PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

PS Now Days of Play

Meerdere landen – 2020

 

'Deelnamevereisten'

Om van het aanbod te profiteren, moeten gebruikers aan alle volgende vereisten voldoen:

  • moet 18 jaar of ouder zijn; en
  • moet een inwoner zijn van een van de deelnemende landen.

'Aanbieding'

30% korting op de normale prijs van het toepasselijke product

'Toepasselijk(e) product(en)'

PlayStation™Now: abonnement van 12 maanden

PlayStation™Now: het abonnement van 12 maanden is een doorlopend abonnement met terugkerende kosten die totdat het abonnement wordt geannuleerd elke 12 maanden in rekening worden gebracht tegen de op dat moment volledige PlayStation® Store-prijs.

'Toepasselijke store'

PlayStation®4-systeemstore en de online store op internet, oftewel de PlayStation™Store, met uitsluiting van alle overige aankoopmethoden, overige PlayStation®-stores en aankopen vanuit de game.

'Openingsdatum'

03-06-2020 om 11:00 uur (Belgische tijd)

'Sluitingsdatum'

17-06-2020 om 11:00 uur (Belgische tijd)

'Deelnemende landen'

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken.

'Stappen'

In aanmerking komende personen moeten gedurende de promotieperiode:

a.           zich aanmelden bij PSN; en

b.           het toepasselijke product aanschaffen in de toepasselijke store.

'Organisator'

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, bedrijfsnummer 06020283 ('SIENE'). Siene is geregistreerd in Engeland en Wales en is gevestigd te 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

1.                Deze aanbieding is beschikbaar voor gebruikers die een account voor PlayStation™Network ('PSN') hebben en die voldoen aan de deelnamevereisten ('in aanmerking komende personen').

2.                Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'. 

3.                Om van de aanbieding te kunnen profiteren, moeten in aanmerking komende personen de stappen uitvoeren.  Deze aanbieding geldt alleen voor de aankoop van een toepasselijk product uit toepasselijke stores tijdens de promotieperiode. Alle andere PlayStation™Now-abonnementen zijn uitgesloten. In aanmerking komende personen die een PlayStation™Now-abonnement van 1 maand aanschaffen (en niet een toepasselijk product), komen niet in aanmerking voor de aanbieding. In aanmerking komende personen die een PlayStation™Now-abonnement van 12 maanden aanschaffen via een upsell op het PS4-systeem, komen niet in aanmerking voor deze aanbieding. 

4.                Deze aanbieding is alleen beschikbaar via toepasselijke stores.

5.                Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

6.                Retourneren van een toepasselijk product is mogelijk in overeenstemming met het annuleringsbeleid van de PlayStation Store

7.                Een abonnement op PlayStation™Now (PS Now) is alleen beschikbaar voor houders van 18 jaar of ouder van een account voor PlayStation Network (PSN) met toegang tot de PlayStation®Store (PS Store) en snel internet (aanbevolen minimale snelheid: 5 Mbps).  De PS Store en PS Now zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Voor PS Now voor pc gelden de minimale systeemvereisten. Deze kunnen hier worden gevonden: www.playstation.com/psnow-pc-faq. Functies van PS Now-games kunnen mogelijk verschillen of ontbreken ten opzichte van de gedownloade versie of discversie van de games.  Het gamesaanbod van PS Now kan op elk ogenblik veranderen. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd - https://www.playstation.com/legal/gameservers/. Details voor goedgekeurde betalingsmethoden zijn vereist. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op eu.playstation.com/legal.

PlayStation™Now-abonnementen lopen onbeperkt door totdat ze worden geannuleerd. De terugkerende abonnementskosten voor de dan geldende prijs voor een PlayStation™Now-abonnement van 12 maanden worden elke 12 maanden automatisch verrekend met de PSN-portemonnee van de gebruiker indien de gebruiker voldoende saldo heeft in zijn of haar PSN-portemonnee of er een geldige betaalmethode is geregistreerd voor het account (indien van toepassing).

·        Terugkerende kosten voor het PlayStation™Now-abonnement van 12 maanden: € 59,99, totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld.

·        Factureringsfrequentie voor PlayStation™Now: elke twaalf maanden.

·        Duur van PlayStation™Now-abonnement: doorlopend tot annulering.

Een gebruiker kan zijn of haar PlayStation™Now-abonnement op elk gewenst moment annuleren. Het lidmaatschap verloopt dan aan het einde van de volgende betalingstermijn. Hiermee worden toekomstige betalingen van de abonnementskosten stopgezet, maar voor reeds gedane betalingen geldt geen restitutie.

Instructies voor het annuleren van je abonnement vind je hier: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Wanneer een in aanmerking komende persoon een PlayStation™Now-abonnement van 12 maanden koopt, wordt Automatisch geld toevoegen ingeschakeld in zijn of haar accountinstellingen (zelfs als dit eerder was uitgeschakeld). Dat betekent dat wanneer de portemonnee van een gebruiker onvoldoende saldo bevat om de terugkerende abonnementskosten te betalen, het vereiste bedrag in rekening wordt gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij het account (indien beschikbaar), tenzij de gebruiker Automatisch geld toevoegen uitschakelt. Als je Automatisch geld toevoegen wilt uitschakelen, ga je naar [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Portemonnee-instellingen].

8.                Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

9.                Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator de levering van de aanbieding naar eigen goeddunken weigeren.

10.             De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

11.             De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt een account voor PSN aan te maken of zich hierbij aan te melden of de stappen te voltooien.

12.             De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

13.             In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

14.             Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke in aanmerking komende persoon en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.