PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de wedstrijd "Win het ultieme gamepakket"

Algemene voorwaarden 

 

1.             Aan de wedstrijd "Win het ultieme gamepakket" ("de wedstrijd") kan worden deelgenomen door inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ("deelnemende landen") van achttien (18) jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ("deelnemers").

 

2.             Je kunt je vanaf 05/08/2013 10.00 uur Nederlandse tijd ("de openingsdatum") t/m 31/08/2013 00.59 uur Nederlandse tijd ("de sluitingsdatum") voor de wedstrijd inschrijven.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de wedstrijdperiode.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook.  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)       Ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op http://psplus.eu.playstation.com/quiz.html;

b)      Beantwoord alle vragen en klik op Verzenden;

c)       Vink het vakje aan om aan te geven dat je PlayStation®Plus-e-mails wilt ontvangen; en

d)      voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                                    i.    bevestiging van e-mailadres;

                                   ii.    volledige naam;

                                  iii.    geboortedatum; en

                                 iv.    land van inwoning.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is één (1) winnaar ("de winnaar") en er zijn tien (10) tweedeprijswinnaars (elk een"tweedeprijswinnaar"). De winnaar en de tweedeprijswinnaars worden door een computerprogramma willekeurig geselecteerd uit alle deelnemers die de stappen zoals beschreven bij regel 4 hierboven hebben uitgevoerd.

 

7.             De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen tien (10) dagen na de sluitingsdatum op de hoogte van de uitslag via het e-mailadres dat is opgegeven voor deze wedstrijd.

 

8.             Om hun prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

 

9.             De winnaar wint de volgende prijs, met een totale waarde van GBP 2.000, EUR 2.300, DDK 17.000, NOK 18.000, NZD 3.900, PLN 10.000, RUB 100.000 en CHF 2.800 ("de eerste prijs"):

a)     PlayStation®4-systeem;

b)    PlayStation®4-camera;

c)     PlayStation®Vita;

d)    PlayStation®-headset;

e)     Sony Smart TV; en

f)     Een voucher voor een abonnement van één (1) jaar op PlayStation®Plus ("voucher").

 

Elke tweedeprijswinnaar wint één (1) voucher met een waarde van GPB 39,99, EUR 49,99, DKK 375, NOK 395, NZD 89,95, PLN 195, RUB 1950 en CHF 63,95 ("de tweede prijs").

 

In deze voorwaarden wordt met "de prijs" de prijs van de winnaar en/of de prijs van de tweedeprijswinnaar bedoeld, afhankelijk van de context.

 

10.          Deelnemers dienen de volledige servicevoorwaarden op http://www.sonyentertainmentnetwork.com/nl-nl/servicevoorwaarden-en-gebruiksovereenkomst/ te raadplegen tijdens het aanmelden.

 

11.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort.  Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

12.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

13.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

14.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

15.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om:

a)     de prijs van de winnaar (met uitzondering van de voucher) binnen dertig (30) dagen na de lancering van het PlayStation®4-systeem aan de winnaar te verzenden; en

b)    binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de noodzakelijke gegevens de voucher aan de winnaar en elke tweedeprijswinnaar te verzenden via het e-mailadres dat is gekoppeld aan het betreffende SEN-account.

 

16.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar of tweedeprijswinnaar.

 

17.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

18.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop "The Ultimate Gaming Package" opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

20.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

22.          De "organisator" is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

23.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.