PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden - Koop PlayStation®Plus: 25% korting voor een PlayStation Plus-abonnement van 12 maanden of 3 maanden - Mei - Juni 2018

 

'Deelnamevereisten'

  • Moet een inwoner zijn van één van de deelnemende landen;
  • moet 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn; en
  • moet:

a.   een e-mail van de organisator hebben ontvangen met informatie over de promotie en een koppeling naar het toepasselijke product (de 'promotiemail'). Opmerking: alleen gebruikers geselecteerd door de organisator en die ervoor hebben gekozen om promotie-/marketingberichten van de organisator te ontvangen, komen in aanmerking; en/of

b.   vooraf zijn geselecteerd door de organisator en het toepasselijke product kunnen aanschaffen in de toepasselijke store zonder de e-mailkoppeling te gebruiken.

'Toepasselijk(e) product(en)'

PlayStation®Plus-abonnement van 12 en 3 maanden met 25% korting op de normale prijs. Het lidmaatschap loopt onbeperkt door totdat het wordt geannuleerd. Elke 12 maanden (voor het lidmaatschap van 12 maanden) of 3 maanden (voor het lidmaatschap van 3 maanden) wordt de op dat moment geldende volledige PlayStation® Store-prijs in rekening gebracht.

'Toepasselijke store'

PlayStation®4-systeemstore en de online store op internet, oftewel de PlayStation® Store, met uitsluiting van alle overige aankoopmethoden, overige PlayStation®-stores en aankopen vanuit de game.

'Sluitingsdatum'

8 juni 2018 om 11:00 uur (Belgische tijd).

'Deelnemende landen'

Australië, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Israël, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland

'Openingsdatum'

25 mei 2018 om 11:00 uur (Belgische tijd)

'Organisator'

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

'Stappen'

In aanmerking komende personen moeten gedurende de promotieperiode:

a.         voor de in aanmerking komende personen die de promotiemail ontvangen: volg de koppeling in de promotiemail naar een toepasselijke store;

b.         zich aanmelden bij hun SEN-account;

c.         het toepasselijke product toevoegen aan hun winkelwagentje in de toepasselijke store; en

d.         de aankoop van het toepasselijke product voltooien.

 

1.             Deze aanbieding ('aanbieding') is beschikbaar voor houders van een Sony Entertainment Network-account ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network ('PSN')) die voldoen aan de deelnamevereisten ('in aanmerking komende personen').

2.             Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

3.             In aanmerking komende personen mogen tijdens de promotieperiode toepasselijke artikelen kopen in toepasselijke stores. Om in aanmerking te komen voor de aanbieding, moeten in aanmerking komende personen de toepasselijke artikelen in het wagentje plaatsen en het betalingsproces voor de sluitingsdatum voltooien. PlayStation®Plus-lidmaatschappen die tijdens de promotieperiode automatisch worden verlengd, zijn uitgesloten van de aanbieding.

4.             Om van deze aanbieding te kunnen profiteren moeten in aanmerking komende personen de stappen uitvoeren. Let op: om van deze aanbieding te profiteren, moeten in aanmerking komende personen (i) het toepasselijke product aanschaffen door de koppelingen in de promotiemail naar het toepasselijke product te volgen; of (ii) vooraf zijn geselecteerd door de organisator en het toepasselijke product kunnen aanschaffen in de toepasselijke store zonder de e-mailkoppeling te gebruiken. In aanmerking komende personen die een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 12 of 3 maanden aanschaffen (en niet een toepasselijk product), komen niet in aanmerking voor de aanbieding.  In aanmerking komende personen die een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 12 of 3 maanden aanschaffen via een upsell op het PS4-systeem, komen niet in aanmerking voor deze aanbieding. In aanmerking komende personen mogen de promotiemail niet naar andere personen sturen. Deze aanbieding is niet overdraagbaar.  Mocht een andere persoon dan de in aanmerking komende persoon het toepasselijke product aanschaffen door de koppeling in de promotiemail te volgen, dan zal hij of zij geen recht hebben om de aanbieding te ontvangen.

5.             Deze aanbieding is alleen beschikbaar via toepasselijke stores.

6.             Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN .

7.             Retourneren van een toepasselijk product is mogelijk in overeenstemming met het annuleringsbeleid van de PlayStation Store.

8.             Het PlayStation®Plus-abonnement is alleen beschikbaar voor houders van een Sony Entertainment Network (SEN)-account met toegang tot de PlayStation®Store en snel internet.  PlayStation™Network (PSN), PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar. Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – www.playstation.com/gameservers.  Goedgekeurde betalingsgegevens zijn vereist voor de aanschaf van PlayStation®Plus.  De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

Voor het lidmaatschap van 3 maanden:

PlayStation®Plus-lidmaatschappen lopen onbeperkt door totdat ze worden geannuleerd. De terugkerende abonnementskosten voor de dan geldende prijs voor een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden worden elke 3 maanden automatisch verrekend met de portemonnee van de gebruiker indien de gebruiker voldoende saldo heeft in zijn of haar portemonnee of er een geldige betaalmethode is geregistreerd voor het account.

·         De terugkerende abonnementskosten voor PlayStation®Plus bedragen [€ 24,99], totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld.

·         Factureringsfrequentie voor PlayStation®Plus: elke 3 maanden.

·         Duur van lidmaatschap op PlayStation®Plus: doorlopend tot annulering.

Voor het lidmaatschap van 12 maanden:

PlayStation®Plus-lidmaatschappen lopen onbeperkt door totdat ze worden geannuleerd. De terugkerende abonnementskosten voor de dan geldende prijs voor een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 12 maanden worden elke 12 maanden automatisch verrekend met de portemonnee van de gebruiker indien de gebruiker voldoende saldo heeft in zijn of haar portemonnee of er een geldige betaalmethode is geregistreerd voor het account.

·         De terugkerende abonnementskosten voor PlayStation®Plus bedragen [€ 59,99], totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld.

·         Factureringsfrequentie voor PlayStation®Plus: elke twaalf maanden.

·         Duur van lidmaatschap op PlayStation®Plus: doorlopend tot annulering.

Een gebruiker kan zijn of haar PlayStation®Plus-lidmaatschap op elk gewenst moment annuleren. Het lidmaatschap verloopt dan aan het einde van de volgende betalingstermijn. Hiermee worden toekomstige betalingen van de lidmaatschapskosten stopgezet, maar voor reeds gedane betalingen geldt geen restitutie.

Instructies voor het annuleren van je lidmaatschap vind je hier: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

Als een gebruiker een lidmaatschap koopt, schakelen we Automatisch geld toevoegen voor het account in. Dat betekent dat wanneer de portemonnee van een gebruiker onvoldoende saldo bevat om de lidmaatschapskosten te betalen, het vereiste bedrag in rekening wordt gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij het account (indien beschikbaar), tenzij de gebruiker Automatisch geld toevoegen uitschakelt. Als je Automatisch geld toevoegen wilt uitschakelen, ga je naar [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Portemonnee-instellingen].

9.             Voor in aanmerking komende personen die al een PlayStation®Plus-lidmaatschap van één of drie maand(en) hebben en gebruik willen maken van de aanbieding, gaat hun nieuwe PlayStation Plus-lidmaatschap van 12 maanden in wanneer hun volgende maandelijkse of driemaandelijkse betaling anders zou plaatsvinden. Vanaf dat moment worden op doorlopende basis jaarlijks kosten in rekening gebracht totdat ze annuleren (in plaats van elke maand of drie maanden zoals ze eerder betaalden).

10.          Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

11.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator de levering van de aanbieding naar eigen goeddunken weigeren.

12.          De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

13.          De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende persoon of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of de steppen te voltooien.

De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

14.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

15.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke in aanmerking komende persoon en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.