PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Algemene voorwaarden

 

1.             Een beperkt aantal accounthouders van PlayStation®Network ('PSN') ontvangt gratis een beperkt aantal FIFA 19 Ultimate Team-punten ('FIFA-punten') in de periode van 19 oktober tot en met 31 december 2018.

2.             De selectie van de accounts die de FIFA-punten ontvangen is geheel naar goeddunken van de organisator. Er kan niet worden gecorrespondeerd over de vraag of een bepaalde account wel of geen FIFA-punten ontvangt op grond van deze promotie.  PSN-accounts die FIFA-punten hebben of zullen ontvangen op grond van deze promotie krijgen voor 31 december 2018 een systeemmelding.

3.             Er wordt geen contant geld of ander alternatief geboden voor de FIFA-punten. De FIFA-punten zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden verkocht.

4.             Om de FIFA-punten te kunnen gebruiken, moet de account toegang hebben tot een versie van de game FIFA 19.

5.             FIFA-punten hebben geen vervaldatum maar zijn alleen te gebruiken in versies van FIFA 19. Alle andere FIFA-titels zijn uitgesloten.

6.             FIFA-punten zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden, waaronder sectie 3 en 6 van de gebruikersovereenkomst van EA.

7.             FIFA-punten worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

8.             Een internetverbinding is vereist. Deelnemende accounthouders zijn verantwoordelijk voor alle internetkosten.

9.             Als er enige reden is om aan te nemen dat deze algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er frauduleus is gehandeld, mag de organisator naar eigen goeddunken de toekenning van FIFA-punten weigeren.

10.             De organisator is niet aansprakelijk als het een ontvanger van FIFA-punten op grond van deze promotie ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die zijn te wijten aan persoon zelf of aan derden niet lukt een account aan te maken of zich hierbij aan te melden of FIFA-punten te ontvangen of in te wisselen.

11.             De organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te wijzigen of te annuleren en/of om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen, als de organisator dit nodig acht of in het geval van onvoorziene omstandigheden.

12.             In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

13.             De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met het idee van deze algemene voorwaarden of de intentie van de promotie naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

14.             De organisator is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk

15.             Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze algemene voorwaarden in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd. Het contract tussen elke houder van een PlayStation Network-account en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.