PlayStation.com

Juridisch

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

PLAYSTATION®PLUS 14 DAGEN GRATIS OP PROEF

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VOUCHERS MET CODE

1.       Deze voucher met code ('Voucher met code') wordt uitgegeven door Sony Network Entertainment Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom (handelsregister 6020283) ('we', 'wij', 'ons', 'onze'). Als we aan 'je', 'jij', 'jou' of 'jouw' refereren, bedoelen we de ontvanger van de voucher met code.

2.       Om een voucher met code in te lossen, moet je beschikken over het volgende: (i) de gespecificeerde hardware; (ii) een account op Sony Entertainment Network ('SEN') (voorheen PlayStation®Network genoemd); en (iii) een internetdienst (bijv. breedband, Wi-Fi of mobiel internet, afhankelijk van je Sony-platform). De kosten voor de internetdienst en verbinding komen voor jouw rekening.

3.       Om een SEN-account te openen, moet je minimaal 7 jaar oud zijn en akkoord gaan met de servicevoorwaarden, de gebruikersovereenkomst en het privacybeleid van SEN, die beschikbaar zijn via eu.playstation.com/legal. Als je jonger dan 18 jaar bent, moet een van je ouders of een voogd een SEN-master-account openen en een sub-account voor je maken.

4.       Tenzij anders aangegeven, mogen vouchers met code slechts eenmaal worden gebruikt, voor een enkel SEN-account. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunnen vouchers met code niet worden geruild, overgedragen, verkocht, ingelost of geretourneerd voor contant geld of krediet (behalve dan dat je een voucher met code die je hebt gekocht als geschenk aan iemand anders kunt geven).

5.       Vouchers met code moeten voor de gespecificeerde vervaldatum worden gebruikt. De vervaldatum en eventuele aanvullende beperkingen worden duidelijk vermeld als je de voucher met code ontvangt.

6.       Vouchers met code worden niet vervangen als je deze kwijtraakt, als deze beschadigd raken of worden gestolen of als deze anderszins zonder jouw toestemming worden gebruikt. We behouden ons het recht voor om gebruikersaccounts te sluiten, betaling op een andere manier te verzoeken en alle benodigde stappen te ondernemen om onze belangen te beschermen als een voucher met code valselijk wordt verkregen en gebruikt op SEN of om voor services van PlayStation®Store, SEN Store, Video Unlimited en Music Unlimited ("Services") te betalen. Als je SEN-account wordt beëindigd of gesloten om deze redenen, verlies je mogelijk alle ongebruikte bedragen in je SEN-portemonnee.

7.       Bepaalde content die middels vouchers met code beschikbaar is, kan aan specifieke aanvullende beperkingen onderhevig zijn, zoals leeftijds- en gebruiksbeperkingen. Kinderen hebben geen toegang tot content met een hogere leeftijdsclassificatie dan hun eigen leeftijd.

8.       Een voucher met code kan alleen worden ingelost in landen waarin de services beschikbaar zijn. Mogelijk gelden er aanvullende regionale beperkingen.

9.       Als een voucher met code niet werkt, is je enige rechtsmiddel, en onze enige verplichting, vervanging van de betreffende voucher met code. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, bieden wij, onze exploitanten, aan ons gelieerde bedrijven en onze licentiegevers geen impliciete of uitdrukkelijke garantie wat betreft vouchers met code, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete of uitdrukkelijke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien sluiten we alle andere verplichtingen jegens jou die voortvloeien uit jouw gebruik van de voucher met code uit. Het kan zijn dat je als consument andere rechten hebt die niet door deze voorwaarden worden beïnvloed.

10.   We kunnen deze overeenkomst zonder jouw toestemming aan enig lid van de Sony-bedrijfsgroep overdragen, mits een dergelijke overdracht geen negatieve invloed op je rechten onder deze voorwaarden heeft.

11.   Als vouchers met code in verband met een aanbieding beschikbaar worden gesteld, dienen klachten betreffende de aanbieding niet aan ons, maar aan de organisator van de aanbieding te worden gericht.

12.   Je kunt slechts één voucher met code voor PlayStation®Plus 14 dagen op proef inwisselen. Je kunt deze voucher met code alleen inwisselen als je nog geen PlayStation®Plus-abonnee bent en ook nog niet eerder een abonnement of proefabonnement op PlayStation®Plus hebt gehad. Content en services van PlayStation®Plus variëren per leeftijd van de abonnee.

13.   Creditcard- of betaalkaartgegevens zijn vereist. Aan het einde van je proefabonnement van 14 dagen wordt (als je geen actie onderneemt) je proefabonnement van 14 dagen automatisch verlengd tot een betaald lidmaatschap conform de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van SEN en wordt € 8,99 in rekening gebracht op het saldo van je SEN-portemonnee. Als je SEN-portemonnee niet voldoende saldo bevat, wordt de aan je SEN-portemonnee gekoppelde creditcard/bankkaart belast voor het resterende bedrag. Ga naar de pagina met veelgestelde vragen op http://eu.playstation.com/psn/support voor meer informatie over het opzeggen van abonnementen. Je kunt je proefabonnement van 14 dagen op elk moment opzeggen. De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van SEN op eu.playstation.com/legal.

14.   Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd. Het contract tussen jou en ons wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

15.   Neem als je vragen over het gebruik van Vouchers met code hebt, contact op met onze klantenservice op playstation.com/help.