Updated 21 april 2016

Problemen met een bekabelde netwerkverbinding (Ethernet) op PlayStation 3 oplossen

Als je problemen ondervindt met de bekabelde netwerkverbinding op je PlayStation3, kan dit artikel je helpen.

 
 

Controleer je thuisnetwerkverbinding

Controleer of je vanaf je locatie met je thuiscomputer op hetzelfde netwerk verbinding met het internet kunt maken. Als je geen verbinding met het internet kunt maken, moet je mogelijk contact met je Internet Service Provider (ISP) opnemen voor extra hulp voor je account/verbinding.

Controleer of je een Ethernet-kabel op de LAN-aansluiting van het PlayStation 3 systeem hebt aangesloten. Controleer of het andere uiteinde van de kabel juist op de modem/router is aangesloten. Controleer ook of je Cat5- of (beter nog) Ethernet-kabels (straight through-kabels) gebruikt. Gebruik geen crossover-kabels.

Sluit als je een standaardmodem gebruikt nooit tegelijk een pc met behulp van een USB-kabel en een PlayStation 3 systeem met behulp van een Ethernet-kabel aan, want dit werkt niet. Als je je pc en je PlayStation 3 systeem tegelijkertijd wilt aansluiten, moet je een router of een hub/switch kopen en je ISP om een extra IP-adres vragen.

Ken je alle instellingen van je ISP-account en je apparatuur?

Als je de instellingen van je ISP-account nodig hebt (zoals je gebruikersnaam en je wachtwoord voor DSL-klanten), moet je contact met je ISP opnemen (ongeacht of je een nieuwe of bestaande klant bij je ISP bent).

Als je niet weet wat de instellingen van je netwerkapparaten zijn of je hier geen toegang toe hebt (zoals de instellingen van je DSL- of kabelrouter), moet je rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur. Neem als je de apparatuur van je ISP least contact op met je ISP voor meer informatie.

Heb je alle netwerkapparatuur, inclusief VOIP-modems, opnieuw opgestart?

Opnieuw opstarten betekent dat je het apparaat uitschakelt (d.w.z. van de stroombron loskoppelt) en vervolgens na een bepaalde periode opnieuw inschakelt (in dit geval na twee minuten). Dit zorgt ervoor dat de instellingen van de netwerkapparaten worden vernieuwd.

Schakel al je netwerkapparaten, inclusief routers en breedbandmodems, minimaal twee volle minuten uit. Na twee minuten kun je de apparaten opnieuw aansluiten en inschakelen.

[Opmerking: zorg er als je een abonnement op een Voice Over IP (VOIP)-telefoonservice hebt ook voor dat je de VOIP-apparatuur (d.w.z. de VOIP-modem) gedurende twee minuten uitschakelt en vervolgens opnieuw inschakelt. Vele VOIP-modems beschikken over een reservebatterij zodat het apparaat blijft draaien, zelfs als de stekker uit het stopcontact is getrokken. Mogelijk moet je contact met je ISP opnemen als je meer hulp nodig hebt bij het opnieuw opstarten van je VOIP-apparaat.]

Controleer of je router een MAC-adres nodig heeft

Als je router zo is geconfigureerd dat deze MAC-adressen filtert, moet je het MAC-adres van het PlayStation 3 systeem in de MAC-filtertabel van de router als toegestaan apparaat invoeren.

Controleer voor een aangepaste configuratie je IP-instellingen

Controleer als je je IP-instellingen handmatig hebt ingevoerd of je alle cijfers juist hebt ingevoerd. Neem contact op met je ISP als je je IP-instellingen niet kent, inclusief:

 • IP-adres
 • DNS-instellingen
 • PPPoE-gebruikersnaam en -wachtwoord
 • Proxy-server
 • UPnP-instellingen

Controleer de versie van de PlayStation 3 systeemsoftware

Controleren welke versie van de systeemsoftware op je PlayStation 3 systeem is geïnstalleerd:

 1. Navigeer naar Instellingen in het Startmenu van je PS3.
 2. Blader omhoog/omlaag totdat je [Systeeminstellingen] ziet. Druk (X-toets).
 3. Blader omhoog/omlaag totdat je de optie [Systeeminformatie] ziet. Druk  (X-toets).
 4. Het systeem geeft het versienummer van de systeemsoftware weer. Controleer of je de nieuwste versie hebt geïnstalleerd. Je kunt online controleren wat de nieuwste beschikbare versie van de systeemsoftware is.


Als je PlayStation 3 niet met het internet is verbonden, kun je de systeemsoftware-update via de pc downloaden en de update met behulp van een apparaat voor massa-opslag (d.w.z. USB-stick, Memory Stick, etc.) op je PlayStation 3 installeren.

Herstel de standaardinstellingen van je PlayStation 3 systeem

Als je al deze oplossingen hebt geprobeerd en je nog steeds geen verbinding kunt maken, raden we je aan om de optie Standaardinstellingen herstellen te gebruiken en deze stappen opnieuw uit te voeren.

Verify online capability of software title

Ensure the software title you are using is capable of online gameplay. You can find this information printed on the back of the game box. If you are attempting to play a PlayStation 2 format title online on the PlayStation 3 system, make sure you follow the guidelines to connect online.

Controleer de online mogelijkheden van de softwaretitel

Controleer of de softwaretitel die je gebruikt voor online gameplay geschikt is. Je vindt deze informatie op de achterzijde van de gameverpakking. Zorg ervoor dat als je probeert om een titel in PlayStation 2-formaat online op het PlayStation 3 systeem te spelen de richtlijnen om online verbinding te maken goed opvolgt.

Als je geen verbinding met de SIEE-gameservers of het SIEE-netwerk kunt maken

Als je wel verbinding met het internet kunt maken, maar niet met onze gameservers of ons netwerk, is er mogelijk een probleem met de firewall op je netwerk.

Extra suggesties

 • Gebruik een andere Ethernet-kabel.
 • Controleer of de Ethernet-kabel niet is uitgerafeld of beschadigd.
 • Werk het stuurprogramma/de firmware van de modem bij.
 • Sluit als je een router/hub/switch gebruikt de Ethernet-kabel rechtstreeks op de modem en het PlayStation 3 systeem aan.
 • Mogelijk is je ISP op dit moment niet compatibel met het PlayStation 3 systeem. We kunnen niet garanderen dat elke ISP met het PlayStation 3 systeem compatibel is. Mogelijk moet je voor meer informatie contact met je ISP opnemen. Hou er rekening mee dat als je met behulp van bedrijfseigen software verbinding met het internet maakt je geen online verbinding met het PlayStation 3 systeem kunt maken. Dit geldt ook als je een premium-abonnement op de internetservice hebt. Om online verbinding te kunnen maken, moet je met verbinding met het internet maken met behulp van een niet-bedrijfseigen ISP. Als je via een school/universiteit verbinding met het internet maakt, kun je mogelijk geen online verbinding met het PlayStation 3 systeem maken. Raadpleeg de netwerkbeheerder van de school/universiteit voor meer informatie.
 • Herstel de standaardinstellingen

  Ga in het Startmenu van je PlayStation 3 naar Instellingen > [Systeeminstellingen] > [Standaardinstellingen herstellen]. Druk -toets. Nadat je dit hebt gedaan, krijg je het initiële installatiescherm te zien dat werd weergegeven toen je het PlayStation 3 systeem voor het eerst inschakelde.