PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de ‘Overwatch™ - Een dag in de schoenen van…’-wedstrijd

 

Algemene voorwaarden

 

1.             De ‘Overwatch™ - Een dag in de schoenen van…’-wedstrijd (de 'wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder die inwoner zijn van België of Nederland (de 'deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd (de 'deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 11.00 uur (Nederlandse zomertijd) op 6 juni 2016 (de 'openingsdatum') t/m 23.59 uur (Nederlandse zomertijd) op 12 juni 2016 (de 'sluitingsdatum') voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'. De wedstrijd zal bestaan uit zeven (7) verschillende uitdagingen (elk een “dagelijkse uitdaging”). Gedurende de wedstrijdperiode, die zeven (7) wedstrijddagen duurt (elk een “wedstrijddag”), zal er iedere dag om 11:00 uur (Nederlandse zomertijd) een dagelijkse vraag worden geplaatst. Iedere dagelijkse vraag moet de dag na de wedstrijddag waarop de vraag is geplaatst vóór 23:59 uur (Nederlandse zomertijd) zijn beantwoord ('sluitingstijd').

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Deelnemers dienen echter wel toegang te hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Overwatch™ voor PlayStation®4 (de 'game'). Deelnemers moeten echter wel een actief abonnement hebben op PlayStation®Plus gedurende de wedstrijdperiode.' Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)      ga naar het Nederlandstalige PlayStation-forum op http://community.eu.playstation.com/playstationeu ('forum');

c)      meld je aan bij je SEN-account;

d)      klik op het topic 'Wedstrijd - Overwatch™ - Een dag in de schoenen van…’' http://community.eu.playstation.com/t5/L/Wedstrijd-Overwatch-Een-dag-in-de-schoenen-van/m-p/24306504, waar de dagelijkse vraag voor de volgende wedstrijddag kan worden gevonden ('topic');

e)      ontwerp een originele afbeelding of screenshot (‘afbeelding’) en plaats een reactie door je afbeelding naar het topic te uploaden.  De afbeelding moet in .jpeg-indeling worden ingediend en mag niet groter zijn dan 1000 kilobyte.  Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun online-id voor SEN duidelijk leesbaar is in de ingediende afbeelding; en

f)       Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun bericht voldoet aan de richtlijnen voor de community (plaats met name geen dubbele berichten en start bestaande topics niet opnieuw) en aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

 

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van PSN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer per wedstrijddag meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) per wedstrijddag in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er zal op iedere wedstrijddag één (1) winnaar zijn, met in totaal maximaal zeven (7) winnaars (elk een “winnaar”). De winnaar wordt als volgt bepaald:

a)     de winnaar is de deelnemer met de één (1) hoogste score;

b)    in het geval van een gelijkspel krijgen de betreffende deelnemers één (1) tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen ('antwoord') en de winnaar wordt  geselecteerd uit de meest creatieve en originele antwoorden door een Most Valued PlayStationer 'MVP' (zoals gedefinieerd op het PlayStation-forum) en één (1) of meer medewerkers van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt iedere winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per privébericht (Private Message, 'PM') op het forum.

 

12.          Om de prijs op te eisen (zoals hierna gedefinieerd), moet iedere winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het PM van de organisator op gepaste wijze op het PM reageren en zijn of haar volledige naam, postadres en geboortedatum verstrekken. Het postadres dient overeen te stemmen met een eventueel ten tijde van de deelname verstrekt postadres, anders kan de winnaar gediskwalificeerd worden.

 

13.          Iedere winnaar wint één (1) prijs. Er zal een verschillende prijs zijn voor elke wedstrijddag. (Elk een ‘eerste prijs’), zoals hieronder in de tabel weergegeven:

 

Wedstrijddag

Eerste prijs

6 juni 2016

Een (1) Baby Winston Mini Figuur met een totale waarde van ongeveer EUR 5.

7 juni 2016

Een (1) Baby Winston Mini Figuur met een totale waarde van ongeveer EUR 5.

8 juni 2016

Een (1) Overwatch Badge Set met een totale waarde van ongeveer EUR 10.

9 juni 2016

Een (1) Baby Winston Mini Figuur met een totale waarde van ongeveer EUR 5.

10 juni 2016

Een (1) Baby Winston Mini Figuur met een totale waarde van ongeveer EUR 5.

11 juni 2016

Een (1) Overwatch metalen plaat met een totale waarde van ongeveer EUR 10.

12 juni 2016

Een (1) Baby Winston Mini Figuur met een totale waarde van ongeveer EUR 5.

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post , de eerste prijs aan iedere winnaar binnen twee (2) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

15.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

16.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

17.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

18.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

19.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

20.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van een winnaar.

 

21.          Iedere winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

22.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 9 en/of 12, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard

 

23.          Iedere winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

24.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van iedere winnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam iedere winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Overwatch™ - Een dag in de schoenen van…’-wedstrijd ' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

26.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.