PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'Shadow of the Colossus Fan Art Competition'-wedstrijd

 

 

1.             De 'Shadow of the Colossus Fan Art Competition'-wedstrijd ('wedstrijd') is beschikbaar voor alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, vertegenwoordigers, contractmedewerkers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de Wedstrijd (“deelnemers). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.              Deelnemers tussen twaalf (12) en zeventien (17) jaar moeten schriftelijke toestemming hebben van een ouder of voogd om aan de wedstrijd deel te nemen en om hun prijs op te eisen (zoals hieronder gedefinieerd).

 

3.             Je kunt van 9:00 uur Belgische tijd op 24-01-2018 ('openingsdatum') tot en met 22-02-2018 om 00:59 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

5.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren: 

a)       Ontwerp een originele afbeelding met een Shadow of the Colossus-thema. Deze afbeelding moet 210 mm breed en 280 mm lang zijn, en een resolutie hebben van 300 dpi;

b)    Deelnemers kunnen een foto bewerken door:

(i) ontwerpsoftware op hun computer te gebruiken; of

(Ii) andere methoden en materialen te gebruiken;

c)     Zodra de afbeelding is voltooid, moeten deelnemers een digitale kopie van de voltooide afbeelding opslaan (elk een 'afbeelding');

d)    Zich aanmelden bij hun Twitter-account (als ze nog geen Twitter-account hebben, kunnen ze er gratis een maken via https://twitter.com/signup);

e)     Een tweet maken via hun Twitter-account met de hashtag #ColossusArt ('tweet');

f)     De afbeelding naar de tweet uploaden;

g)    De tweet posten.

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking. 

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7.  De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

a)     pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)    grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)     kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)    inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)     gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)    spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator. Dit omvat maar is niet beperkt tot het opnemen van de afbeelding in de eerste prijs, die de organisator en/of derden geheel naar eigen goeddunken kunnen verspreiden en/of commercialiseren.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden.  De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er worden vijftig (50) winnaars gekozen (elk een 'winnaar').  Elke winnaar wordt gekozen uit de meest originele en creatieve afbeeldingen door een onafhankelijke jury die zelf niet mag deelnemen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

 

11.          De organisator brengt elke winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum per privébericht ('PM') op Twitter van de uitslag op de hoogte.

 

12.          Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet elke winnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van het privébericht van de organisator op gepaste wijze op het privébericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, postadres, e-mailadres, geboortedatum en zijn of haar reden(en) om de afbeelding te maken verstrekken.  Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kan elke winnaar worden gediskwalificeerd.

 

13.           Elke winnaar krijgt: één (1) Shadow of the Colossus Fan Art-boek met een geschatte totale waarde van 62 Britse pond ('prijs').

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs voor elke winnaar; en

b)    binnen zes (6) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

15.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

16.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

17.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

18.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

19.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

20.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

21.          Elke winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

22.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7, 9 en/of 12, of meerdere accounts en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

23.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

24.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken.  De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'Shadow of the Colossus Fan Art Competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

25.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

26.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment UK Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

 

Twitter Notice:

 

Informatie over de deelname en het winnen van prijzen maken deel uit van het wedstrijdreglement.  Deelname aan de wedstrijd houdt in dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en de Twitter-regels (beschikbaar op http://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules).