PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de 'SingStar™ Eierzoektocht'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             De 'SingStar™ Eierzoektocht'-wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Slowakije, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland ('deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').

 

2.             Je kunt vanaf 30-03-2015 om 11.00 uur Belgische tijd ('openingsdatum') tot en met 03-04-2015 om 17.30 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de SingStar®-website: http://www.singstar.com ('Website');

b)    zoek naar een aanwijzing om erachter te komen waar het ei verborgen is op de website;

c)     als je het ei hebt gevonden, noteer dan de code die op het ei staat ('Code'); en

d)    stuur een e-mail naar hq@singstar.com met als onderwerp 'Easter' en met daarin je volledige naam en de code.

 

5.             Elke deelnemer mag gedurende de wedstrijdperiode slechts één (1) keer per dag meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er worden vijf (5) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Iedere winnaar wordt door een elektronisch computerproces willekeurig gekozen uit de deelnemers die overeenkomstig artikel 4 hierboven de juiste code per e-mail hebben verzonden.

 

7.             De organisator brengt elke winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet elke winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres en geboortedatum verstrekken.

 

9.             Iedere winnaar ontvangt:

a)     één (1) SingStar™: Ultimate Party-game op disc voor PlayStation®3 of PlayStation®4;

b)    één (1) T-shirt van SingStar™;

c)     één (1) SingStar™-sleutelhanger; en

d)    één (1) pakje SingStar™-ballonnen,

met een totale waarde van ongeveer GBP 26,67 / EUR 37,39 / NZD 53,94 / CHF 39,87 ('prijs').

 

10.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen één (1) week na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar elke winnaar te versturen.

 

11.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

12.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

13.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

14.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

 

15.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

16.          Elke winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

17.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5 en/of 8, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

18.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

19.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'SingStar™ Easter Egg Hunt Competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

20.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

21.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

22.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.