PlayStation.com

Gebruiksvoorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden – Specifieke regels voor de '500 Million Limited Edition PS4 Pro'-wedstrijd

 

1.        De '500 Million Limited Edition PS4 Pro'-wedstrijd ('wedstrijd') is toegankelijk voor personen van 18 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ('Deelnemende landen'), met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ('deelnemers').  Deze voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) gelden voor deelnemers woonachtig in Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

2.             De wedstrijd staat open vanaf 23 augustus 2018 om 16:00 uur Nederlandse tijd ('openingsdatum') en sluit op 1 september 2018 om 00.59 uur Nederlandse tijd ('sluitingsdatum'), afhankelijk van eventuele aanvullende tiebreakvragen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en de algemene regels (klik hier) en zijn zij hieraan gebonden.

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     bezoek de website voor PlayStation®-wedstrijden op https://www.playstation.com/competitions/;

b)    klik op PS4 Pro 500 Million Limited Edition-wedstrijd;

Koppeling naar wedstrijd;

c)     voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)    klik op Enter om de quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)     beantwoord de vijf (5) meerkeuzevragen allemaal, beantwoord één (1) tiebreakvraag (tiebreakvraag). Als de deelnemer in het antwoord op de ene (1) tiebreakvraag andere tekens dan cijfers zonder spaties ertussen opneemt, is het mogelijk dat de organisator dit als een ongeldige invoer beschouwt;

f)     voer de unieke captcha-code in die op de pagina verschijnt en

g)    voer de gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden.

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

6.             Er worden zestig (60) winnaars gekozen (elk een 'winnaar'). Er worden drie (3) winnaars per deelnemend land geselecteerd. Elke winnaar wordt door de organisator geselecteerd. Elke winnaar wordt als volgt bepaald:

a)     elke deelnemer krijgt een score die overeenkomt met het aantal meerkeuzevragen die hij of zij juist heeft beantwoord ('score');

b)    De winnaars zijn de deelnemers die het eerste, tweede en derde meest nauwkeurige antwoord hebben gegeven in hun deelnemende land;

c)     In het geval van een gelijkspel, is de winnaar de deelnemer die de hoogste score heeft behaald en het juiste antwoord heeft gegeven op de tiebreakvraag;

d)    als er sprake is van een gelijkspel, maar er onvoldoende deelnemers zijn die het juiste antwoord op de tiebreakvraag hebben gegeven om een winnaar te selecteren, is de winnaar de deelnemer wiens antwoord op de tiebreakvraag het dichtst bij het juiste antwoord komt;

e)      Als twee of meer deelnemers uit hetzelfde deelnemende land even nauwkeurige antwoorden op de tiebreakvraag geven, moeten zij aanvullende tiebreakvragen beantwoorden totdat één (1) deelnemer het meest nauwkeurige antwoord geeft. Aanvullende tiebreakvragen worden naar deelnemers verzonden via een e-mail die wordt verstuurd naar het door de deelnemers opgegeven e-mailadres toen zij zich inschreven voor de wedstrijd.

7.             De organisator mag zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. Het besluit van de jury is definitief.

8.             De organisator brengt elke winnaar binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de deelnemer heeft verstrekt ten tijde van de deelname.

9.             Om de prijs (zoals hierna gedefinieerd) op te eisen, moet elke winnaar binnen één (1) week na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum verstrekken. Het correspondentieadres moet overeenkomen met het correspondentieadres dat op het moment van deelname is verstrekt. Anders kan elke winnaar worden gediskwalificeerd.

10.          Elke winnaar ontvangt:

Eén (1) 500 Million Limited Edition PlayStation®4 Pro-console van 2 TB

Eén (1) 500 Million Limited Edition DUALSHOCK®4 draadloze controller

 ('Eerste prijs').

11.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen het volgende te verzenden:

a)     per aangetekende post, de eerste prijs voor elke winnaar; binnen zes (6) weken nadat de gegevens van de winnaar zijn ontvangen.

b)    De organisator beschouwt de prijs als afgeleverd wanneer er voor de ontvangst van de prijs is getekend op het adres dat op het moment van deelname door de deelnemer is opgegeven.

12.          In deze voorwaarden betekent ('prijs') een eerste prijs, zoals van toepassing.

13.          Prijzen moeten worden geaccepteerd zoals vermeld en kunnen niet worden overgedragen.  Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden; de organisator behoudt zich echter het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

14.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

15.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

16.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

17.          Als een prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

18.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren. Als een deelnemer niet voldoet aan clausules 4, 5, 6, 7, en/of 9, of meerdere accounts en/of een geautomatiseerd systeem gebruikt om mee te doen, zal hij of zij worden uitgesloten van de wedstrijd en wordt de inzending ongeldig verklaard.

19.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

20.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken, indien vereist door wettelijke of regelgevende verplichtingen.  De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop bijvoegen met daarop 'PS4 Pro 500 Million Limited Edition competition' en opsturen naar het volgende adres: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

21.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Klik hier om de algemene regels te bekijken.

22.          De 'organisator' is: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

23.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.