PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'PlayStation® F.C. Spelerskaartwedstrijd'

 

1.            De 'PlayStation® F.C. Spelerskaartwedstrijd' ('wedstrijd') is open voor alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder , met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers'). Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

 

2.             Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 01-06-2017 ('openingsdatum') tot en met 02-07-2017 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum') aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     Bezoek de PlayStation® F.C. Teamfotowebsite op www.playstation.com/psfc

b)    klik op 'Kom bij het team' en vul de gevraagde gegevens in;

c)     klik op 'Ja, koppel met mijn PSN-account' of 'Nee, bedankt';

d)    maak en verzend je spelerskaart door de stappen te volgen ('spelerskaart') (Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun afbeelding voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com);

e)     klik op 'Doe mee aan de wedstrijd';

f)     geef antwoord op de gestelde tiebreakvraag ('tiebreakvraag') en klik op 'Verzenden'.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking. Elke deelnemer ontvangt de spelerskaart binnen 24 uur na het verzenden indien de inzending is goedgekeurd door het SIEE-moderatorteam. Deelnemers die een spelerskaart verzenden die niet wordt goedgekeurd, worden uitgesloten van de wedstijd en hun inzending zal niet worden opgenomen in de wedstrijd. Deze inzendingen worden uit de database verwijderd en het SIEE-moderatorteam neemt mogelijk passende maatregelen.

 

6.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 6 en 7. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

g)    pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

h)     grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

i)      kwetsende of lasterlijke inhoud;

j)      inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

k)     inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

l)      gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

m)   spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

7.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een wereldwijd, niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

8.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in het geval dat deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren van enige claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

9.             Er is één (1) winnaar ('winnaar') en er zijn vijf (5) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar').

 

De winnaar en de tweedeprijswinnaar worden als volgt bepaald:

a) de winnaar is de deelnemer met het juiste antwoord op de tiebreakvraag;

b) als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt;

c) in het geval dat er nog steeds een gelijkspel is, krijgen de betreffende deelnemers nog een tiebreakvraag om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het systeem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één (1) winnaar overblijft; en

d) de tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de vijf (5) antwoorden die het dichtst bij het juiste antwoord van de winnaar komen en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b) en c) hierboven.

 

10.          De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

 

11.          Om de prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, correspondentieadres en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kunnen de winnaar en de tweedeprijswinnaar worden gediskwalificeerd.

 

12.          De winnaar krijgt:

a)     één (1) PlayStation®4 Pro-systeem (1TB);

b)    één (1) PlayStation®VR-headset;

c)     één (1) platinum draadloze headset

d)    twee (2) Gold DUALSHOCK®4 draadloze controllers

e)     één (1) exemplaar van PES 2017

f)     één (1) officieel PlayStation® F.C-replicashirt; en

g)    één (1) PlayStation®Plus-lidmaatschap van 12 maanden in de vorm van een tegoedboncode, die vóór 12-12-2017 moet worden ingelost in de PlayStation®Store;

 

met een totale waarde van ongeveer EUR 1208 / GBP 1015 / CZK 32086 / DKK 8985 / NOK 11318 / PLN 5088 / RUB 75400 / SEK 11705 / CHF 1324 ('eerste prijs').

 

13.          Iedere tweedeprijswinnaar krijgt:

a)     één (1) Gold DUALSHOCK®4 draadloze controller en

b)    één (1) officieel PlayStation® F.C-replicashirt

 

met een totale waarde van ongeveer EUR 77 / GBP 65 / CZK 2055 / DKK 575 / NOK 725 / PLN 326 / RUB 4828 / SEK 750 / CHF 85 ('tweede prijs').

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs voor de winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs voor elke tweedeprijswinnaar binnen vier (4) weken na ontvangst van de gegevens van de winnaar en de tweedeprijswinnaar.

 

15.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en/of een tweede prijs.

 

16.          Tegoedboncodes zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor tegoedboncodes geldt een vervaldatum die tegelijk met de tegoedboncode wordt verzonden.

 

17.          PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation®Store en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd — eu.playstation.com/gameservers. Het PS Plus-abonnement wordt automatisch verlengd na afloop van de abonnementsperiode tegen de huidige PS Store-prijs. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.

 

18.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

19.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

20.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

21.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

22.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en tweedeprijswinnaar.

 

23.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

24.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausule 4, 5, 6, 7, 8, 9 en/of 11, of meerdere accounts gebruikt om mee te doen, of er enige reden is om aan te nemen dat iemand die stemt op de inzending van een deelnemer hiervoor betaald krijgt of op een andere manier wordt aangespoord dit te doen, hetzij door de deelnemer, hetzij door een derde partij, dan wordt de deelnemer uitgesloten van de wedstrijd en de inzending ongeldig verklaard.

 

25.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en zijn verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

26.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar en iedere tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'PlayStation F.C. Player Card Competition' opsturen naar: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

27.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

28.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

29.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.