PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

 Koop een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden en krijg 3 maanden Netflix – juli – augustus 2018

 

'Aanvullende deelnamevereisten'

Gebruikers moeten:

(i)             een e-mail van de organisator hebben ontvangen met informatie over de promotie en een koppeling naar het toepasselijke product (de 'promotiemail'). Opmerking: alleen gebruikers geselecteerd door de organisator en die ervoor hebben gekozen om promotie-/marketingberichten van de organisator te ontvangen, komen in aanmerking; en/of

(ii)            vooraf zijn geselecteerd door de organisator en het toepasselijke product kunnen aanschaffen in de toepasselijke store zonder de e-mailkoppeling te gebruiken.

 

Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van deze promotie.

'Toepasselijk(e) product(en)'

Een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden speciaal voor deze promotie dat alleen beschikbaar in de toepasselijke store voor in aanmerking komende personen, en dat in aanmerking komende personen het recht geeft op de Netflix-aanbieding.

'Toepasselijke store'

PlayStation®4-systeemstore en de online store op internet, oftewel de PlayStation® Store, met uitsluiting van alle overige PlayStation®-stores en aankopen vanuit de game.

'Sluitingsdatum'

8 augustus 2018 om 11:00 uur (Belgische tijd) of zolang de voorraad strekt.

'Distributieperiode'

Tot 5 dagen na uitvoering van de stappen.

'Deelnemende landen'

Australië, Bahrein, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Libanon, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Rusland, Saoedi-Arabië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland

'Netflix-aanbieding'

Geeft een gebruiker recht op 3 maanden Netflix volgens het Netflix Standard (HD) Streaming Plan.

'Openingsdatum'

25 juli 2018 om 11:00 uur (Belgische tijd).

'Organisator'

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

'Stappen'

In aanmerking komende personen moeten gedurende de promotieperiode:

a.         voor de in aanmerking komende personen die de promotiemail ontvangen: volg de koppeling in de promotiemail naar een toepasselijke store;

b.         zich aanmelden bij hun SEN-account;

c.         het toepasselijke product toevoegen aan hun winkelwagentje in de toepasselijke store; en

d.         de aankoop van het toepasselijke product voltooien.

 

1.         Deze promotie ('promotie) is beschikbaar voor houders van een Sony Entertainment Network-account ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network ('PSN')) die inwoner zijn van de deelnemende landen en voldoen aan de aanvullende deelnamevereisten ('in aanmerking komende personen').

2.         Deze promotie begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

3.         Deze promotie geeft in aanmerking komende personen die de stappen voltooien tijdens de promotieperiode het recht om de Netflix-aanbieding te ontvangen. Let op: om van deze speciale promotie te profiteren, moeten in aanmerking komende personen (i) het toepasselijke product aanschaffen door de koppelingen in de promotiemail naar het toepasselijke product te volgen; of (ii) vooraf zijn geselecteerd door de organisator en het toepasselijke product kunnen aanschaffen in de toepasselijke store zonder de e-mailkoppeling te gebruiken. In aanmerking komende personen die een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden aanschaffen (en niet het toepasselijke product), komen niet in aanmerking voor de promotie.  In aanmerking komende personen die een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden aanschaffen via een upsell op het PS4-systeem, komen niet in aanmerking voor deze promotie. In aanmerking komende personen mogen de promotiemail niet naar andere personen sturen. De promotie en de Netflix-aanbieding zijn niet overdraagbaar.  Mocht een andere persoon dan de in aanmerking komende persoon het toepasselijke product aanschaffen door de koppeling in de promotiemail te volgen, dan zal hij of zij geen recht hebben om de Netflix-aanbieding te ontvangen.

4.         In aanmerking komende personen die de stappen voltooien tijdens de promotieperiode, krijgen binnen de distributieperiode een e-mail met een koppeling naar de Netflix-aanbieding.

5.         De Netflix-aanbieding loopt af (en moet dus uiterlijk worden verzilverd op) 30 september 2018. Bij verzilvering van de Netflix-aanbieding hebben in aanmerking komende personen recht op 3 maanden Netflix-service voor € 10,99 per maand volgens het Standard (HD) Streaming Plan (totale waarde € 32,97). Een voor Netflix geschikt apparaat (afzonderlijk geproduceerd en verkocht) en een breedbandinternetverbinding zijn vereist om van Netflix gebruik te maken.

6.         De Netflix-aanbieding is niet in te wisselen of te restitueren voor contant geld, valt onder toepasselijke wetgeving en kan niet worden geruild voor cadeau-abonnementen op Netflix of een ander alternatief product. In aanmerking komende personen mogen de waarde van de Netflix-aanbieding op een ander Netflix-streamingabonnement toepassen. Ruilen op deze manier kan de duur van de Netflix-aanbieding wijzigen. De tarieven voor de Netflix-service zijn aan verandering onderhevig. Zie voor meer informatie www.netflix.com/termsofuse.

7.         De Netflix-service wordt geleverd door Netflix International B.V. en is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van Netflix op www.netflix.com/termsofuse.  De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering van de Netflix-service.

8.         Slechts één Netflix-aanbieding per in aanmerking komende persoon.

9.         Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

10.       Retourneren van een toepasselijk product is mogelijk in overeenstemming met het annuleringsbeleid van de PlayStation Store.

11.       PlayStation®Plus-lidmaatschappen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation® Store en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze promotie, maar in het algemeen moeten gebruikers voor toegang tot PlayStation®Plus 7 jaar of ouder zijn en is voor gebruikers jonger dan 18 jaar voor toegang tot PlayStation®Plus toestemming van een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – www.playstation.com/gameservers.  Goedgekeurde betalingsgegevens zijn vereist voor de aanschaf van PlayStation®Plus.  De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

PlayStation®Plus-lidmaatschappen lopen onbeperkt door totdat ze worden geannuleerd. De terugkerende abonnementskosten voor de dan geldende prijs voor een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden worden elke 3 maanden automatisch verrekend met de portemonnee van de gebruiker indien de gebruiker voldoende saldo heeft in zijn of haar portemonnee of er een geldige betaalmethode is geregistreerd voor het account.

·         Terugkerende PlayStation®Plus-abonnementskosten: € 24,99, totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld.

·         Factureringsfrequentie voor PlayStation®Plus: elke twaalf maanden.

·         Duur van lidmaatschap op PlayStation®Plus: doorlopend tot annulering.

Een gebruiker kan zijn of haar PlayStation®Plus-lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren. Het lidmaatschap verloopt dan aan het einde van de volgende betalingstermijn. Hiermee worden toekomstige betalingen van de lidmaatschapskosten stopgezet, maar voor reeds gedane betalingen geldt geen restitutie.

Instructies voor het annuleren van je lidmaatschap vind je hier: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Als een gebruiker een lidmaatschap koopt, schakelen we Automatisch geld toevoegen voor het account in. Dat betekent dat wanneer de portemonnee van een gebruiker onvoldoende saldo bevat om de lidmaatschapskosten te betalen, het vereiste bedrag in rekening wordt gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij het account (indien beschikbaar), tenzij de gebruiker Automatisch geld toevoegen uitschakelt. Als je Automatisch geld toevoegen wilt uitschakelen, ga je naar [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Portemonnee-instellingen].

12.       Voor in aanmerking komende personen die al een PlayStation®Plus-lidmaatschap van één of drie maand(en) hebben en gebruik willen maken van de promotie, gaat hun nieuwe PlayStation® Plus-lidmaatschap van 3 maanden in wanneer hun volgende maandelijkse of driemaandelijkse betaling anders zou plaatsvinden. Vanaf dat moment worden op doorlopende basis jaarlijks kosten in rekening gebracht totdat ze annuleren (in plaats van elke maand of drie maanden zoals ze eerder betaalden).

13.       Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

14.       Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator de levering van de Netflix-aanbieding naar eigen goeddunken weigeren.

15.       De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met de idee van deze voorwaarden of de intentie van de promotie naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

16.       De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden, een promotiemail te ontvangen, de stappen te voltooien of de Netflix-aanbieding te ontvangen of te verzilveren.

17.       De organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

18.       In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

19.       Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.