PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

Specifieke regels voor de “Tricky Towers – The Tower of Glory”-wedstrijd

 

1.             De “Tricky Towers – The Tower of Glory”-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 10.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 3 Augustus 2016 (de 'openingsdatum') t/m 23.59 uur (Nederlandse zomertijd) op 17  Augustus 2016 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Deelnemers dienen echter wel toegang te hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Tricky Towers voor PlayStation®4 (de 'game'). Deelnemers moeten echter wel een actief abonnement hebben op PlayStation®Plus gedurende de wedstrijdperiode. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    klik op het topic 'Wedstrijd – “Tricky Towers – The Tower of Glory”' http://community.eu.playstation.com/t5/PS-Plus/Wedstrijd-Tricky-Towers-Win-een-goudkleurig-PS4-deksel/m-p/24428820#M3564 ('topic');

e)     stel de PlayStation®4-game Tricky Towers in voor online spelen en speel en spel in Eindeloze modus;

f)     maak een foto of screenshot van je score ('afbeelding');

g)    plaats je afbeelding in het topic. De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden ingediend en mag niet groter zijn dan 1000 kilobyte. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun online-id voor SEN duidelijk leesbaar is in de ingediende afbeelding; en

h)     Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande topics niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'). De winnaar wordt als volgt bepaald:

 

a)     de winnaar is de deelnemer met de één (1) hoogste score;

b)    in het geval van een gelijkspel krijgen de betreffende deelnemers één (1) tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen ('antwoord') en de winnaar wordt geselecteerd uit de meest creatieve en originele antwoorden door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

8.             De organisator brengt de winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

9.             Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar gediskwalificeerd worden.

 

10.          De winnaar wint: één (1) goudkleurig PlayStation®4-deskel met handtekeningen van de developers WeirdBeard met een totale waarde van ongeveer EUR 20 ('eerste prijs').

 

11.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs aan de winnaar;

 binnen twee (2) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

12.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

18.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7 en/of 9, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

20.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de  winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop “Tricky Towers – The Tower of Glory-wedstrijd” opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.