PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

PlayStation® Plus: factureringsperiode van 3 of 12 maanden — Aanbieding virtuele valuta voor Grand Theft Auto V — februari 2018

'Aanvullende deelnamevereisten'

In aanmerking komende personen moeten:

-       Heeft Grand Theft Auto V gespeeld, terwijl diegene ingelogd is geweest op zijn of haar SEN-account, voorafgaand van de aanschaf van het toepasselijke product;

-       een geldig e-mailadres hebben dat is gekoppeld aan het toepasselijke SEN-account;

-       18 jaar of ouder zijn op het moment van aankoop van het toepasselijke product;

-       rechtstreeks van ons een promotie-e-mail of Facebookbericht hebben ontvangen over het aanbod in clausule 3; en

'Toepasselijke betalingsmethode'

Elke beschikbare betalingsmethode.

'Toepasselijk(e) product(en)'

PlayStation® Plus:  factureringsperiode van 3 maanden; en

PlayStation® Plus:  factureringsperiode van 12 maanden.

'Toepasselijke stores'

De online store die bekend staat onder de naam PlayStation®Store.

'Sluitingsdatum’

Vóór 28 februari 2018 om 23:59 uur (CEST)

'Deelnemende landen'

België en Nederland.

'Openingsdatum'

15 februari 2018 om 00:01 uur (CEST).

'Tegoedboncode'

Een tegoedboncode voor 500.000 in-game GTA-dollar, te besteden bij GTA Online.

'Distributieperiode tegoedboncode'

Binnen 10 werkdagen na aankoop van een PlayStation® Plus-abonnement met een factureringsperiode van 3 of 12 maanden.

'Vervaldatum van de tegoedboncode'

31 december 2018 om 23:59 uur (CEST).

 

1.             Dit aanbod is beschikbaar voor houders van een Sony Entertainment Network-account ('SEN') (voorheen bekend als PlayStation®Network ('PSN')) die inwoner zijn van de deelnemende landen en voldoen aan de aanvullende deelnamevereisten ('in aanmerking komende personen').

 

2.             Dit aanbod geeft in aanmerking komende personen die het toepasselijke product in de promotieperiode aanschaffen recht op een tegoedboncode ('aanbod'). Deze aanbieding begint op de openingsdatum en eindigt op de sluitingsdatum.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'promotieperiode'.

 

3.             Om van deze aanbieding te kunnen profiteren, moet je als in aanmerking komend persoon: 

·         Tijdens de promotieperiode een e-mail of Facebookbericht van ons hebben ontvangen met daarin de aanbieding, je aanmelden bij je SEN-account, het toepasselijke product toevoegen aan je winkelwagentje bij een toepasselijke store en de aankoop afronden; en

·         De tegoedboncode na ontvangst inwisselen volgens de instructies in het bericht vóór de vervaldatum van de tegoedboncode. Let op: er wordt geen alternatief voor de tegoedboncode aangeboden.

 

4.             Slechts één aanbieding per in aanmerking komende persoon. De tegoedboncode kan slechts één keer worden gebruikt. De tegoedboncode mag alleen worden ingewisseld door de in aanmerking komend persoon die het toepasselijke product heeft gekocht.

 

5.             PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation®Store en snel internet.  PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd — eu.playstation.com/gameservers.  Creditcard- of betaalkaartgegevens zijn vereist.   

 

PS Plus-abonnementen met een factureringsperiode van twaalf maanden: dit is een betaald, doorlopend abonnement. Na de eerste twaalf maanden worden de abonnementskosten van € 59,99 iedere twaalf maanden afgeschreven van je portemonnee. Terugkerende abonnementskosten: € 59,99, totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld. Factureringsfrequentie: elke twaalf maanden. Duur abonnement: doorlopend tot annulering.

 

PS Plus-abonnementen met een factureringsperiode van drie maanden: dit is een betaald, doorlopend abonnement. Na de eerste drie maanden worden de abonnementskosten van € 24,99 iedere drie maanden afgeschreven van je portemonnee. Terugkerende abonnementskosten: € 24,99, totdat je per e-mail naar het in het account geregistreerde e-mailadres anders op de hoogte wordt gesteld. Factureringsfrequentie: elke drie maanden. Duur abonnement: doorlopend tot annulering.

 

Je kunt je abonnement op elk moment annuleren. Het loopt dan door tot het einde van de desbetreffende factureringsperiode. Hiermee worden toekomstige betalingen van de abonnementskosten stopgezet, maar je ontvangt geen restituties voor reeds gedane betalingen.

 

Instructies voor het annuleren van je abonnement vind je hier: https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/

 

Als je op [Bestellen en betalen] klikt, schakelen we Automatisch geld toevoegen voor je account in. Dat betekent dat wanneer je portemonnee onvoldoende saldo bevat om de abonnementskosten te betalen, het vereiste bedrag in rekening wordt gebracht via de betaalmethode die is geregistreerd bij je account (indien beschikbaar), tenzij je Automatisch geld toevoegen uitschakelt. Als je Automatisch geld toevoegen wilt uitschakelen, ga je naar [Accountinstellingen] > [Portemonnee] > [Portemonnee-instellingen].

 

6.             Om je bij PSN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN.

 

7.             Tegoedboncodes zullen per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat is geregistreerd op het SEN-account. SIEE zal binnen het redelijke stappen ondernemen om de tegoedboncodes te versturen tijdens de distributieperiode van de tegoedboncode.

 

8.             Tegoedboncodes vervallen op de vervaldatum van de tegoedboncode.

 

9.             Op tegoedboncodes zijn algemene voorwaarden van toepassing: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.  

 

10.          Slechts één tegoedboncode kan worden gebruikt in één enkele transactie. Tegoedboncodes kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.  Tegoedboncodes worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

 

11.          Retourneren van een toepasselijk product is mogelijk in overeenstemming met het Annuleringsbeleid PlayStation Store. Als een toepasselijk product wordt geretourneerd en er een restitutie wordt verleend, wordt de tegoedboncode niet geleverd. Producten die tegelijk zijn gekocht met gebruik van een kortingscode voor meerdere aankopen kunnen alleen gezamenlijk worden geretourneerd en alleen indien je er nog niets van hebt gedownload of gestreamd.  Als je een met een tegoedboncode gekocht(e) product/dienst retourneert, zal je restitutie gelijk zijn aan het bedrag dat je hebt betaald voor het product/de dienst, conform het geldende restitutiebeleid.

 

12.          Een internetverbinding is vereist. De kosten voor de internetverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen.

 

13.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de zending van een tegoedboncode weigeren.

 

14.          De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan de in aanmerking komende personen of aan derden niet lukt een SEN-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of een tegoedboncode te ontvangen of in te wisselen. 

 

15.          De organisator behoudt zich het recht voor om deze aanbieding te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

 

16.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

17.          De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de aanbieding naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

 

18.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

 

19.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.