PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

SingStar - promotie voucher met code - algemene voorwaarden

Januari 2015

 

 

'Toepasselijke stores'               SingStar Store, PlayStation®3-systeemstore, PlayStation®4-systeemstore en PlayStation® Store, met uitzondering van alle andere PlayStation®-systeemstores en in-game aankopen.

 

'Sluitingsdatum'                       ofwel (i) 09-02-2015 om 00:59 uur CET; ofwel (ii) nadat 50.000 vouchers met code (zoals hieronder gedefinieerd) zijn ingelost

 

'Openingsdatum'                      27-01-2015 om 01:01 uur CET

 

'Voucher met code'                  Een voucher met code, die verloopt op de vervaldatum van de voucher met code, die kan worden gebruikt voor de aanschaf van het volgende vooraf vastgestelde en door de organisator geselecteerde nummer bij een toepasselijke store:

'Get the Party Started' van Pink, voor gebruik met SingStar op PlayStation®3 of PlayStation®4

 

'Vervaldatum van de                 09-02-2015 00:59 uur CET

voucher met code'

 

 

 

1.             De aanbieding van deze voucher met code ('Aanbieding') geldt voor personen die (i) hebben gekozen om e-mailmarketingberichten te ontvangen van de organisator; en (ii) van de organisator een e-mailbericht met de voucher met code hebben ontvangen op het e-mailadres dat ze hebben verstrekt toen ze aangaven dergelijke marketingberichten te willen ontvangen ('In aanmerking komende personen').

 

2.             Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'. 

 

3.             Een in aanmerking komende persoon komt afhankelijk van beschikbaarheid in aanmerking voor maximaal één (1) voucher met code om in te lossen.

 

4.             Vouchers met code vervallen op de vervaldatum van de voucher met code.

 

5.             Vouchers met code zijn onderhevig aan beschikbaarheid en de algemene gebruiksvoorwaarden.  Klik hier voor meer informatie. Slechts één voucher met code kan worden gebruikt in één enkele transactie. Vouchers met code kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties.  Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.  Vouchers met code worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

 

6.             Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

7.             De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

8.             De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt de voucher met code te ontvangen of in te lossen. 

 

9.             De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

10.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

11.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

12.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke in aanmerking komende persoon en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.