Updated 1 maart 2017

Ik kan het PlayStation Vita systeem niet inschakelen

Als je PlayStation Vita niet wil inschakelen, kan dit artikel je helpen bij het oplossen van het probleem dat je ondervindt.

 
 

Probeer de activeringstoest voor 5 seconden ingedrukt te houden

Hou de activeringstoets gedurende 5 seconden ingedrukt als je het PlayStation Vita systeem voor het eerst aanzet.
Als het systeem wordt ingeschakeld, licht de PS-toets eenmalig blauw op en het scherm met de startinstellingen verschijnt.
Hier kan je zien wat je moet doen als het scherm niet verschijnt, zelfs als de PS-toets wel blauw oplicht.

Zorg ervoor dat je het systeem niet probeert op te starten nadat je het in stand-by modus hebt geplaatst

Het is mogelijk dat je het systeem niet meteen nadat je het in de stand-by modus hebt gebracht weer kunt activeren, zelfs niet als je op de activeringstoets drukt. Wacht eventjes en probeer het opnieuw.

Controleer of het systeem wel correct oplaadt

Schakel het systeem uit en laad het PlayStation Vita systeem een tijdje op of sluit de AC-adapter aan.
Het USB-apparaat of de USB-hub waarop je PlayStation Vita systeem is aangesloten, is mogelijk niet in staat om je systeem van voldoende stroom te voorzien. Sluit je PlayStation Vita systeem als het niet kan worden opgeladen aan op een andere USB-poort of op een ander apparaat zonder gebruik te maken van een USB-hub.

Probeer het systeem volledig af te sluiten.

Druk op de activeringstoets en houd deze gedurende langer dan 30 seconden ingedrukt om je systeem volledig uit te schakelenen wacht even voordat je de activeringstoets opnieuw indrukt en gedurende 5 seconden ingedrukt houdt om je systeem weer in te schakelen.

Zorg ervoor dat het systeem opgeladen is en dat het juist verbonden is

Is de AC-adapter op de juiste manier aangesloten?
Sluit de USB-kabel zo aan dat de PS- en SONY-logo's zichtbaar zijn op het Touch screen.

Licht de PS-toets oranje op als de AC-adapter is aangesloten?

Als de PS-toets knippert

De batterij is vrijwel leeg. Wacht totdat de PS-toets niet meer knippert en de toets oranje oplicht voordat je nogmaals op de activeringstoets drukt.

Als de PS-toets niet oplicht

Het is mogelijk dat de AC-adapter of de batterij defect is. Neem contact op met de PlayStation-klantenservice.