Updated 29 augustus 2017

Instellen dat wachtwoord bij aankoop vereist is bij PlayStation Network op PlayStation 4

Als je 'Wachtwoord bij aankoop' inschakelt, wordt je altijd op al je apparaten om je wachtwoord gevraagd als je geld uit je portemonnee besteedt in de PlayStation®Store.

'Wachtwoord vereist bij betalen' is een accountinstelling waarmee je alleen je portemonneesaldo kunt uitgeven als je het juiste wachtwoord invoert voor je SEN-account. Als je deze optie inschakelt, wordt je gevraagd je wachtwoord in te voeren wanneer je je portemonneesaldo gebruikt voor een aankoop.

Als deze instelling is ingeschakeld voor je accountportemonnee, moet je rekening houden met het volgende:

  • De instelling is van toepassing op elk apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot de PlayStation Store via je SEN-account.
  • Als je portemonneesaldo uitgeeft, wordt je altijd om je wachtwoord gevraagd. Als je saldo toevoegt, word je mogelijk niet om je wachtwoord gevraagd. Dit geldt in alle gevallen, of ‘Wachtwoord vereist bij betalen’ nu wel of niet is ingeschakeld.
  • Je kunt deze instelling niet toepassen op de accounts van gezinsleden, zelfs niet als je gezinsbeheerder bent. Dit betekent dat gebruikers jonger dan 18 jaar nooit om hun wachtwoord worden gevraagd, voordat de portemonnee van de gezinsbeheerder voor hun aankoop wordt gebruikt — gebruik ouderlijk toezicht om uitgaven te beperken.

Hoe kan ik ‘Wachtwoord vereist bij betalen’ in- of uitschakelen?

  1. Selecteer je lokale gebruikersaccount en druk op de toets omhoog op het bedieningspad om het menu Functies te openen en ga vervolgens naar [Instellingen] > [PlayStation Network] > [Accountgegevens] > [Portemonnee] > [Aankoopinstellingen] en druk op (X-toets).
  2. Selecteer 'Wachtwoord vereist bij betalen' en selecteer 'Ja' of 'Nee' om het vragen om een wachtwoord in of uit te schakelen.
  3. Selecteer 'Bevestigen' en druk op (X-toets).