PlayStation.com

Juridisch

 
 

Algemene voorwaarden voor Cross-Buy-content

1.    Cross-Buy-content wordt beschikbaar gesteld door Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk (handelsregisternummer 6020283) (we, wij, ons en onze).  Als we aan je of jou refereren, bedoelen we de ontvanger van de Cross-Buy-content.

2.    Cross-Buy-content is alleen op bepaalde games van toepassing.

3.    Als Cross-Buy-content van toepassing is:

        (a)    heb je als je een PlayStation®3-gamedisc aanschaft ook recht op de digitale PlayStation®Vita-versie van dezelfde game (oftewel de Cross-Buy-content);
        (b)    heb je als je een digitale PlayStation®3-game aanschaft ook recht op de digitale PlayStation®Vita- en PlayStation®4-versie van dezelfde game (oftewel de Cross-Buy-content);
        (c)    heb je als je een PlayStation®Vita-game aanschaft voor dezelfde prijs als de PlayStation®3-versie van die game recht op de digitale PlayStation®3-versie van die game (oftewel de Cross-Buy-content);
        (d)    heb je als je een PlayStation®Vita-game aanschaft voor dezelfde prijs als de PlayStation®4-versie van die game recht op de digitale PlayStation®4-versie van die game (oftewel de Cross-Buy-content);
        (e)    heb je als je een digitale PlayStation®4-game aanschaft ook recht op de digitale PlayStation®Vita- en PlayStation®3-versie van dezelfde game (oftewel de Cross-Buy-content); en
        (f)    heb je als je een PlayStation®4-game op disc aanschaft ook recht op de digitale PlayStation®Vita- en PlayStation®3-versie van dezelfde game (oftewel de Cross-Buy-content).


Elk zonder extra kosten en onderhevig aan deze algemene voorwaarden (de 'voorwaarden').  

4.    Voor toegang tot Cross-Buy-content heb je het volgende nodig: (i) een Sony Entertainment Network (SEN)-account (voorheen een PlayStation®Network-account); (ii) een geschikt PlayStation®-apparaat; en (iii) een internetverbinding.  Je bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele kosten van je internetverbinding.

5.    SEN-accounts zijn alleen beschikbaar voor personen van 7 jaar en ouder.  Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming van een ouder of voogd nodig.  Bepaalde Cross-Buy-content kan aan specifieke aanvullende beperkingen onderhevig zijn, zoals leeftijds- en gebruiksbeperkingen.  Je hebt mogelijk geen toegang tot content met een hogere leeftijdsclassificatie dan je eigen leeftijd.

6.    Je kunt Cross-Buy-content maar één keer per game activeren en alleen toepassen op één SEN-account.

7.    Zo krijg je toegang tot de Cross-Buy-content:

        (a)    als je een PlayStation®3-gamedisc aanschaft, is de Cross-Buy-content beschikbaar om te downloaden via de PlayStation®Store en wordt deze via Discvoordelen als volgt geleverd:
            i.    ga met de PlayStation®3-gamedisc in je PlayStation®3-systeem naar Discvoordelen via Game in het XMB™™-menu;
            ii.    volg als de Cross-Buy-content beschikbaar is de instructies op het scherm om de aanvullende content te koppelen aan je SEN-account;
            iii.    download de content naar je PlayStation®Vita via de downloadlijst; en
            iv.    eenmaal geregistreerd is de Cross-Buy-content alleen beschikbaar om te gebruiken met je SEN-account;

        (b)    als je een digitale PlayStation®3-game koopt, heb je als volgt toegang tot de Cross-Buy-content:
            i.    ga naar de PlayStation®Store via je PlayStation®Vita, PlayStation®3 of PlayStation®4;
            ii.    koop de PlayStation®Vita-game en/of de PlayStation®4-game die is gemarkeerd als beschikbaar zonder extra kosten; en
            iii.    download na de aankoop de content naar je PlayStation®Vita en/of PlayStation®4 via de downloadlijst;
        (c)    als je een PlayStation®Vita-game aanschaft (via je PlayStation®Vita, PlayStation®3 of PlayStation®4), heb je op de volgende manier toegang tot de Cross-Buy-content:
            i.    ga naar de PlayStation®Store via je PlayStation®3 en/of PlayStation®4;
            ii.    koop de PlayStation®3-game en/of de PlayStation®4-game die is gemarkeerd als beschikbaar zonder extra kosten; en
            iii.    download na de aankoop de content naar je PlayStation®3 en/of PlayStation®4 via de downloadlijst; en
        (d)    als je een digitale PlayStation®4-game koopt, heb je als volgt toegang tot de Cross-Buy-content:
            i.    ga naar de PlayStation®Store via je PlayStation®Vita, PlayStation®3 of PlayStation®4;
            ii.    koop de PlayStation®Vita-game en/of de PlayStation®3-game die is gemarkeerd als beschikbaar zonder extra kosten; en
            iii.    download na de aankoop de content naar je PlayStation®Vita en/of PlayStation®3 via de downloadlijst; en
        (e)    als je een PlayStation®4-game op disc koopt, Cross-Buy-content verzilveren in de PlayStation®Store met vouchers met code die worden geleverd bij de gamedisc.

8.    Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden voor Cross-Buy-content.  Cross-Buy-content kan niet worden ingewisseld voor contant geld en kan niet worden geruild, overgedragen, verkocht of gerestitueerd (behalve als dit wettelijk verplicht is).

9.    We behouden ons het recht voor om enige Cross-Buy-content die wordt aangeboden via een Cross-Buy-promotie te vervangen door een alternatieve game of content met dezelfde waarde.

10.    In het geval dat enige Cross-Buy-content niet werkt of onbeschikbaar is, is jouw enige rechtsmiddel en onze enige verplichting vervanging van de Cross-Buy-content, waarbij de vervanging kan bestaan uit een alternatieve game of content met dezelfde waarde. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, bieden wij, onze exploitanten, aan ons gelieerde bedrijven en onze licentiegevers geen impliciete of uitdrukkelijke garantie wat betreft Cross-Buy-content, inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete of uitdrukkelijke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien sluiten we alle andere verplichtingen jegens jou uit die voortvloeien uit jouw aankoop en/of gebruik van Cross-Buy-content.  Het kan zijn dat je als consument andere rechten hebt die niet door deze voorwaarden worden beïnvloed.

11.    Om te zien welke games en content momenteel beschikbaar zijn als Cross-Buy-content, ga je naar http://nl.playstation.com/cross-platform-explained.

12.    Opmerking: niet alle games kunnen in alle landen worden gedownload of aangeschaft. Ga naar de PlayStation®Store in jouw land om te kijken welke games daar beschikbaar zijn.

13.    Op vouchers met code zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

14.    Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht.  Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden.  Vouchers met code worden niet vervangen als je ze kwijtraakt, als ze beschadigd raken of worden gestolen.

15.    De servicevoorwaarden en het privacybeleid van PSN zijn van toepassing.

16.    Mogelijk gelden er aanvullende leeftijds- en regionale beperkingen.

17.    We kunnen deze voorwaarden zonder jouw toestemming aan enig lid van de Sony-bedrijfsgroep overdragen, mits een dergelijke overdracht geen negatieve invloed op je rechten onder deze voorwaarden heeft.

18.    We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden bij te werken en/of te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden.

19.    Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen jou en ons wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.

20.    Neem als je vragen hebt over Cross-Buy-content contact op met onze klantendienst op www.sonyentertainmentnetwork.com/support.