PlayStation.com

Legal

 
 

SingStar-voucher met code ter promotie – Voorwaarden en bepalingen

december 2014

 

“Geldige verkooppunten”

SingStar Store, winkel PlayStation®3-systeem, winkel PlayStation®4-systeem en PlayStation® Store; niet geldig in alle andere winkels van PlayStation®-systemen en winkels in games

“Sluitdatum”

(i) 8 januari 2015 om 23.59 uur (BST) of (ii) zodra er 50.000 vouchers met code (zoals hieronder gedefinieerd) zijn toegekend, al naargelang wat eerder is

“Deelnemende landen”

Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Saudi-Arabië, Spanje, Tsjechië, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland

“Begindatum”

25 december 2014 om 00.01 uur (BST)

“Voucher met code”

Een voucher met code, die te gebruiken is tot de Verloopdatum voucher met code, die kan worden gebruikt voor de aankoop van het volgende, vooraf bepaalde nummer, zoals geselecteerd door de Promotor, bij een Geldig verkooppunt:

“Get the Party Started” van Pink, voor gebruik met SingStar op PlayStation®3 of PlayStation®4

“Verloopdatum voucher met code”

8 januari 2015 op 23.59 (BST)

 

1.             Dit aanbod van de voucher met code (“Aanbod”) mag worden gebruikt door inwoners van de Deelnemende landen die (i) hebben aangegeven marketingberichten per e-mail te willen ontvangen van de Promotor; en (ii) een e-mail van de Promotor hebben ontvangen, op het e-mailadres dat ze hebben opgegeven voor dergelijke marketingberichten, met daarin de voucher met code (“In aanmerking komende personen”).

 

2.             Dit Aanbod gaat in op de Begindatum en eindigt op de Sluitdatum. De periode vanaf de Begindatum tot en met de Sluitdatum wordt aangeduid als de “Promotieperiode.

 

3.             Op voorwaarde van beschikbaarheid komt elke In aanmerking komende persoon in aanmerking voor het ontvangen van in totaal één (1) voucher met code.

 

4.             Vouchers met code verlopen op de Verloopdatum voucher met code.

 

5.             Vouchers met code zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en op het gebruik zijn voorwaarden en bepalingen van toepassing. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. De waarde wordt niet uitgekeerd in geld. Vouchers met code worden niet vervangen bij verlies, schade of diefstal.

 

6.             Elke voucher met code mag slechts één keer worden ingelost. Per transactie mag er slechts één voucher met code worden gebruikt. Vouchers met code mogen niet samen met een andere promotie worden gebruikt.

 

7.             Internet vereist. In aanmerking komende personen zijn verantwoordelijk voor eventuele kosten voor internettoegang.

 

8.             De Promotor behoudt zich het recht voor om, als hij dit redelijk acht, personen die zich in strijd met de geest van deze voorwaarden en bepalingen gedragen het recht op het gebruik van het Aanbod te ontzeggen.

 

9.             De Promotor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet ontvangen of niet inlossen van de voucher met code door een In aanmerking komende persoon als gevolg van enige storing in het netwerk, de hardware of de software van de In aanmerking komende persoon of een derde partij.

 

10.          De Promotor behoudt zich het recht voor om op enig moment dit Aanbod aan te passen of te annuleren of deze voorwaarden en bepalingen bij te werken en/of te wijzigen, indien hij dit noodzakelijk acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

11.          In het geval van een geschil is de beslissing van de Promotor definitief en is er geen correspondentie of discussie over mogelijk.

 

12.          De “Promotor” is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

13.          Voor zover de geldende wet dit toestaat, moeten deze voorwaarden en bepalingen worden opgevat en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en wordt het contract tussen elke In aanmerking komende persoon en de Promotor geacht te zijn opgesteld en aangegaan in Engeland.