PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Specifieke regels voor de 'PlayStation®Plus Loot Drop eSports Edition'-wedstrijd

 

Algemene voorwaarden

 

1.            Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd 'PlayStation®Plus Loot Drop eSports Edition'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

 

2.            Je kunt van 15:00 uur Belgische tijd op 5-12-2016 ('openingsdatum') tot en met 1-2-2017 om 00:59 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.            Er zijn geen extra kosten verbonden aan de deelname en er is ook geen aankoop nodig voor de wedstrijd, maar deelnemers moeten wel een actief abonnement hebben op PlayStation®Plus gedurende de wedstrijdperiode. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden. In geval van een conflict of tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de algemene regels, hebben deze voorwaarden voorrang.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)    maak, als je nog geen Sony Entertainment Network-account ('SEN'-account) hebt (voorheen PlayStation®Network-account), een gratis account aan via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/

c)     meld je aan bij je Sony Entertainment Network-account ('SEN-account');

d)    klik op de koppeling voor de "PlayStation®Plus Loot Drop: eSports Edition”-wedstrijd om naar de wedstrijdpagina te gaan;

e)     klik op Start om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

f)     beantwoord alle meerkeuzevragen, geef antwoord op de tiebreakvraag ('tiebreakvraag'), voer de unieke captcha-code in die verschijnt en klik op 'Verzenden'; en

g)    voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN. (http://eu.playstation.com/legal/).

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Er is één (1) winnaar ('winnaar'). De winnaars worden als volgt bepaald:

a)         elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b)         de winnaars zijn de deelnemers met de hoogste scores. In het geval van een gelijkspel zijn de winnaars de deelnemers die de hoogste score hebben behaald en het juiste antwoord hebben gegeven op de tiebreakvraag;

c)         als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt;

d)         in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaars te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft.

 

8.             De organisator brengt de winnaars binnen vier (4) weken na de sluitingsdatum per e-mail naar de aan de SEN-accounts van de winnaars gekoppelde e-mailadressen van de uitslag op de hoogte.

 

9.             Om de eerste prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moeten de winnaars binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en hun volledige naam, postadres, geboortedatum en telefoonnummer verstrekken. Het correspondentie-adres moet overeenkomen met het correspondentie-adres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kan de winnaar worden gediskwalificeerd.

 

10.          De winnaar wint de volgende 'eerste prijs':

a)             Eén (1) PlayStation 4 Pro-systeem van 1 TB

b)            Eén (1) Razer™ Raiju-gamecontroller

c)             Eén (1) Nacon™ Revolution Pro-controller

d)         Eén (1) Sony 4K HDR-tv

e)         Eén (1) PlayStation Camera

f)          Eén (1) Platinum draadloze headset

g)         Eén (1) PlayStation®Store-tegoed van 100 GBP (160 AUD / 170 NZD / 3000 CZK / 1000 NOK / 8000 RUB / 500 PLN / 100 EUR / 100 CHF / 800 DKK/) in de vorm van een tegoedboncode die vóór [30-1-2018] moet worden ingewisseld in de PlayStation®Store,

h)         Eén (1) Thrustmaster® T300RS-set met stuur en pedalen

Met een totale waarde van ongeveer 2339,64 EUR / 21694,62 NOK / 2000,00 GBP / 9980,17 PLN / 160000,00 RUB / 2555,42 CHF / 63224,99 CZK / 17405,30 DKK / 3375,97 AUD / 3606,84 NZD ('Eerste prijs').

 

11.          De organisator zal er redelijkerwijs alles aan doen om de eerste prijs per aangetekende post te bezorgen bij de winnaar; binnen vier (4) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

 

12.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs.

 

13.          Tegoedboncodes zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor tegoedboncodes geldt een vervaldatum die tegelijk met de tegoedboncode wordt verzonden.

 

14.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

15.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

16.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

17.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

18.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

19.          De winnaars gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7 en 9, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

 

21.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

22.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'PlayStation®Plus Loot Drop: eSports Edition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

23.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

24.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

25.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.