Updated 11 september 2015

Instellen dat wachtwoord bij aankoop vereist is bij PlayStation Network op PSP

Als je 'Wachtwoord bij aankoop' inschakelt, wordt je altijd op al je apparaten om je wachtwoord gevraagd als je geld uit je portemonnee besteedt in de PlayStation®Store.

Mogelijk wordt je bij het afrekenen niet om je wachtwoord gevraagd bij het opwaarderen van je portemonnee ongeacht of 'Wachtwoord bij aankoop' is in- of uitgeschakeld.

  1. Ga in het XMB™-menu naar Afbeelding (PSN℠) > Afbeelding (Accountbeheer) > Afbeelding(Transactiebeheer) en druk op  (X-toets).
  2. Selecteer 'Wachtwoord bij aankoop' en druk op  (X-toets).
  3. Voer je wachtwoord in.
  4. Selecteer 'Aan' of 'Uit' in de vervolgkeuzelijst om het vragen om een wachtwoord in of uit te schakelen.
  5. Selecteer 'Bevestigen' en druk op  (X-toets).