PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de wedstrijd 'Win een smurfig home entertainment-pakket'

Algemene voorwaarden 

 

1.             Aan de 'Win een smurfig home entertainment-pakket'-wedstrijd ('wedstrijd') kan worden deelgenomen door inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van zeven (7) jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, leveranciers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

 

2.             De wedstrijd wordt gehouden gedurende twee verschillende wedstrijdperiodes (zoals hieronder is gedefinieerd).

 

a)   De inschrijving van de wedstrijd wordt geopend om 13.00 uur Nederlandse tijd op 4-12-2013 ('openingsdatum van de eerste ronde') en sluit om 00.59 uur Nederlandse tijd op 19-12-2013 ('sluitingsdatum van de eerste ronde') in de volgende deelnemende landen:

                          i.    België;

                         ii.    Denemarken;

                        iii.    Duitsland;

                        iv.    Finland;

                         v.    Nederland;

                        vi.    Nieuw-Zeeland;

                       vii.    Noorwegen;

                      viii.    Polen;

                        ix.    Spanje; en

                         x.    het Verenigd Koninkrijk.

b)   De inschrijving van de wedstrijd wordt geopend om 13.00 uur Nederlandse tijd op 8-1-2013 ('openingsdatum van de tweede ronde') en sluit om 00.59 uur Nederlandse tijd op 23-1-2013 ('sluitingsdatum van de tweede ronde') in Australië ('deelnemend land').

 

3.             De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum van de eerste ronde wordt 'wedstrijdperiode van de eerste ronde genoemd. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum van de tweede ronde wordt 'wedstrijdperiode van de tweede ronde' genoemd. In deze voorwaarden wordt met de 'wedstrijdperiode' de wedstrijdperiode van de eerste ronde of de wedstrijdperiode van de tweede ronde bedoeld, afhankelijk van de context.

 

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

5.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)      bezoek de website voor PlayStation®-wedstrijden op

 eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      klik op de koppeling voor de wedstrijd 'Win een smurfig home entertainment-pakket';

c)      voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)      klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)      beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de klok te stoppen;

f)       voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                              i.          bevestiging van e-mailadres;

                             ii.          volledige naam;

                            iii.          geboortedatum; en

                           iv.          land van inwoning.

g)      Deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij zich houden aan de gebruiksvoorwaarden vaneu.playstation.com.

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Er is één (1) winnaar (de 'winnaar') en er zijn twintig (20) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar') die als volgt worden bepaald:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken ('tijd'). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    de winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval dat meer dan één deelnemer dezelfde hoogste score behaalt, is de deelnemer met de hoogste score binnen de snelste tijd de winnaar;

c)     in het geval dat meer dan één deelnemer de hoogste score behaalt in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één winnaar overblijft; en

d)    de tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de twintig (20) hoogste scores na de winnaar en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b) en c).

 

8.             De organisator brengt de winnaar en alle tweedeprijswinnaars binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de tweede ronde per e-mail op de hoogte van de uitslag.

 

9.             De winnaar wint één (1) smurfig entertainment-pakket met daarin:

 

a)     één (1) blauwe PlayStation®3;

b)    één (1) Blu-ray Disc van De Smurfen 2;

c)     één Blu-ray Disc-speler; en

d)    één (1) Sony Bravia-televisie,

 

met een totale waarde van ongeveer AUD 1839,00 / EUR 1282,00 / DKK 9564,00 / NZD 2080,00 / NOK 10.526,00 / PLN 5374,00 / GBP 1069,00 (de 'prijs van de winnaar').

 

10.          Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) exemplaar van De Smurfen 2 op Blu-ray Disc, elk met een waarde van AUD 35,00 / EUR 24,00 / DKK 179,00 / NZD 39,00 / NOK 197,00 / PLN 100,00 / GBP 19,99 (de 'prijs van tweedeprijswinnaars').

 

11.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en/of een tweede prijs, afhankelijk van de context.

 

12.          Om een prijs op te eisen, moet de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

 

13.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om:

 

a)     de prijs van de winnaar per koeriersdienst naar de winnaar te versturen; en

b)     de prijs van tweedeprijswinnaars per koeriersdienst naar elke tweedeprijswinnaar te versturen, binnen dertig (30) dagen nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

 

18.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar.

 

19.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De namen van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar worden op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum van de tweede ronde een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Win a Smurfy Home Entertainment Package' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

21.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

22.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

23.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

25.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.