PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de Tearaway™ Unfolded: Quiz-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             De Tearaway™ Unfolded: Quiz-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 16.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 17 september 2015 (de 'openingsdatum') t/m 17.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 17 september 2015 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)      ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)      meld je aan bij je SEN-account;

d)      klik op de thread 'Wedstrijd – Tearaway™ Unfolded: Quiz' http://community.eu.playstation.com/t5/Evenementen/Wedstrijd-Tearaway-Unfolded-Quiz/m-p/23631515 ('thread');

e)      plaats een reactie in de thread met vermelding van je online-id voor SEN en een antwoord op alle 20 quiz vragen in het thread ('antwoord'); en

f)       deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande threads niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'). De winnaar wordt als volgt bepaald:

a)      iedere deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenkomt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden, gerekend vanaf de openingsdatum ('tijd');

b)      de winnaar is de deelnemer met de één (1) hoogste score. In het geval dat meer dan één (1) deelnemer precies dezelfde hoogste score behaalt, is de winnaar de deelnemer met de hoogste score die zijn antwoord binnen de snelste tijd heeft geplaatst;

c)      in het geval van een gelijkspel, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks vragen om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft.

 

8.             De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

9.             Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar gediskwalificeerd worden.

 

10.          De winnaar wint:

a)      één (1) exclusief Tearaway™ Unfolded Atoi Plushie; en

b)      één (1) Tearaway™ Unfolded Pen;

met een totale waarde van ongeveer EUR 20 ('eerste prijs').

 

11.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)      per aangetekende post, de eerste prijs aan de winnaar binnen twee (2) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

12.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

17.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

18.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6 en/of 9, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

20.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Tearaway™ Unfolded: Quiz-wedstrijd' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.