PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de 'Days of Play'-wedstrijd

 

1.             Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ('deelnemende landen') van 18 jaar en ouder kunnen aan de 'Days of Play'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen. met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').  Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

2.             Je kunt van 14:00 uur Belgische tijd op 29 mei 2018 (de 'openingsdatum voor registratie') t/m 11:00 uur Belgische tijd op 8 juni 2018 (de 'sluitingsdatum voor registratie') registreren voor de wedstrijd.  De periode tussen de openingsdatum voor registratie en de sluitingsdatum voor registratie wordt aangemerkt als de 'registratieperiode'. De wedstrijd staat open vanaf 8 juni 2018 om 01:01 uur Belgische tijd ('openingsdatum') en sluit op 29 juni 2018 om 00:59 uur Belgische tijd ('sluitingsdatum'), afhankelijk van eventuele aanvullende tiebreakvragen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook, maar deelnemers dienen echter wel toegang te hebben tot een PlayStation®4 en een exemplaar van een game of games waarmee elf (11) trofeeën voor bovengenoemde PlayStation®4 kunnen worden gewonnen. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak, als je nog geen Sony Entertainment Network ('SEN)'-account hebt (voorheen PlayStation®Network-account), een account aan via je PlayStation®-systeem of online op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    meld je aan voor de wedstrijd op www.playstation.com/days-of-play-competition

c)     win elke dag één (1) trofee tijdens het spelen van een of meerdere games op PlayStation®4 tussen 8 juni 2018 om 01:01 uur en 19 juni 2018 om 00:59 uur en win in totaal elf (11) trofeeën tussen 8 juni 2018 om 01:01 uur en 19 juni 2018 00:59 uur;

d)    zorg ervoor dat je bent aangemeld bij je SEN-account op het PlayStation®4-systeem dat wordt gebruikt voor het winnen van de trofeeën vóór 19 juni 2018 om 00:49 uur Belgische tijd.

e)     meld je aan bij het opgegeven e-mailaccount wanneer je je inschrijft voor de wedstrijd;

f)     klik op de e-mail met in de onderwerpregel 'Days of Play-wedstrijd';

g)    klik op de verstrekte koppeling om naar de pagina met tiebreakvragen te gaan;

h)     geef antwoord op twee tiebreakvragen in het daarvoor bestemde veld ('antwoord');

i)      voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op 'Verzenden';

j)      Deelnemers moeten ervoor zorgen dat hun antwoord voldoet aan de gebruiksvoorwaarden van eu.playstation.com; en

k)     Indien twee of meer deelnemers uit hetzelfde deelnemende land even nauwkeurige antwoorden op de eerste tiebreakvraag geven, bepaalt de organisator op basis van de nauwkeurigheid van de antwoorden op de tweede tiebreakvraag de winnaar;

l)      Indien twee of meer deelnemers uit hetzelfde deelnemende land even nauwkeurige antwoorden op de eerste en tweede tiebreakvragen geven, moeten zij aanvullende tiebreakvragen beantwoorden totdat één (1) deelnemer het meest nauwkeurige antwoord geeft. Aanvullende tiebreakvragen worden naar deelnemers verzonden via een e-mail die wordt verstuurd naar het door de deelnemers opgegeven e-mailadres toen zij zich inschreven voor de wedstrijd.

5.             Om je bij PlayStation™Network ('PSN') te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN. (https://www.playstation.com/nl-nl/legal/).

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

7.             Er zijn twintig (20) winnaars (elk een 'winnaar') en zestig (60) tweedeprijswinnaars (elk een 'tweedeprijswinnaar'). Er is één (1) winnaar per deelnemend land en drie (3) tweedeprijswinnaars per deelnemend land. Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt door de organisator geselecteerd. De winnaar is de deelnemer die het meest nauwkeurige antwoord geeft op de eerste tiebreakvraag in zijn of haar deelnemende land. De tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers die het tweede, derde en vierde meest nauwkeurige antwoord geven op de eerste tiebreakvraag in hun deelnemende land. De organisator mag zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

8.             De organisator brengt de winnaars en tweedeprijswinnaars binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

9.             Om de prijs op te eisen, moeten de winnaars en tweedeprijswinnaars binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, PSN-ID, correspondentieadres, telefoonnummer en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kunnen de winnaars en de tweedeprijswinnaars worden gediskwalificeerd.

10.          Iedere winnaar ontvangt:

Eén (1) PlayStation®4 Days of Play Limited Edition 500 GB;  

Eén (1) PlayStation®VR-startpakket (PlayStation®VR-headset, PlayStation®Camera en één (1) exemplaar van PlayStation® VR Worlds voor PlayStation®4, in de vorm van een tegoedboncode, die moet worden verzilverd vóór 10 november 2020 in de PlayStation®Store;

Eén (1) PlayStation®Plus-abonnement van 12 maanden; 

Twaalf (12) PlayStation® Store-tegoedbonnen (tegoed wordt rechtstreeks toegevoegd aan de SEN Store-portemonnee van de winnaar in maandelijkse termijnen op de eerste woensdag van elke maand), het 'maandelijkse Store-tegoed', waarvan de waarde wordt bepaald op basis van de relevante valuta in schema 1;

met een geschatte totale waarde van. EUR 1499,97/ GBP 1399,97 / NZD 2559,90 / AUD 2345,90/ DKK 11.154,65 / HUF 480.407,68 / NOK 14.431,51 / RUB 108.008,59 / SEK 15.397,83 / CZK 38.554,50 / PLN 6437,98 ('Eerste prijs').

 Iedere tweedeprijswinnaar krijgt:

één (1) PlayStation®Plus-abonnement van 12 maanden

met een geschatte totale waarde van EUR 59,99 / GBP 49,99 / NZD 101,80 / AUD 93,25 / DKK 446,73 / HUF 19.125,65 / NOK 570,07 / RUB 4363,89 / SEK 614,27 / CZK 1541,13 / PLN 257,97 ('Tweede prijs').

11.          Om gebruik te kunnen maken van het maandelijkse Store-tegoed, moeten winnaars ervoor zorgen dat zij op de eerste woensdag van elke maand tussen 01:00 en 00:59 uur (de volgende dag) niet meer dan het maximale saldo voor de SEN Store-portemonnee min het maandelijkse Store-tegoed in hun SEN Store-portemonnee hebben, zoals aangegeven in schema 1. Als het tegoed in de SEN Store-portemonnee van een winnaar hoger is dan het bedrag hierboven, kan de organisator naar eigen goeddunken andere pogingen ondernemen om maandelijks Store-tegoed toe te voegen aan de SEN-portemonnee van de winnaar.

12.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs voor elke winnaar; en

b)    per aangetekende post, de tweede prijs voor elke tweedeprijswinnaar,

 binnen zes (6) weken nadat de gegevens van de winnaar en/of tweedeprijswinnaar zijn ontvangen.

13.          In deze voorwaarden betekent 'prijs' een eerste prijs en/of een tweede prijs, zoals van toepassing.

14.          Tegoedboncodes zijn onderhevig aan gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Tegoedboncodes zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor tegoedboncodes geldt een vervaldatum die tegelijk met de tegoedboncode wordt verzonden.

15.          PlayStation®Plus-lidmaatschappen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot de Playstation® Store en snel internet. PSN, PS Store en PS Plus zijn aan gebruiksvoorwaarden onderhevig en niet in alle landen en talen beschikbaar; Content en services van PS Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze aanbieding, maar in het algemeen moeten gebruikers voor toegang tot PlayStation®Plus 7 jaar of ouder zijn en is voor gebruikers jonger dan 18 jaar voor toegang tot PlayStation®Plus toestemming van een ouder/voogd vereist. Gebruikers in Duitsland moeten 18 jaar of ouder zijn. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd – www.playstation.com/gameservers.  Goedgekeurde betalingsgegevens zijn vereist voor de aanschaf van PlayStation®Plus. De volledige voorwaarden zijn van toepassing: de servicevoorwaarden van PSN op www.playstation.com/legal/PSNTerms.

16.          Wanneer een winnaar of tweedeprijswinnaar op de sluitingsdatum een PlayStation®Plus-lidmaatschap heeft, wordt het PlayStation®Plus-lidmaatschapsonderdeel van de prijs automatisch toegevoegd aan het huidige abonnement van elke winnaar of tweedeprijswinnaar.

17.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

21.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar en/of de tweedeprijswinnaar.

22.          Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

23.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7, en/of 9, of meerdere accounts en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

24.          Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

25.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator.  De naam van elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Days of Play Competition' opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

26.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

27.          De 'Organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

28.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

 

Schema 1

 

Land

Valuta

Maximaal tegoed SEN Store-portemonnee

Waarde van maandelijkse Store-tegoedcodes

Verenigd Koninkrijk

GBP

120

70

Ierland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Finland, Spanje Slowakije

EUR

150

70

Denemarken

DKK

1200

520

Noorwegen

NOK

1300

680

Zweden

SEK

1400

720

Australië

AUD

250

110

Nieuw-Zeeland

NZD

250

120

Rusland

RUB

10.500

5000

Polen

PLN

650

300

Tsjechië

CZK

4250

1800

Hongarije

HUF

45.000

22.500