PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Specifieke regels voor de '4 The Players'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, en het Verenigd Koninkrijk ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 4 The Players-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

2. Je kunt van 13.00 uur Nederlandse tijd op 01-11-2013 ('openingsdatum') tot en met 31-12-2013 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode  de volgende stappen uitvoeren:

a) Ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b) Klik op de koppeling voor de '4 The Players'-wedstrijd;

c) Voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d) Klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e) Beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk, voer de unieke CAPCHA-code in die verschijnt en klik op 'Verzenden' zodra je klaar bent om de tijd te stoppen; en

f) voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

           i.   bevestiging van e-mailadres;

           ii.   volledige naam;

           iii.   geboortedatum; en

           iv.   land van inwoning.

g) Deelnemers moeten ervoor zorgen dat zij zich houden aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com.

5. Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

6. Er is één (1) winnaar ('de winnaar'), die als volgt wordt geselecteerd:

a)  Elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen ('de score') en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken ('de tijd'). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b) De winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval dat meer dan één deelnemer dezelfde hoogste score behaalt, is de winnaar de deelnemer met de hoogste score binnen de snelste tijd; en

c) In het geval dat meer dan één deelnemer de hoogste score behaalt in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één winnaar overblijft.

7.  De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte.

8.  De winnaar wint een van de volgende items met een totale waarde van ongeveer AUD 4136,67 / GBP 2468,94 / EUR 2910 / CZK 74.345 / DKK 21.705 / NZD 4690,60 / NOK 23.670 / PLN 12.180 en RUB 127.360 (de prijs):

a)  één (1) PlayStation®4 en één (1) DUALSHOCK®4 draadloze controller;

b)  één (1) Sony Bravia-tv - KDL - 40W905A;

c)   één (1) PS®Vita (Wi-Fi + 3G);

d)  één (1) Xperia Z1-smartphone; en

e)  drie (3) PS4TM-games (KnackTM, Assassin's Creed® IV Black FlagTM en KillzoneTM: Shadow Fall).

9.  Om zijn of haar prijs op te eisen, moet de winnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar naam, geboortedatum en postadres doorgeven.

10. Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

11. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

12. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

13. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

14. De organisator onderneemt binnen redelijke stappen om de prijs voor de winnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar te versturen per aangetekende brief.

15. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

16. De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen. 

17. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop '4 The Players' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

18. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

19. De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

20. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hierom de algemene regels te bekijken.

21. De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

22. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.