PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de ‘Het beste van Beyond Two Souls’-wedstrijd

 Algemene voorwaarden

 

1.    De ‘Het beste van Beyond Two Souls’-wedstrijd (de wedstrijd) is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van Australië. Oostenrijk, België, Duitsland, Ierland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk (de deelnemende landen), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de deelnemers).


2.    Je kunt je van 16.00 uur Nederlandse tijd op 07/10/2013 (de openingsdatum) t/m 16.00 uur Nederlandse tijd op 15/010/2013 (de sluitingsdatum) voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de wedstrijdperiode.

3.    Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) en zijn zij hieraan gebonden.

4.    Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:
a)    Maak als je nog geen Sony Entertainment Network (SEN)-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt via je PlayStation®-systeem of online een account aan op http://eu.playstation.com/registration/;
b)    Ga naar het Nederlandse PlayStation®-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu (het forum);
c)    Klik op de thread Wedstrijd – Het beste van Beyond Two Souls ; [http://community.eu.playstation.com/t5/Aankondigingen-en-Evenementen/Wedstrijd-Het-Beste-van-BEYOND-Two-Souls/td-p/19884707];
d)    Meld je aan bij je SEN-account;
 
Antwoord op vraag:    Plaats een bericht in de thread met vermelding van je online-id voor PSN en het antwoord op de vraag Wat was het meest indrukwekkende aan je BEYOND: Two Souls ervaring op de PlayStation®3 (de vraag); Plaats een reactie in het topic (niet meer dan 200 woorden)     

e)    Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruikersvoorwaarden van eu.playstation.com.

5.    Om je bij Sony Entertainment Network te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN.

6.    Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

7.    Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)    pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;
b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;
c)    kwetsende of lasterlijke inhoud;
d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;
e)    inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt; 
f)    gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of
g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

8.    Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

9.    Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

10.    Er zijn 5 winnaars (elk een winnaar). En 5 runner-ups. (elk een ‘runner-up’) Elke winnaar wordt geselecteerd door een Most Valued PlayStationer (MVP) en één (1) of meerdere medewerkers van de organisator op basis van de originaliteit en creativiteit van de reactie. Elke MVP is een onafhankelijk jurylid en mag als zodanig niet aan de wedstrijd deelnemen. Het besluit van de jury is definitief.

11.    De organisator brengt elke  winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per privébericht (PM) op het forum van de uitslag op de hoogte. 

12.    Om zijn/haar prijs op te eisen, moet elkewinnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het privébericht van de organisator op het forum over zijn/haar selectie op het privébericht reageren met in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres.

13.    Elke winnaar wint: 

a)    Eén (1) PlayStation®3 500GB-systeem; 
b)    Eén (1) Beyond: Two Souls game (“Game”) for PlayStation®3; 
c)    Eén (1) Beyond: Two Souls media kit met daarin: (i) één (1) boek met afbeeldingen uit de game met quotes van David Cage (schrijver en regisseurvan de game); (ii) één (1) review code disc van de Game; en (iii) één (1) quick response (‘QR’) code met links naar marketing material voor de Game; en
d)    één (1) Game t-shirt,

(“Prijs Winnaar”), met een totale waarde van £ 252.99 / € 269.88 / CHF 333.82 / DKK 2,012.65 / PLN 1,140.90 / RUB 11,610.39 / NZD 435.50 / AUD 387.75 / NOK 2,163.88 / SEK 2,316.57. 

14.    Elke runner-up wint:

a)    één (1) Game; en 
b)    één (1) Game t-shirt, 

(“Prijs Runner-up”), met een totale waarde van £ 54 / € 69.98 / CHF 86.55 / DKK 521.89 / PLN 295.79 / RUB 3012.22 / NZD 112.92 / AUD 100.55 / NOK 560.86 / SEK 600.72.

15.    Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

16.    De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

17.    In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

18.    De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

19.    De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van een winnaar per geregistreerde post  naar elke winnaar te versturen.

20.    Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

21.    De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Het Beste van Beyond Two Souls opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

22.    Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

23.    Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

24.    Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

25.    De organisator is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

26.    Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.