PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de 'Toekomst van gamen'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Toekomst van gamen'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 9:00 uur Belgische tijd op 01-04-2015 ('openingsdatum') tot en met 02-05-2015 om 00:59 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    klik op de koppeling van de 'Toekomst van gamen'-wedstrijd;

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Start om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk, geef antwoord op de tiebreakvraag ('tiebreakvraag', voer de unieke captcha-code in die verschijnt en klik op Verzenden; en

f)     voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is maar één (1) winnaar (de 'winnaar'). De winnaar wordt als volgt bepaald:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b)    de winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval van een gelijkspel, is de winnaar de deelnemer die de hoogste score heeft behaald en het juiste antwoord heeft gegeven op de tiebreakvraag;

c)     als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt; en

d)    in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft.

 

7.             De organisator brengt de winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

8.             Om de prijs (zoals hieronder gedefinieerd) op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de door hem of haar gekozen gast (die tevens achttien (18) jaar of ouder moet zijn) (de 'gast') doorgeven. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kan de / elke winnaar worden gediskwalificeerd.

 

9.             De winnaar wint de volgende 'eerste prijs':

a)      twee (2) kaartjes (één (1) kaartje voor de winnaar en één (1) kaartje voor zijn of haar gast) voor de E3 in het Los Angeles Convention Center, Los Angeles, VS, van 16-06-2015 t/m 18-06-2015 ('evenement');

b)      economy class retourvliegtickets voor de winnaar en zijn of haar gast vanuit het thuisland van de winnaar naar een vooraf bepaalde luchthaven in Los Angeles, VS, heen op 14-06-2015 en terug op 19-06-2015 (vluchten zijn mogelijk niet rechtstreeks);

c)      vijf (5) overnachtingen in een kamer met tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden in een hotel in West Hollywood met minimaal vier (4) sterren ('hotel');

d)      vervoer heen en terug van de luchthaven in Los Angeles naar het hotel op de data van de heen- en terugvlucht;

e)      GBP 50 (of het equivalent in de landelijke valuta van de winnaar, te bepalen op de dag dat het geld wordt overgemaakt naar de winnaar) voor vervoer heen en terug van het hotel naar het evenement op 16-06-2015 t/m 18-06-2015;

f)       water-jetpack-ervaring voor twee (2) in Los Angeles, VS;

g)      reisverzekering (onderhevig aan clausule 18 hieronder); en

h)      GBP 500 (of het equivalent in de landelijke valuta van de winnaar, te bepalen op de dag dat het geld wordt overgemaakt naar de winnaar) als zakgeld voor maaltijden, drankjes, fooien en vervoer (anders dan het vervoer dat hierboven specifiek wordt vermeld) voor de duur van de reis ('zakgeld').

 

10.          De uiteindelijke waarde van de eerste prijs is afhankelijk van het vervoer en de accommodatie. De waarde van de prijs (exclusief btw en vliegkosten) zal ongeveer het volgende bedragen:

a)     GBP 3880; en

b)    EUR 5518 / AUD 7669 / CZK 150.667 / DKK 41.122 / NZD 8055 / NOK 47.727 / PLN 22.870 / RUB 366.874 / SEK 50.196 / CHF 5878

De vliegkosten zijn van een aantal factoren afhankelijk, waaronder het land van vertrek en de datum van boeking, en zijn niet opgenomen in de hierboven vernoemde waarden van de prijs.

 

11.          Er wordt binnen twee (2) weken na de datum waarop de winnaar zijn of haar gegevens aan de organisator heeft bevestigd door een extern bureau ('bureau') contact met de winnaar opgenomen om de reis en andere prijsgerelateerde zaken te regelen. Het bureau kan contact opnemen met de winnaar om een gepast reisschema te bespreken (bijv. het gewenste vliegveld voor vertrek en de gewenste vluchttijden). Alle vluchten en hotelboekingen en het vervoer worden echter uitsluitend naar goeddunken van het bureau geregeld.

 

12.          De winnaar en zijn of haar gast dienen een gegevens- en prijsacceptatieformulier in te vullen en terug te sturen en een kopie van hun paspoort te overleggen aan het bureau, zodat het bureau de benodigde regelingen kan treffen. Op verzoek van het bureau verstrekt de winnaar bovendien andere persoonlijke gegevens (van zichzelf en zijn of haar gast) waar het bureau redelijkerwijs om zal vragen.

 

13.          De winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven en overige uitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, het vervoer vanaf het huis van de winnaar naar het vliegveld, en eventuele maaltijden en andere versnaperingen bovenop het zakgeld.

 

14.          De winnaar dient bij het inchecken de gegevens van een geldige creditcard of betaalkaart als borg te verstrekken aan het hotel.

 

15.          De winnaar en zijn of haar gast moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort met een verloopdatum van ten minste zes (6) maanden vanaf de datum van de retourvlucht.

 

16.          Eventueel vereiste reisvisa zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn of haar gast. De winnaar en zijn of haar gast dienen mogelijk de betreffende website te bezoeken en de vereiste gegevens in te vullen om toestemming te vragen om de VS binnen te mogen. De winnaar en zijn of haar gast mogen mogelijk de VS niet in zonder geldig visum (indien van toepassing).

 

17.          De winnaar en zijn of haar gast moeten ieder een kopie van hun door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto, zoals een paspoort of rijbewijs, meenemen om toegang te krijgen tot het evenement.

 

18.          Het bureau zorgt voorafgaand aan het vertrek voor een standaard reisverzekering (waarvan eventuele bestaande medische aandoeningen zijn uitgesloten) voor de winnaar en zijn of haar gast. De dekking van de reisverzekering is onderhevig aan beperkingen en de algemene voorwaarden van de verzekeraar. De winnaar en/of zijn of haar gast zijn verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten in verband met de verzekering van een bestaande medische aandoening en/of personen ouder dan 65 (indien van toepassing).

 

19.          Het bureau zal er redelijkerwijs alles aan doen om de prijs op de volgende manier te bezorgen bij de winnaar:

a)     per e-mail naar het e-mailadres zoals verstrekt door de winnaar: elektronische tickets of boekingsbevestigingen voor vluchten, evenement, vervoer, reisverzekering en hotel ('documenten'). De winnaar is verantwoordelijk voor het afdrukken van de hierboven genoemde documenten; en

b)    per overboeking naar een bankrekening zoals gespecificeerd door de winnaar of per cheque verstuurd per aangetekende post naar het postadres zoals verstrekt door de winnaar: het zakgeld,

binnen twee (2) weken vanaf het moment waarop alle overige gegevens zijn verstrekt aan het bureau door de winnaar zoals vereist.

 

20.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs.

 

21.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

22.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

23.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

24.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

25.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

26.          De winnaar en zijn of haar gast gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator de winnaar en zijn of haar gast tijdens het evenement kan filmen. Door dit evenement bij te wonen, geven de winnaar en zijn of haar gast de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

a)     hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnamen van hen te maken;

b)    deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ("materiaal") op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

c)     het materiaal geheel of gedeeltelijk eindeloos kosteloos wereldwijd te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten en/of services van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 

27.          De winnaar en zijn of haar gast stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 

28.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26 en 27 of meerdere accounts gebruikt om deel te nemen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

29.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

30.          De winnaar en zijn of haar gast dienen zich te houden aan eventuele toelatingseisen van het evenement. Enige weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens de winnaar.

 

31.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die een aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Future of Play Competition' opsturen naar: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

32.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

33.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

34.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.