PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden — Specifieke regels voor 'Horizon Zero Dawn™ fotografiewedstrijd'

 

1.            Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ('deelnemende landen') van 16 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Horizon Zero Dawn™ fotografiewedstrijd' ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf de 'openingsdatum' (zoals hieronder gedefinieerd) tot de ‘sluitingsdatum' (zoals hieronder gedefinieerd) zoals vermeld in de onderstaande tabel.  De periode van de openingsdatum tot en met de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdweek' en er is één (1) wedstrijd per week gedurende negen (9) achtereenvolgende weken ('wedstrijdweek').

 

'Wedstrijdweek'

'Openingsdatum'

'Sluitingsdatum

1

23 april 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

30 april 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

2

30 april 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

7 mei 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

3

7 mei 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

14 mei 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

4

14 mei 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

21 mei 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

5

21 mei 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

28 mei 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

6

28 mei 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

4 juni 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

7

4 juni 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

11 juni 2017 om 00:59 uur (Belgische tijd)

8

11 juni 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

17 juni 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

9

18 juni 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

24 juni 2017 om 10:00 uur (Belgische tijd)

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook, maar deelnemers dienen echter wel toegang te hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van Horizon Zero Dawn voor PlayStation®4 (‘game').  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdweek de volgende stappen uitvoeren: 

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN)'-account hebt (voorheen PlayStation®Network-account), een account aan via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    speel Horizon Zero Dawn™ op de PlayStation®4 en stop op het moment dat je een screenshot wilt maken;

c)     druk op ‘OPTIONS’;

d)    selecteer ‘Fotografie’;

e)     bewerk de screenshot met de Fotografietools tot je tevreden bent met het resultaat (let op: bewerken mag alleen met de Fotografietools);

f)     druk op 'X' om de gebruikersinterface te verbergen;

g)    druk op de SHARE-toets;

h)     selecteer ‘Screenshot opslaan' ('screenshot');

i)      kopieer je screenshot naar een USB-apparaat (voor meer details over hoe je dit kunt doen, raadpleeg je de website http://manuals.playstation.net/document/gb/ps4/share/screenshot.html) ; en

j)      e-mail je screenshot naar community@guerrilla-games.com met als onderwerp 'Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition' en je naam.

 

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN. (https://www.playstation.com/nl-nl/legal/).

 

6.             Iedere deelnemer mag meerdere inzendingen indienen, maar komt voor maar één (1) prijs in aanmerking (zoals hieronder gedefinieerd) tijdens de wedstrijdweek.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7.  De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden.  De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er wordt per wedstrijdweek één (1) winnaar gekozen, met in totaal negen (9) wedstrijdwinnaars (elk een 'winnaar'). De winnaar wordt gekozen door de volgende juryleden:

a)     Jan-Bart Van Beek — Studio Art Director bij Guerrilla Games;

b)    Jeroen Roding — Community Manager bij Guerrilla Games;

c)     Roderick van der Steen — Lighting Artist bij Guerrilla Games; en

d)    Evan Bronstein — moderator van Horizon Zero Dawn™ Subreddit,

die zelf niet mogen deelnemen aan de wedstrijd, op basis van de originaliteit en creativiteit van de screenshot. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

12.          Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren.

a)     Als de winnaar een inwoner van Portugal is en zestien (16) jaar of zeventien (17) jaar oud is, stuurt hij het e-mailadres van zijn ouder/voogd, zodat de organisator via e-mail om ouderlijke toestemming kan vragen voor zijn deelname aan de wedstrijd en de inontvangstname van de prijs kan regelen ('e-mail over ouderlijke toestemming'). Als de ouder/voogd van de winnaar niet binnen één (1) week na de datum van de e-mail over ouderlijke toestemming reageert of geen ouderlijke toestemming geeft voor zijn deelname aan de wedstrijd, kent de onafhankelijke jury de prijs toe aan de volgende winnende deelnemer; of

b)    als de winnaar achttien (18) jaar of ouder is, verstrekt hij zijn volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum.

 

13.          De winnaar krijgt één (1) afdruk van zijn screenshot op Radiant White papier van 720 gram in 38 x 21 cm (voor een PS4 PRO-screenshot) of 19 x 10 cm (voor een PS4-screenshot) ondertekend door het personeel van Guerrilla Games en met een totale waarde van ongeveer EUR 20 / GBP 17 / 536 CZK / AUD 28 / NZD 30 / SEK 190 / DKK 149 / NOK 183 / PLN 85 / RUB 1.240 ('eerste prijs').

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de eerste prijs binnen drie (3) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar per aangetekende post naar de winnaar te versturen.

 

15.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

16.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

17.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

18.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

19.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

20.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

21.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

22.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als deelnemers niet voldoen aan clausules 4, 5, 6, 7, 9 en/of 12, of meerdere accounts gebruiken om mee te doen, zullen ze worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt hun inzending ongeldig verklaard.

 

23.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

24.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'Horizon Zero Dawn™ Photo Mode Competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

25.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

26.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

27.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.