Hulp bij PlayStation Hulp en ondersteuning voor PlayStation

 
 

Kijk of dit helpt…

Informatie over de Veilige modus van PlayStation 3

Wat is de Veilige modus

Veilige modus is een functie waarmee het PlayStation 3 systeem met de minimaal vereiste functionaliteit kan worden opgestart als het systeem niet meer in staat is om de normale opstartsequentie uit te voeren.

Door het systeem op in deze modus op te starten en een menu-optie uit te voeren, kun je proberen de fout ongedaan te maken.

Wanneer moet ik Safe mode gebruiken?

Veilige modus is beschikbaar vanaf PlayStation 3 systeemsoftwareversie 2.60 of hoger.
Voer Veilige modus uit als het PlayStation 3 systeem de volgende fouten laat zien:

 • Als het PlayStation 3 systeem is opgestart, wordt het XMB™-menu van het PlayStation 3 systeem niet weergegeven (alleen de standaard opstartachtergrond wordt weergegeven).
 • Als het PlayStation 3 systeem is opgestart, verschijnt er niets op het scherm.
 • Als het PlayStation 3 systeem is opgestart, wordt het bericht [Het filesysteem op de harde schijf is beschadigd en zal worden hersteld.] weergegeven. Nadat je [Bevestigen] hebt geselecteerd, wordt het systeem hersteld en opnieuw opgestart. Het oorspronkelijke bericht wordt opnieuw weergegeven of het systeem wordt tijdens het herstel stilgezet.
 • Als het PlayStation 3 systeem is opgestart, wordt het bericht [Het databestand op de harde schijf wordt gereconstrueerd.] weergegeven. Nadat je [Bevestigen] hebt geselecteerd, wordt de reconstructie gestart en vervolgens gestopt.
 • Het systeem stopt tijdens het formatteren van de harde schijf.
 • Het systeem stopt tijdens het opnieuw opstarten nadat er een PlayStation 3 systeemsoftware-update is uitgevoerd of terwijl de database wordt geüpdatet of gereconstrueerd. De situatie is zelfs nadat het systeem opnieuw is opgestart niet opgelost.

Hoe start ik mijn PlayStation 3 in Veilige modus?

 1. Controleer of de activiteitsindicator van het PlayStation 3 systeem rood brandt en schakel het systeem vervolgens met de MAIN POWER-schakelaar uit.
 2. Zet het systeem weer aan met de MAIN POWER-schakelaar, druk vervolgens op de activeringstoets en hou deze ingedrukt.
 3. Blijf de activeringstoets ingedrukt houden, zelfs nadat je na 5 seconden een korte piep hoort.
 4. Na 10 seconden hoor je nog een korte piep en wordt het systeem uitgeschakeld (je kunt de activeringstoets nu loslaten).
 5. Druk vervolgens weer op de activeringstoets en hou deze ingedrukt.
 6. Blijf de activeringstoets ingedrukt houden, zelfs nadat je na 5 seconden een korte piep hoort.
 7. Laat de toets los op het moment dat je na 7 seconden twee korte piepjes hoort.
 8. Volg de aanwijzing in het bericht op het scherm op en druk op de PS-toets om in de Veilige modus op te starten.

Volledig artikel bekijken

 
 

We kunnen je probleem oplossen of een vervanging regelen