PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Privacybeleid

(voor PC en mobiel)

Deze applicatie wordt geëxploiteerd en geleverd door Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk ("SIEE"). Indien u deze applicatie installeert en gebruikt, is het mogelijk dat wij informatie over u verzamelen. Dit privacybeleid zet uiteen hoe informatie die we via onze applicaties verzamelen, gebruikt wordt en hoe u contact met ons kunt opnemen indien u vragen of opmerkingen heeft.

 

Indien u toegang tot deze applicatie verkregen of gebruikt hebt via een website van een derde, dan kunnen ook zij mogelijk informatie over u verzamelen. U dient voor u deze applicatie installeert en gebruikt, hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid aangaande hun software en websites te lezen om te begrijpen hoe zij deze informatie zullen gebruiken.

 

1. Wat voor soort informatie verzamelen wij?

Informatie die wij over u verzamelen

Indien u zich via de applicatie kunt registreren, dan kunnen wij u om informatie vragen zoals uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, postadres, leeftijd, geslacht, telefoonnummer en productinformatie. Onze applicaties kunnen optionele enquêtes bevatten waarin uw mening wordt gevraagd over verschillende producten en services. Als u communitytools gebruikt, kunnen wij de content en communicaties die u verstuurt en ontvangt bewaren. Wij behouden ons bovendien het recht voor om uw communicaties te controleren.

 

U dient altijd toestemming te vragen voordat u ons de persoonlijke informatie van een ander geeft (bijv. voor ‘stuur-aan-een-vriend’-promotieacties). Zorg ervoor dat alle door u opgegeven persoonlijke gegevens juist en actueel zijn en dat veranderingen daarin aan ons worden doorgegeven.

 

Informatie die we mogelijk automatisch via de app verzamelen

Telkens als u een van onze applicaties gebruikt, kunnen we mogelijk automatisch informatie verzamelen, zoals:

·      Uw PlayStation™Network Online-id of account-id (indien u zich aanmeldt bij PlayStation™Network) of andere door derden aan ons geleverde identificatiemiddelen als de applicatie uitgebracht wordt op een niet-PlayStation service (zoals Facebook of Steam)

·      Uw IP-adres en apparaat-id (een uniek nummer dat het apparaat dat u gebruikt identificeert, zoals een MAC-adres) en de datum en het tijdstip van aanmelding;

·      Uw geschatte locatie met behulp van bijvoorbeeld uw IP-adres, tenzij het ons wettelijk is toegestaan of u ons toestemming heeft gegeven om een meer precisie locatie te verkrijgen;

·      Informatie over het apparaat dat u gebruikt en hoe u dit gebruikt, zoals model- en serienummer, apparaatinstellingen (o.a. voor foto's, ouderlijk toezicht en remote-play);

·      Informatie over de wijze waarop u de applicatie gebruikt, bijvoorbeeld welke gamelevels u uitspeelt of welke muziek u afspeelt, de content die u bekijkt, deelt of downloadt, welke services u gebruikt en voor hoe lang, inclusief hoe vaak u chatservices, forums en andere communicatieservices gebruikt;

 

 

2. Wat doen wij met de door ons verzamelde informatie?

 

We gebruiken de door ons verzamelde informatie op verschillende manieren:

·         om onze websites te exploiteren en de informatie en services te leveren die door u worden gevraagd, met inbegrip van downloads, chatrooms, bulletinboards, promotieacties en prijsvragen

·         om uw vragen aan de klantenservice te beantwoorden

·         voor interne analyse en onderzoek om onze applicaties en andere producten en services te verbeteren

·         om u nieuwsbrieven en marketinginformatie te sturen over PlayStation- en Sony Entertainment Network-producten en -services, aanbiedingen en producten en services van geselecteerde third party-bedrijven, maar uitsluitend voor zover dit rechtens is toegestaan of door u is verzocht (zie "Hoe afmelden" hierna).

·         om administratieve e-mails te sturen (bijv. als u uw wachtwoord bent vergeten)

·         om fraude en misbruik van onze websites, applicaties of services te voorkomen en op te sporen.

 

We kunnen de informatie die we over u en anderen verzamelen, combineren en deze analyseren om een beter begrip te krijgen van onze consumenten en hun demografie, hun transacties en gedrag met betrekking tot al onze producten en services. Wij gebruiken deze analyse voor de bovenstaande doeleinden.

 

We kunnen mogelijk ook uw informatie gebruiken om anonieme statistieken samen te stellen en we kunnen uw gegevens combineren met gegevens die derden over u hebben (zoals leveranciers van demografische of socio-economische gegevens of andere serviceproviders) met als doel het samenstellen van uitgebreide anonieme statistieken.

 

 

3. Wie heeft verder toegang tot uw informatie?

 

De aan ons gelieerde bedrijven, plaatselijke distributeurs en andere organisaties die voor ons werken, kunnen toegang krijgen tot uw informatie om die informatie voor ons te beheren en om u te voorzien van informatie en services die door u zijn aangevraagd.

 

We werken tevens met third party-bedrijven om ons te helpen het gebruik van onze applicaties uit te breiden en te begrijpen zodat we de best mogelijke ervaring kunnen bieden. Deze bedrijven genereren statistische gebruiksinformatie en hebben toestemming om uw persoonlijke informatie te gebruiken voor zoverre het nodig is om deze services aan ons te kunnen leveren.

 

Enkele van die maatschappijen kunnen eventueel uw informatie in landen verwerken die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen, zoals de Verenigde Staten en Japan. Het is mogelijk dat de wetten in deze landen op het gebied van gegevensbescherming niet dezelfde mate van bescherming bieden als die in de EER, maar waar wettelijk vereist installeren we maatregelen die door de Europese Commissie als afdoende beschouwd worden om uw gegevens te beschermen. Als u liever niet wilt dat wij uw informatie op deze wijze overdragen, dient u geen gebruik van onze applicaties te maken.

 

In buitengewone omstandigheden kunnen wij uw persoonlijke informatie openbaar maken als dit rechtens is vereist of om ons of anderen te beschermen of te verdedigen tegen illegale of schadelijke activiteiten. Als ons bedrijf wordt verkocht of gereorganiseerd, kan uw informatie als onderdeel van het bedrijf worden overgedragen.

 

4.. Beveiliging

 

Wij nemen commercieel gezien redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Daarbij is inbegrepen het opstellen van processen en procedures om de onbevoegde toegang tot of openbaarmaking van uw informatie te minimaliseren. Wij garanderen echter niet dat wij alle risico's van misbruik van uw persoonlijke informatie door indringers kunnen elimineren. U dient eventuele wachtwoorden voor uw accounts veilig te houden en ze aan niemand bekend te maken. U dient onmiddellijk contact met ons op te nemen als u merkt dat uw wachtwoord ongeoorloofd wordt gebruikt of de beveiliging op enigerlei andere wijze is geschonden.

 

Bulletinboards, chatrooms en andere gemeenschappelijke gebieden op onze sites zijn toegankelijk voor het publiek. U dient in deze gebieden geen informatie te verstrekken waarmee u of iemand anders kan worden geïdentificeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming of beveiliging van informatie die u in deze gebieden openbaar maakt.

 

 

5. Hoe afmelden

 

Indien u niet langer e-mails inzake marketing van ons wenst te ontvangen, klik dan op de links in een willekeurige marketing-e-mail of ga naar het registratiegebied van de website waar u zich hebt geregistreerd en verander uw communicatieopties. Indien u zich op geen enkele site hebt geregistreerd kunt u een e-mail sturen aan unsubscribe@eu.playstation.com met als onderwerp "Unsubscribe" (Afmelden).

 

6. Contact met ons opnemen

 

Mocht u algemene vragen hebben, neem dan contact op met onze Klantenservice via www.playstation.com/get-help/contact-us

 

U hebt het wettelijke recht om te weten welke persoonlijke informatie een organisatie over u bezit en hoe die informatie wordt verwerkt. Als u wilt weten welke informatie wij momenteel over u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar de Data Protection Officer, Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk, onder vermelding van het adres van de website waar u zich hebt geregistreerd of toegang hebt verkregen tot onze applicatie. Let op: het is mogelijk dat wij u verzoeken een legitimatiebewijs te overleggen en dat wij een bescheiden vergoeding voor de administratiekosten in rekening zullen brengen.

 

Laatste update: oktober 2015