PlayStation.com

Juridisch

 
 

Specifieke regels voor de wedstrijd 'Koop een PlayStation®Vita, test je kennis en win een PlayStation®4'

Algemene voorwaarden 

 

1.             Aan de wedstrijd 'Koop een PlayStation®Vita, test je kennis en win een PlayStation®4' ('wedstrijd') kunnen alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, deelnemen ('deelnemers').

 

  1. Je kunt van 28-10-2013 om 01.00 uur Belgische tijd ('openingsdatum') tot en met 04-01-2014 om 17.00 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'. Deelnemers moeten de PlayStation®Vita kopen zoals hieronder beschreven tussen 01.00 uur Nederlandse tijd op 28-10-2013 en 00.59 uur Nederlandse tijd op 01-01-2014 ('aanschafperiode').

 

3.             Deelnemers moeten tijdens de aanschafperiode een PlayStation®Vita-systeem kopen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)     koop een PlayStation®Vita-systeem online of in een winkel tijdens de aanschafperiode ('aangeschafte PlayStation®Vita');

b)    maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN')-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt, een account aan via je PlayStation®-systeem of online ophttp://eu.playstation.com/registration/;

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    als je je nog niet hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingmails op je SEN-account, pas je de instellingen van je SEN-account aan zodat je marketingmails kunt ontvangen;

e)     koppel je aangeschafte PlayStation®Vita aan je SEN-account uiterlijk vierentwintig (24) uur na het einde van de aanschafperiode;

f)     je ontvangt een e-mail van de organisator op het e-mailadres dat is gekoppeld aan je SEN-account binnen achtenveertig (48) uur nadat je je aangeschafte PlayStation®Vita hebt gekoppeld aan je SEN-account;

g)    klik op de link onder het kopje 'Win een PS4' van het e-mailbericht tijdens de wedstrijdperiode; en

h)     beantwoord de drie (3) meerkeuzevragen op de webpagina waar je naartoe wordt geleid tijdens de wedstrijdperiode. Dit doe je door:

                                      i.        op Start te klikken om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

                                     ii.        alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk te beantwoorden; en

                                    iii.        op Verzenden te klikken als je klaar bent om de tijd te stoppen.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN. 

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat de deelnemer vals heeft gespeeld met betrekking tot de wedstrijd.

 

7.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'), die als volgt wordt geselecteerd:

 

a)     elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('score') en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken ('tijd'). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    de winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval dat meer dan één deelnemer dezelfde hoogste score behaalt, is de winnaar de deelnemer met de hoogste score binnen de snelste tijd; en

c)     in het geval dat meer dan één deelnemer de hoogste score behaalt in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft.

 

8.             De organisator brengt de winnaars binnen veertien (14) dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte via het e-mailadres dat is gekoppeld aan de betreffende SEN-account.

 

9.             De winnaar wint een PlayStation®4-systeem ('prijs') met een waarde van ongeveer:

 

a)     GBP 349,99;

b)    EUR 399,99;

c)     AUD 539,95;

d)    NZD 649,95;

e)     CZK 10.999;

f)     RUB 18.999; en

g)    DKK 3199.

 

10.          Om zijn of haar prijs op te eisen, moet de winnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar naam, geboortedatum en postadres doorgeven.

 

11.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

12.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

13.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

14.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

15.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs voor de winnaar binnen dertig (30) dagen na acceptatie van de prijs door de winnaar per koerier te versturen naar het door de winnaar opgegeven postadres.

 

16.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

17.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

18.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Buy a PlayStation®Vita en test your knowledge to win a PlayStation®4' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

19.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

20.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

21.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

22.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.