PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de wedstrijd 'Win het ultieme Gran Turismo®-racepakket'

Algemene voorwaarden 

 

1.             Aan de 'Het ultieme Gran Turismo®-racepakket'-wedstrijd ('wedstrijd') kan worden meegedaan door alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ('deelnemende landen') die 18 jaar zijn of ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

 

2.             Je kunt van 01:01 uur Nederlandse tijd op 11-11-2013 (de 'openingsdatum') t/m 00:59 uur Nederlandse tijd op 01-01-2014 (de 'sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens dewedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)     ga naar de webpagina van de wedstrijd [http://competition.software.eu.playstation.com/comps/gt6] ('webpagina');

b)    klik op de knop ['enter'] op de webpagina;

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de klok te stoppen; en

f)     voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                                      i.        e-mailadres (dit adres moet overeenkomen met het adres uit stap (c) hierboven);

                                     ii.        volledige naam;

                                    iii.        geboortedatum; en

                                    iv.        land van inwoning.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking. De organisator behoudt zicht het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren als de organisator redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de deelnemer via meerdere of niet-bestaande e-mailadressen aan de wedstrijd heeft meegedaan of op een andere manier oneerlijk is of vals speelt.

 

6.             Er zijn vijf (5) winnaars (elk een 'winnaar') en tien (10) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'), die als volgt worden geselecteerd:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken ('tijd'). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    de winnaars zijn de deelnemers met de vijf (5) hoogste scores. In het geval dat er meer dan vijf (5) deelnemers zijn met de hoogste score worden de vijf (5) deelnemers die in de kortste tijd de hoogste score hebben behaald als winnaars aangewezen;

c)     de tweedeprijswinnaars zijn de tien (10) deelnemers die niet de winnaar zijn maar dezelfde hoogste score hebben behaald in de kortste tijd na die van de winnaar, of die na de winnaar de hoogste score hebben behaald in de kortste tijd (in het geval die tweedeprijswinnaars niet dezelfde hoogste score hebben behaald als de winnaar); en

d)    in het geval er twee deelnemers recht hebben op een plaats bij de winnaars of tweedeprijswinnaars, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar (of tweedeprijswinnaar, indien van toepassing) te bepalen, in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals hierboven beschreven. Indien er daarna nog steeds meerdere personen recht hebben op één positie, dan wordt dit proces herhaald totdat er één winnaar (of tweedeprijswinnaar, indien van toepassing) overblijft.

 

7.             De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen drie (3) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het verstrekte e-mailadres.

 

8.             Elke winnaar wint één Gran Turismo®-racepod ('Prijs van de winnaar'), met daarin:

 

a)     één (1) Gran Turismo®-racepod van 2 meter lang, 2 meter hoog en 70 centimeter breed, met een gewicht van ongeveer 250 kg;

b)    één (1) Sony Bravia-televisie van 40 inch;

c)     één (1) PlayStation®3 Super Slim-systeem van 500 GB;

d)    één (1) Gran Turismo®6 Anniversary Edition-game;

e)     één (1) Thrustmaster® T500 RS-racestuur; en

f)     één (1) Thrustmaster®-racestoel,

 

elk met een waarde van ongeveer:

 

a)     GBP 5500,00;

b)    EUR 6415,07;

c)     AUD 9299,44;

d)    CZK 165.227,63;

e)     RUB 282.970,98;

f)     DKK 47.879,96;

g)    NOK 51.899,78;

h)     PLN 26.795,20;

i)      NZD 10.717,10; en

j)      CHF 7933,08.

 

9.             Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) PlayStation®3 Super Slim-systeem van 500 GB en één (1) Gran Turismo®6-game ('tweede prijs'), elk met een waarde van ongeveer:

 

a)     GBP 200,00;

b)    EUR 233,29;

c)     AUD 338,07;

d)    CZK 6008,80;

e)     RUB 10.282,41;

f)     DKK 1740,49;

g)    NOK 1889,08;

h)     PLN 973,34;

i)      NZD 389,68; en

j)      CHF 288,62.

 

10.          In deze voorwaarden wordt met 'de prijs' de prijs van de winnaar en/of de tweede prijs bedoeld, afhankelijk van de context.

 

11.          Om een prijs op te eisen, moet de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum, postadres en land vermelden.

 

12.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

13.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

14.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

15.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

16.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaars en de tweedeprijswinnaars per koeriersdienst naar het opgegeven adres van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar te versturen.

 

17.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar of tweedeprijswinnaar.

 

18.          Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'The Ultimate Gran Turismo® Racing Package' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

21.          Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.