PlayStation.com

Legal

 
 

SEN en PSN Privacybeleid

Sony Interactive Entertainment Europe Limited en Sony Network Entertainment Europe Limited (hierna "wij" of "ons") verzamelen persoonlijke informatie over u als u verbinding maakt met het Sony Network Entertainment ("SEN") of hiermee verbonden diensten, of deze diensten gebruikt, met inbegrip van, maar zich niet beperkend tot het "PSN", de PlayStation®Store, de webwinkel van SEN, spel-, film-, muziek- en andere diensten en virtuele community's. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij deze informatie verzamelen en bewaren, hoe we deze informatie gebruiken en hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

 

I/ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

1. Belangrijke mededeling over het bewaken van het netwerk
2. Wat voor soort informatie verzamelen wij?
3. Wat doen we met uw informatie?
4. Met wie delen we uw informatie?
5. Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

II/ HET OPENBAAR DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

1. Informatie die altijd publiekelijk beschikbaar is: uw profielinformatie
2. Informatie die u verkiest te delen
3. 3. Het gebruik door ons van de door u publiekelijk gedeelde informatie

III/ KINDEREN EN OUDERLIJK TOEZICHT
IV/ RECLAME EN COMMUNICATIEVOORKEUREN
V/ COOKIES EN WEBBAKENS
VI/ VEILIGHEID
VII/ VERZOEK OM TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
VIII/ WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

I/ ALGEMENE INFORMATIE OVER DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

1. Belangrijke mededeling over het bewaken van het netwerk
We kunnen niet het hele SEN controleren en verplichten ons ook niet om dat te doen. We behouden ons echter het recht voor om naar eigen goeddunken uw online activiteiten en communicatie op het SEN te controleren en vast te leggen en enigerlei inhoud naar eigen goeddunken te verwijderen en/of te wissen van het SEN zonder verdere kennisgeving aan u en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat we dat mogen doen. Wij kunnen alle informatie die op deze manier wordt verzameld, inclusief stemopnames en tekstcommunicatie, de tijd en locatie van uw activiteiten en uw PSN Online-id, geregistreerde accountgegevens en IP-adres gebruiken om de SEN servicevoorwaarden te handhaven, te voldoen aan de wet en om onze rechten en die van onze licentiegevers, gebruikers en anderen en de persoonlijke veiligheid van onze medewerkers, gebruikers en anderen te beschermen. Deze informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan de politie of andere autoriteiten. Door dit privacybeleid of de SEN servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst te accepteren, gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord.

2. Wat voor soort informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen informatie wanneer u een SEN-account aanmaakt, zich erbij aanmeldt of gebruikmaakt van onze andere sites en services.

 • Informatie die u aan ons verstrekt

Registratie-informatie: wanneer u een SEN-account aanmaakt, verzamelen wij informatie zoals uw naam, geboortedatum en e-mailadres, land, postcode, wachtwoord en geslacht.

Uw betalingsinformatie: dit is de informatie die u verstrekt als u geld voor uw SEN-portemonnee aanschaft of andere betalingen met gebruik van een creditcard verricht via het SEN. We slaan de gegevens van uw creditcard op - met uitzondering van het 3- of 4-cijferige beveiligingsgetal - voor toekomstig gebruik, tenzij u dit via de beheerzone van uw SEN-account verwijdert. Wij houden een betalingsoverzicht bij van de stortingen in uw SEN-portemonnee en de aankopen die u doet via het SEN.

Contactinformatie: indien u contact opneemt met onze klantenservice, kunnen we de informatie over de communicatie bewaren, waaronder uw naam, uw contactgegevens en we kunnen de telefoongesprekken opnemen.

Ook ontvangen wij de informatie die u verstrekt wanneer u deelneemt aan marktonderzoeken, wedstrijden en promotionele activiteiten.

 • Informatie die we krijgen door uw gebruik van het SEN, producten en services

Telkens als u zich aanmeldt bij of het SEN gebruikt, kunnen we automatisch informatie verzamelen zonder u daarvan op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld:

 • Uw PSN Online-id
 • Uw IP-adres en het MAC-adres van het apparaat (de unieke nummers die het netwerk en het apparaat dat u gebruikt identificeren) en de datum en het tijdstip van aanmelding;
 • Uw huidige en recente locaties, mits u ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Informatie over het apparaat dat u gebruikt en hoe u dit gebruikt, zoals model- en serienummer, apparaatinstellingen (o.a. voor foto's, ouderlijk toezicht en remote-play);
 • Informatie over de wijze waarop u het SEN gebruikt, bijvoorbeeld welke games of muziek u speelt, de content die u bekijkt, deelt of downloadt, welke services u gebruikt en voor hoe lang, inclusief hoe vaak u chatservices, forums en andere communicatieservices gebruikt;
 • Uw spelersprofiel, game matching, geüploade scores en klassementen, uw vrienden- en blokkeerlijsten en vermelding op vrienden- en blokkeerlijsten van andere gebruikers.

3. Wat doen we met uw informatie?
Wij gebruiken uw informatie om het SEN te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Wij kunnen uw persoonlijke informatie, afhankelijk van de geldende wetgeving, bewaren, gebruiken en openbaar maken, zoals hierna beschreven:

 • Om uw account te beheren, uw aankopen te verwerken en om kredietcontroles uit te voeren; we zullen uw betalingsgegevens aan banken en andere relevante derden ter beschikking stellen om uw aankopen volledig te verwerken en betaling te garanderen;
 • Om de services die we u bieden te personaliseren (zo kunnen we bijvoorbeeld uw IP-adres gebruiken om voor uw regio relevante content te tonen of aan de hand van uw aankoopgeschiedenis producten en services aanbevelen waarvan wij menen dat ze voor u interessant kunnen zijn);
 • Om u belangrijke informatie toe te sturen, zoals communicatie over uw aankopen, uw wachtwoord of het resetten van uw toegangscode, veranderingen aan de SEN servicevoorwaarden of dit beleid. Omdat dit belangrijke informatie is, zullen wij u deze toesturen ook als u geen opt-in toestemming gegeven hebt voor marketing-e-mails;
 • Voor promoties en om marketinginformatie toe te sturen en advertenties aan te bieden op onze netwerksites en sites van derden, welke aan de hand van uw informatie mogelijk gericht en gepersonaliseerd kunnen zijn;
 • Voor klantenservice en assistentieservices waar u om verzocht hebt;
 • Om bestaande producten en services te verbeteren, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de indeling bij het bedienen, het verhelpen van bugs en fouten en om nieuwe producten en services te ontwikkelen;
 • Om statistieken over onze gebruikers en hun gebruik van onze producten en services bij te houden; en
 • Om de SEN servicevoorwaarden en enigerlei reglementen of gedragscodes die van toepassing zijn op uw gebruik van het SEN af te dwingen evenals voor zaken als accountantsonderzoek, administratieve verantwoording en juridische doeleinden.
 • We kunnen de informatie die we over u en anderen verzamelen, combineren en deze analyseren om een beter begrip te krijgen van onze consumenten en hun demografie, hun transacties en gedrag met betrekking tot al onze producten en diensten. Wij gebruiken deze analyse voor de bovenstaande doeleinden.

4. Met wie delen we uw informatie?
We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verhuren of verkopen. Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen wij zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet openbaar maken aan derden.

Andere Sony-bedrijven: uw informatie zal beschikbaar zijn voor andere bedrijven van de Sony-groep, die deze informatie nodig hebben om uw services te leveren via of met betrekking tot het SEN.

Andere websites, games en services: we staan mogelijk toe dat u uw SEN-account gebruikt om toegang te krijgen tot game- en applicatieservices van derden en om u aan te melden bij andere applicaties en websites die geen deel uitmaken van de Sony-groep, zoals uitgevers van games, sociale netwerk- en gameconsolidatiesites. Wij kunnen deze derden mogelijk toegang verstrekken tot een gedeelte van uw SEN-accountgegevens (zoals uw PSN Online-id, land, geslacht,leeftijd en uw vriendenlijst en geblokkeerde personen) zodat zij hun services en websites kunnen aanbieden en verbeteren. Wanneer u zich met uw SEN-account aanmeldt bij deze services van derden, verstrekt u ons uw gegevens en bevestigen wij uw identiteit aan de derde partij maar zullen wij nooit uw wachtwoord of toegangscode delen. Deze derde partijen dienen u in te lichten over hoe zij uw informatie voor enigerlei andere doeleinden gebruiken en waar verplicht door de wet vooraf om uw toestemming te vragen. Wij raden u aan hun privacybeleid/-mededelingen goed door te lezen alvorens u van enige service of website gebruikmaakt die door hen wordt geleverd. Door uzelf met de gegevens van uw SEN-account bij websites of online services van derden aan te melden, bevestigt u dat we uw accountgegevens op deze manier mogen delen.

Serviceproviders: uw informatie is beschikbaar voor bedrijven die ons helpen het SEN te leveren of andere online services die rechtstreeks via uw Sony-apparaat worden geleverd en voor bedrijven die uw betalingen voor ons verwerken. Wij kunnen dergelijke bedrijven mogelijk toestaan voor eigen gebruik statistische gegevens te genereren, bewaren en te combineren over hoe hun services gebruikt worden.

Bedrijfsoverdracht: tijdens overnamebesprekingen betreffende ons bedrijf als geheel of delen van ons bedrijf, wordt uw informatie mogelijk aan derden beschikbaar gesteld en als onderdeel van de overname overgedragen.

Rechtshandhaving: wij en onze serviceproviders kunnen alle mogelijke informatie over u bewaren, gebruiken en/of openbaar maken aan de politie of andere bevoegde instanties, voor zover dit volgens de wet, regelgeving of verordeningen verplicht is of is toegestaan, om klachten van of over u te onderzoeken of om ons of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale, criminele of schadelijke activiteiten.

5. Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw informatie wordt uitsluitend voor de in dit privacybeleid opgenomen doeleinden verwerkt, opgeslagen en doorgestuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals de Verenigde Staten, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. De informatie wordt verwerkt door personen gevestigd buiten de EER en andere gebruikers in die landen kunnen inzage hebben. Het is mogelijk dat de wetten in deze landen op het gebied van gegevensbescherming niet dezelfde mate van bescherming bieden als die in de EER en het is mogelijk dat u in deze gebieden minder wettelijke rechten hebt met betrekking tot uw gegevens. Maak als u liever niet wilt dat deze gegevens worden doorgegeven, geen gebruik van het SEN.

II/ HET OPENBAAR DELEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Indien u het SEN gebruikt, zijn bepaalde delen van uw informatie publiekelijk beschikbaar.

1. Informatie die altijd publiekelijk beschikbaar is: uw profielinformatie
PSN Online-id: als u een master- of sub-account registreert, kunt u een PSN Online-id kiezen. Wanneer u PSN gebruikt, is uw PSN Online-id uw openbare nickname en kan door alle SEN-gebruikers gezien worden. Andere gebruikers, bijvoorbeeld mensen die u online ontmoet of waar u online games mee speelt, kunnen uw PSN Online-id gebruiken om u berichten te sturen of om met u te chatten. Indien u andere gebruikers als uw "vrienden" accepteert binnen het SEN, dan kunnen zij te allen tijde zien wat u binnen het SEN doet. Uw PSN Online-id, uw "Informatie over mij"-omschrijving, uw avatar, land, taal en spelscores en statistieken kunnen in het SEN of op onze of aan derden gerelateerde websites worden weergegeven.

Naam: wanneer u een SEN-account aanmaakt of zich aanmeldt bij een account met uw PlayStation®4, dan kunt u kiezen tussen het tonen van uw naam of uw PSN Online-id. Indien u ervoor kiest om uw naam te tonen, dan zal deze informatie op dezelfde wijze als hierboven beschreven voor het PSN Online-id beschikbaar zijn. U kunt bepalen welke "Vrienden" uw naam kunnen zien en of "Vrienden van vrienden" dit kunnen, In bepaalde situaties nemen wij aan dat u wilt dat uw naam getoond wordt (bijvoorbeeld bij een nieuwe "Vriend" die uw vriendverzoek accepteert, dat u via de officiële PlayStation-app verzonden hebt. U dient uw instellingen te wijzigen indien u liever het PSN Online-id wilt tonen, Bedenk wel dat iedereen die uw naam kan zien, deze met anderen kan delen, bijvoorbeeld door een gameplayvideo te delen waaraan u meedoet (zie hierna).

Profielfoto: wanneer u een SEN-account aanmaakt op een PS4™-systeem, dan kunt u een profielfoto naar uw SEN-account uploaden, waarna deze openbaar zal zijn.

Andere afbeeldingen: indien uw apparaat een camera heeft kunt u mogelijk afbeeldingen van uzelf en anderen uploaden of streamen.

Sommige apparaten maken het mogelijk voor gebruikers om online activiteiten zoals gameplay op te nemen, te streamen en te uploaden en derhalve kan deze informatie zonder uw medeweten buiten het SEN verspreid worden, wat betekent dat zowel u als wij daar geen controle over hebben.

Vermijd het delen van contactgegevens op SEN.

2. Informatie die u verkiest te delen
U bent verantwoordelijk voor alle content die u op het SEN plaatst, en deze content zal toegankelijk zijn voor anderen.

De PS4™ heeft bepaalde specifieke functies:

"SHARE"-toets: met deze toets op uw apparaat kunt u, of de gebruiker met wie u online speelt uw gameplay streamen, of een gameplayvideo of schermfoto's uploaden naar websites van derden of naar het publiek. Uw persoonlijke informatie (waaronder uw PSN Online-id, naam en profielfoto), tekst- en stemchat kunnen meegenomen worden en naar het Internet geüpload worden.

Uw activiteitenfeed: u kunt ervoor kiezen om informatie te delen over de activiteiten van uw SEN-account, zoals uw aankopen, verdiende trofeeën en geüploade of bekeken content. Deze informatie is via activiteitenfeeds door SEN-gebruikers te bekijken.

U beslist: wij stellen privacy-instellingen voor uw activiteitenfeed ter beschikking die u bij het aanmaken van uw account of via uw accountbeheerzone kunt instellen.

Wij raden u aan zorgvuldig te overwegen met wie u uw informatie wilt delen.

3. Het gebruik door ons van de door u publiekelijk gedeelde informatie
Wij en onze partners gebruiken de door u via onze producten en services publiekelijk gedeelde content mogelijk voor commerciële en promotionele doeleinden. Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar onze gebruiksvoorwaarden voor software en SEN servicevoorwaarden.

III/ KINDEREN EN OUDERLIJK TOEZICHT

U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om een SEN-account aan te kunnen maken. Indien u echter een ouder of voogd bent, kunt u onder uw eigen SEN-account maximaal 6 sub-accounts openen voor uw kinderen (7 t/m 17 jaar) voor toegang tot het SEN en een aantal services ervan.

Afhankelijk van de geregistreerde leeftijd van het sub-account en van de plaatselijke wetten, sturen wij u mogelijk een e-mail om uw toestemming voor de registratie van het kind en het gebruik van de persoonlijke gegevens van het kind zoals uiteengezet in dit privacybeleid te bevestigen. U kunt mogelijk toegang krijgen tot bepaalde informatie over het gebruik van uw sub-accounts, waaronder gegevens over transacties en communicaties via het sub-account, en u dient dit aan de gebruikers van uw sub-accounts uit te leggen.

U kunt uw ouderlijk toezicht gebruiken om het gebruik van het SEN door uw sub-accounts aan te passen (bijv. om te voorkomen dat ze online kunnen chatten). Zie https://eu.playstation.com/parents voor nadere informatie.

U moet te allen tijde toezicht houden op het gebruik van Sony-apparaten en het SEN door uw kinderen.

IV/ RECLAME EN COMMUNICATIEVOORKEUREN
Gebaseerd op de informatie in uw profiel en uw gebruik van onze producten en services, richten en personaliseren wij onze marketinguitingen welke we tonen op onze websites en services evenals op die van derden.

1. Reclame tonen
We kunnen de informatie die we over u verzamelen gebruiken om onze online winkels, services, content, aanbevelingen, marketing en reclame persoonlijker te maken. U kunt dit merken als u onze producten en services gebruikt, als we u marketingcommunicaties sturen of als u onze websites bezoekt of websites van derde partijen met daarop content, aanbevelingen of reclame van ons (U ziet bijvoorbeeld een reclame voor een product dat u onlangs hebt bekeken via een van onze websites of services).

2. Uw gegevens en communicatievoorkeuren controleren
U kunt in de accountbeheerzone van uw SEN-account uw persoonlijke informatie bekijken en wijzigen, zoals factuur- en accountgegevens, privacy-instellingen en voorkeuren voor online veiligheid en gegevens delen.

Uw opties met betrekking tot reclame-uitingen:

 • Indien u niet langer e-mails wenst te ontvangen (opt-out) met informatie over onze producten en services, kunt u dit als volgt doen:
  • via uw SEN-accountbeheerzone; of
  • door de instructies te volgen en/of de link "Afmelden" te gebruiken in onze marketing-e-mails.
  We proberen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in elk geval binnen 28 dagen, te verwerken. Let wel, zelfs als u voor opt-out kiest met betrekking tot onze marketing-e-mails, zullen we u nog steeds belangrijke e-mails sturen.
 • Indien u voor opt-out kiest met betrekking tot ons gebruik van uw e-mailadres om advertenties te personaliseren op sociale netwerksites, kunt u ons dit laten weten op onze opt-outpagina:
  https://ps.software.eu.playstation.com/opt-out/

V/ COOKIES EN WEBBAKENS

We kunnen mogelijk
informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites, services, e-mails en reclame-uitingen door gebruik van cookies, webbakens en soortgelijke technologie. Door de SEN servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst en het privacybeleid te accepteren, gaat u akkoord met deze verwerking zoals hierna beschreven.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij (of onze externe partners) op uw apparaat opslaan of benaderen wanneer u onze websites, services, e-mails en reclame-uitingen ontvangt. Over het algemeen bevatten deze een uniek getalmerk dat door ons (of onze externe partners) toegewezen is. Hierdoor kunt u herkend worden en kunnen uw voorkeuren en gedrag worden geregistreerd.

Wat voor soorten cookies gebruiken we?

"Sessie-id"-cookies

Met deze cookies kunnen uw handelingen worden gekoppeld zodat de website juist wordt weergegeven en om de services te bieden die u vraagt. Deze cookies zijn alleen actief zolang u op de website bent en blijven niet op uw apparaat achter als de browsersessie wordt afgesloten.

"Browse-ervaring"-cookies

Met deze cookies kunnen wij niet-identificerende gebruikersvoorkeuren opslaan, zoals uw taal, land en leeftijd, en ze worden gebruikt om de browse-ervaring te verbeteren en passende content weer te geven. Sommige van deze cookies blijven aanwezig voor de duur van de sessie, terwijl andere (zoals taalvoorkeuren) op uw apparaat aanwezig blijven om ervoor te zorgen dat dezelfde voorkeuren worden weergegeven als u onze sites opnieuw bezoekt.

"Webanalyse"-cookies

Met deze cookies kunnen we anoniem gegevens opslaan over de manier waarop gebruikers omgaan met onze websites, services, e-mails en reclame-uitingen zodat we een beter inzicht kunnen krijgen in hoe ze gebruikt worden en om ze te verbeteren.Deze cookies blijven op uw apparaat aanwezig als de sessie is afgesloten.

"Eenmalige aanmelding"-cookies

Als u zich aanmeldt voor uw SEN-account, gebruiken we een cookie om u in staat te stellen zonder u opnieuw aan te melden andere verwante sites te bezoeken die worden uitgevoerd door of namens Sony Network Entertainment Europe Limited en bedrijven uit de Sony-groep. Wanneer u nog een keer naar één van deze verwante sites van het SEN gaat, wordt u automatisch aangemeld. Deze cookie vervalt 60 dagen na uw eerste aanmelding bij een van de verwante sites van het SEN. Als u uw apparaat deelt met andere gebruikers of als u niet automatisch wilt worden aangemeld, adviseren wij u om uzelf af te melden na elk bezoek aan een van verwante sites van het SEN.

"Sociale plug-in"-cookies

Als u bent aangemeld voor een sociale netwerksite, zoals Facebook, kan deze een cookie op uw apparaat hebben geplaatst dat herkent als u content bekijkt op onze sites. Deze cookies stellen u in staat content te delen op verschillende sociale media via het gebruik van deelinstellingen.

"Personalisatie" of "targeting" cookies

Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen en uw gedrag op te slaan tijdens uw interactie met onze websites, services, e-mails en reclame-uitingen. Wij en onze externe partners gebruiken deze informatie om doelgerichte of gepersonaliseerde content en reclame-uitingen aan u toe te sturen of te tonen en om te bepalen hoe vaak een bepaalde reclame-uiting getoond wordt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld adverteren met relevante producten, gebaseerd op wat u eerder bekeken hebt, waar u naar gezocht hebt of waar u op geklikt hebt tijdens een interactie met onze websites, services, e-mails of reclame-uitingen.

Hoe opt-out ik bij cookies?

Over het algemeen kunt u in de instellingen van uw browser bepalen hoe cookies op uw apparaat opgeslagen worden en toegankelijk zijn. Raadpleeg hiervoor de Helpfunctie van uw browser. Cookies verbeteren de bruikbaarheid en processen van de site, dus als u ze uitschakelt, werkt de website mogelijk niet zoals verwacht en hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde functies.

Sommige van onze websites, services en apparaten bieden specifieke opt-outinstellingen voor niet-essentiële cookies.

Daarnaast kunt u in sommige gebieden voor opt-out kiezen inzake gebruik van externe cookies met betrekking tot gedragsregistratie of gericht adverteren voor bepaalde advertentienetwerken van derden, welke wij gebruiken via opt-out sites van de marketingindustrie (in Europa bijvoorbeeld: www.YourOnlineChoices.eu).

Webbakens

Webbakens, ook wel pixeltags, clear gif-technologie of actietags genoemd, kunnen op onze websites en in onze communicatie gebruikt worden. Wij (en andere externe partners) gebruiken deze technologie om te bepalen of gebruikers onze e-mails geopend hebben of op een website of in een e-mail op bepaalde belangrijke elementen (zoals een link of afbeelding) geklikt hebben. Wij gebruiken deze informatie om onze content, services en communicatie te optimaliseren. Zo kunnen wij deze informatie gebruiken om te bepalen wanneer en hoe vaak wij u uitingen met betrekking tot marketing toesturen en om te bepalen welke content wij aan u tonen.

Bepaalde e-mailprogramma's en webbrowsers kunnen eveneens ingesteld worden om niet automatisch afbeeldingen te downloaden en dit zal eveneens verhinderen dat het webbaken kan functioneren (totdat u besluit de afbeelding te downloaden). Sommige webbakens gebruiken cookies en in een dergelijk geval kunt u deze eveneens uitschakelen door cookies uit te zetten (zie hierboven).

VI/ VEILIGHEID
Wij nemen de juiste technische en organisatorische stappen om onbevoegde toegang tot of bekendmaking van uw informatie te minimaliseren. Wij kunnen echter niet garanderen dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie kunnen elimineren. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord of toegangscode om zodoende onbevoegde toegang tot en gebruik van uw SEN-account en eventuele betalingsgegevens die u voor uw account hebt opgeslagen te voorkomen. Wij verzoeken u nimmer uw wachtwoord of toegangscode aan iemand bekend te maken en om tevens nimmer hetzelfde wachtwoord gebruiken dat u gebruikt voor andere online websites en services. Vergeet niet "Automatisch aanmelden" UIT te zetten voordat u iemand anders uw SEN-account laat gebruiken of u uw PSP™ (PlayStation®Portable), PlayStation®3 of PlayStation®Vita computer entertainment systeem, pc, BRAVIA® televisie of Blu-ray™ Disc-speler aan iemand anders geeft, en dat betekent ook als u het systeem terugbrengt naar de winkel of ter reparatie inlevert.

Indien u een PS4™-systeem gebruikt, zal dit u automatisch aanmelden zodra uw account aangemaakt is. Dit betekent dat zodra u het PS4™-systeem aanzet, u automatisch aangemeld wordt. Als u een apparaat deelt, raden wij u aan in uw accountbeheerzone een toegangscode in te stellen om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

VII/ VERZOEK OM TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
Als u toegang wilt hebben tot de informatie die wij over u bezitten, vragen wij u daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen en zich te legitimeren met uw legitimatiebewijs; daarnaast brengen wij daarvoor mogelijk een vergoeding in rekening, afhankelijk van de geldende wetgeving. Schrijf naar: Legal and Business Affaires/Subject Access Request, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

VIII/ WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Ga naar www.eu.playstation.com/legal of www.sonyentertainmentnetwork.com om de huidige versie van het privacybeleid af te drukken. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

U wordt op de hoogte gesteld van wezenlijke wijzigingen door een bericht als u inlogt op het SEN of per e-mail naar het geregistreerde e-mailadres bij uw SEN-account. Uw voortgezette gebruik van het SEN (via een master-account of sub-accounts) na eventuele wijzigingen, geldt als uw aanvaarding van deze wijzigingen. Als u wijzigingen in het privacybeleid niet aanvaardt, dient u niet langer gebruik te maken van het SEN. Als u een master-accounthouder bent en er nog geld in uw portemonnee zit, dient u contact met ons op te nemen zodat wij uw account (en eventuele aangesloten sub-accounts) kunnen beëindigen en eventuele ongebruikte bedragen in uw portemonnee kunnen terugbetalen. U hebt dan niet langer toegang tot het SEN.

 

Versie 6.2 (april 2014)