delen daarvan en eventuele onderliggende muzikale composities te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en uit te zenden voor zover noodzakelijk voor de doeleinden van de wedstrijd en alleen zoals in deze voorwaarden is omschreven.

 

9.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een doorlopend wereldwijd, exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor commerciële en promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief (maar niet beperkt tot) alle online platformen in het beheer van de organisator. Elke deelnemer doet afstand van alle morele rechten die hij of zij in de remix heeft.

 

10.          Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn (uitgezonderd de Addiktion-stems) en mogen geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.  De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

11.          Er is één (1) winnaar ('winnaar') en er zijn negen (9) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). De winnaar en elke tweedeprijswinnaar worden geselecteerd door vier (4) Most Valued PlayStationers 'MVP's' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator ('jurypanel') op basis van de originaliteit en creativiteit van de remix. Het besluit van de jury is definitief.

 

12.          De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen vier (4) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

13.          Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar een afzonderlijke licentieovereenkomst ondertekenen en moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren, en:

a)     als een winnende deelnemer tussen dertien (13) jaar en zeventien (17) jaar oud is, moet hij of zij het e-mailadres van een ouder/voogd sturen, zodat de organisator via e-mail kan controleren of ouderlijke toestemming is gegeven voor deelname aan de wedstrijd en de inontvangstname van de prijs kan regelen ('e-mail over ouderlijke toestemming'). Als de ouder/voogd van de winnaar niet binnen één (1) week na de datum van de e-mail over ouderlijke toestemming van de organisator reageert, kent het jurypanel de prijs toe aan de volgende winnende deelnemer; of

b)    als de winnaar achttien (18) jaar of ouder is, verstrekt hij zijn volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum.

 

14.          De winnaar krijgt:

a)     de mogelijkheid om de winnende remix ('winnende remix') in de WipEout Omega Collection PlayStation®4-game ('game') op te laten nemen;

b)    de mogelijkheid om de winnende remix aan de PlayStation™Music 'WipEout Omega Collection' Spotify-afspeellijst te laten toevoegen (zolang deze afspeellijst op Spotify beschikbaar is) ('gameafspeellijst');

c)     één (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-game op disc; en

d)    één (1) PlayStation®4 Pro 1 TB Jet Black,

met een totale waarde van ongeveer GBP 379,98 / EUR 439,98 / NZD 709,90 / AUD 614,90 / DKK 3648 / NOK 4448,90 / SEK 4448 / CZK 11.789 / HUF 142.898 / PLN 1925,32 / RUB 34.280 / CHF 473,11 ('eerste prijs').

 

15.          Iedere tweedeprijswinnaar krijgt:

a)     één (1) WipEout Omega Collection PlayStation®4-game op disc; en

b)    één (1) WipEout Omega Collection T-shirt (beschikbaar in diverse maten);

met een totale waarde van ongeveer GBP 34,95 / EUR 45,66 / NZD 78,88 / AUD 63,46 / DKK 391 / NOK 503,41 / SEK 504 / CZK 1148 / HUF 14.744 / PLN 184 / RUB 2649 / CHF 43,52 ('tweede prijs').

 

16.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om het volgende te bezorgen:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs (met uitzondering van de winnende remix en de gameafspeellijst) naar de winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs voor elke tweedeprijswinnaar,

binnen vier (4) weken nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen. De winnende remix wordt uiterlijk 1 december 2017 opgenomen in de game en aan de gameafspeellijst toegevoegd.

 

17.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en/of een tweede prijs, zoals van toepassing.

 

18.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen. Daartoe kan onder meer in het geval van een technisch probleem worden overgegaan.

 

19.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

20.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

21.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

22.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar.

 

23.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

24.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 2, 5, 6, 7, 10 en/of 13, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

25.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

26.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator.  De naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop '#wipEoutPS4 Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

28.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

29.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

Soundcloud-kennisgeving:

Inzendingen die niet voldoen aan de SoundCloud-platformvoorwaarden, worden gediskwalificeerd.

Deze wedstrijd wordt niet door Soundcloud gesponsord, onderschreven of beheerd en is op geen enkele wijze met Soundcloud geassocieerd.  Elke deelnemer verstrekt zijn of haar gegevens aan de organisator en niet aan Soundcloud. De door elke deelnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheren van de wedstrijd. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, accepteert elke deelnemer dat Soundcloud geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot deze wedstrijd.